Zondag 24 juni 2018

Chauffeurs minder mobiele centrale gehuldigd

– De Minder Mobielen Centrale (MMC) bestaat twintig jaar en dat wou het bestuur van het Sociaal Huis Beernem vieren en de nog actieve vrijwilligers even in de bloemetjes zetten. Luc Goutry, voorzitter van het Sociaal Huis, had alle vrijwilligers met partner uitgenodigd in Het Roodhof te Oostkamp.

Met deze viering wil het bestuur van het Sociaal Huis even stilstaan om even terug te kijken op hetgeen de vrijwilligers betekend hebben voor hun medemens. “Onze chauffeurs stellen zich belangeloos in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Ze verdienen dan ook ons wel gemeend respect en appreciatie”, aldus Luc Goutry. “Ons initiatief is ontstaan vanuit een idee dat werd ontwikkeld door de landelijke VZW Taxistop. Deze werd 36 jaar geleden opgericht en heeft tot maatschappelijk doel ‘het positief aanwenden van bestaande middelen’ onder het motto ‘meer met minder’, een merkwaardige filosofie, die vertrekt vanuit een positieve collectieve gedachte, namelijk als we onze vervoersmiddelen samen leggen en bereid zijn ze te delen, dan kunnen meer mensen gebruik maken van dezelfde middelen. We helpen er mensen mee die niet zelf over een wagen beschikken en bovendien kampen met problemen van beperkte financiële en fysieke mogelijkheden”, schetst Luc Goutry de doelstellingen van de vrijwillige chauffeurs.

 

Project

 

Beernem startte met dit project in 1994 door toenmalig OCMW-voorzitter Robert David. Dit gebeurde in nauw overleg met de lokale seniorenraad. “De eerste MMC’s in Vlaanderen dateren van 1982. Intussen zijn er al ruim 230 MMC’s actief in ons land en hebben ze samen 30.000 leden. Alles samen doen ze beroep op 2.600 vrijwilligers, die gemiddeld bijna 300.000 ritten rijden wat zo’n 7,5 miljoen kilometer inhoudt. Meestal gaat het om familiebezoek, boodschappen allerhande, dokters- en ziekenhuisbezoek, bezoeken aan gemeentehuis, bibliotheek enz… We stellen vast dat de MMC voor de gebruiker vaak ook een belangrijke sociale meerwaarde heeft. Het biedt ook een antwoord op vereenzaming en sociaal isolement. Om lid te worden van de MMC mag het inkomen niet hoger zijn dan twee keer het leefloon en moet men ernstige beperkingen hebben om het openbaar vervoer te gebruiken omwille van ziekte, ouderdom of handicap. Onze categorie chauffeurs behoren doorgaans tot de categorie gepensioneerden. Dit is begrijpelijk gezien zij zich ruim beschikbaar moeten kunnen stellen. In die twintig jaar konden we rekenen op zo’n 25 chauffeurs. Vandaag zijn nog Walter Claeys, Eric Degrande, Agnes Devisch, Ronny Puype, Jacques Vandenbruaene, Patrick Cypers, Norbert Delaere, Ivan De Geyter, Kristine Vandenghinste en Etienne Van Kerrebroeck actief”, somt Luc Goutry de chauffeurs op, waarop men kan beroep doen.

 

Zelf bedruipend

 

De Beernemse MMC telt momenteel honderd leden en in de eerste drie maanden van dit jaar werden reeds 287 ritten uitgevoerd. “Vorig jaar deden we bijna 1.300 ritten met in totaal bijna 75.000 km. Soms krijgen we te veel oproepen, zodat we recent overleg opstartten met het Sint-Amandusinstituut teneinde ook in de toekomst onze dienstverlening te kunnen blijven verzekeren”, vervolgt Luc Goutry.  “Het project is voor het OCMW zelf bedruipend op een 700 euro na, die we vanuit het OCMW-budget bijpassen. Ik mag zeggen dat we fier zijn op onze vrijwilligers en het project bewijst dat er in onze lokale gemeenschap best mensen te vinden zijn met een groot hart en veel sociaal engagement. Deze mensen willen zich inzetten voor medeburgers, die met hindernissen en beperkingen kampen”, besluit Luc Goutry. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden