Dinsdag 22 januari 2019

Herdenking Wapenstilstand op 11 nov 2014 in Groot-Beernem

Net zoals elk jaar werd de Wapenstilstand in Groot-Beernem herdacht. Vanaf 8u30 werd er rond gereden met een bus om bloemen neer te leggen aan het oorlogsmonument te Sint-Joris, waar Henri Saelens The Last Post blies en waar Mijnheer Philippe van Pottelsberghe de la Potterie een toespraak hield.

Na het leggen van bloemen en kransen door de oud-strijdersvereniging Sint-Joris, de gemeentelijke overheid en de leden van de Cultuurhistorische Kring Sint-Joris werd de rit voort gezet naar Oostveld om daar bloemen neer te leggen.

In de Sint-Petruskerk werd een pauze gehouden waar de deelnemers een kop koffie konden drinken.

 

Daarna werd Oedelem aangedaan, waar heel wat kinderen van Ter Bunen en De Notelaar de bus stonden op te wachten. Ook hier werden bloemen neergelegd onder meer door de directeur van De Bevertjes en de diverse scholen.

De tocht ging voort tot aan de Sint-Amanduskerk te Beernem waar de eucharistieviering werd bijgewoond door de deelnemers. Na de misviering ging het in stoet, met aan kop De Vrienden van Beernem, naar het gemeenteplein.

Samen met een leider van de scoutsbeweging werd door de secretaris van de oud-strijdersbond Beernem Reginald Braet In Flanders Field opgedragen, in zowel de Engelstalige versie door John McCrae als de Nederlandse vertaling door Bert Decorte. 

Hierna nam burgemeester Johan De Rycke het woord, waarna een toespraak volgde van de secretaris van de oud-strijdersbond Beernem. 

Na een muzikaal intermezzo volgde een anekdote uit het oorlogsdagboek van Jean de Lanier, door leerlinge Van Laere van de middenschool Sint-Lutgart. 

Celine Keerman, die alles netjes aan elkaar babbelde las The Act of Remembrance voor, waarna The Last Post werd geblazen, gevolgd door een minuut stilte. Daarna volgde een bloemenhulde, waarbij men dankbaarheid betuigde aan hen die streden en sneuvelden voor onze vrijheid. Voor het neerleggen van een witte roos door de talrijk opgekomen kinderen van de scholen Sint-Lutgart en De Drie Beertjes, De Zonnebloem en De Regenboog, werd het Vredeslied gezongen : Give peace a chance van John Lennon.

Tesnlotte volgde in de foyer van OC De Kleine Beer een kleine receptie, waarna de drie oud-strijdersbonden samen gingen eten in de Zandberghoeve.

 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden