Donderdag 18 oktober 2018

Sprokkels uit de Gemeenteraad

– In de recentste gemeenteraad van 22 januari waren er weer heel wat vragen en suggesties. Zo werden vragen gesteld over de fietstunnels aan de langswegen langs de spoorweg, dichtgeslibde grachten, verkeerstoestand voor fietsers in de Wellingstraat,

 

Rolle Debruyne (Groen) vroeg of er niets kan gedaan worden aan de fietstunnels die bij regenweer onder water staan. Volgens schepen Claudio Saelens (CD&V) was er bij de fietstunnel in het verlengde van de Waterstraat een probleem met de pompen. “Dit zou ondertussen moeten opgelost zijn. Ter hoogte van de Halvemaanstraat is het probleem te situeren rond het grondwater. De tunnel is blijkbaar niet waterdicht en het grondwater komt erin terecht. De problemen zijn gekend en aangekaart bij Infrabel”, aldus de schepen.

 

Vicky Verstringe (Onafhankelijke) vraagt een onderzoek en tussenkomst van het bestuur bij landbouwers i.v.m. dichtgeslibde grachten die het oppervlaktewater niet meer voldoende afvoeren via de Waterstraat, waardoor het water via de Halfzotmolenstraat en de buis onder het spoor door naar het Konijnepad loopt. “De bewoners van de twee huizen langs het Konijnepad hebben wateroverlast”. Schepen Claudio Saelens stelt dat parallel met de aangekaarte private waterloop, een waterloop derde categorie richting Waterstraat naar de Fortstraat toeloopt om uiteindelijk in het kanaal uit te monden. “Het beheer van waterlopen derde categorie gebeurt door de provincie. Wellicht is er slib aanwezig in een koker onder de spoorweg. Infrabel zal deze koker nog doorspuiten. Mocht blijken dat hiermee het probleem niet opgelost is, zal de helling van de afwateringsbuis gecontroleerd worden. We volgen de zaak verder op”.

 

Rolle Debruyne stelt dat wanneer je van de spoorwegbrug komt gereden, het fietspad in de Wellingstraat plots stopt, zodat je als fietser op de weg terechtkomt. “De verkeersremmers zijn gevaarlijk voor de fietsers. Waarom laat men het fietspad niet even doorlopen of trekt men de stippellijnen van het fietspad niet door”, vraagt het raadslid zich af. Schepen Jos Sypré (CD&V) verwoordt dat de verkeersremmers er gekomen zijn op vraag van de bewoners van de Wellingstraat en perfect kaderen als aanpassing van de weginfrastructuur binnen de bebouwde kom. “Die straat werd als een vlotte en snelle verbinding aanzien tussen de gewestweg van en naar Hertsberge/Ruddervoorde en de Parkstraat, er zijn nauwelijks bochten, waardoor het uitnodigt om er snel te rijden. De wegversmallingen vertragen het verkeer en ontmoedigen het niet-bestemmingsverkeer van die straat. Het is ook belangrijk voldoende aandacht te hebben voor alle weggebruikers en daarbij in het eerste geval de fietsers die de Wellingstraat doorkruisen. Vanuit het schepencollege werd bepaald om het fietspad komende van de spoorwegbrug door te trekken tot voorbij de eerste snelheidsremmer. De fietsstroken achter de andere wegversmallingen worden verlengd, ook wordt de afvoergoot verlegd tot naast de fietsstrook. Het wegnemen van de snelheidsremmers zal de snelheid terug doen toenemen, bovendien is de straatbreedte te beperkt om er ook rekening houdend met de parkeernood een fietspad aan te leggen”, aldus de schepen.

 

Raadslid Rubben Strobbe (CD&V) vraagt om de fairtradeproducten te verdelen via automaten. “Hiermee onderlijnen we ons engagement als Fairtrade gemeente en hiermee bieden we de sporters een gezond drankje aan”. Volgens schepen Jos Sypré wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om full-service automaten te plaatsen in het zwembad en misschien ook in de sporthallen. “De Sportraad suggereerde om veel water te voorzien in de eventuele automaten, omdat dit de enige drank is die toegelaten wordt in sportzalen. Uw suggestie is in onderzoek”.

 

Raadslid Lode Vanneste (N-VA) wil in het Bargepark, na de verhuis van de atletiekverenigingen netten aan de bestaande voetbaldoelen te plaatsen. Schepen Jos Sypré is aan het nakijken of er geen recuperatienetten van de voetbalparken kunnen voorzien worden. “Met de  verhuis van de atletiekverenigingen naar de nieuwe atletiekpiste in het vooruitzicht zullen we werk maken om het Bargepark in overleg met de gebruikers van het Bargepark en de omwonenden sport-, jeugd- en gezinsvriendelijk in te richten, opdat het een familiewandelpark zou worden met een integratie van een speelplein, open ruimtes, ruimte voor de scouts, een tennisaccommodatie en uiteraard ook voetbaldoelen”.

 

Raadslid Lode Vanneste vraagt of de gemeente de verkeersdatabank, die er is gekomen met de bedoeling orde te scheppen in de veelheid van verkeersborden in Vlaanderen, up to date houdt. Tevens wil hij weten hoeveel verkeersborden er in onze gemeente zijn en hoeveel ervan kunnen verdwijnen. Volgens schepen Jos Sypré staan er in Beernem 4.711 verkeersborden. “Hoeveel er kunnen verdwijnen is niet te bepalen. Bij een nieuwe wegherinrichting wordt telkens nagegaan welke verkeersborden er effectief moeten staan. Ons verkeersbordenoverzicht is grotendeels in orde. Momenteel kijken we uit naar nieuwe mobile mapping beelden, waardoor de laatste wijzigingen aan de verkeersborden vlot kunnen doorgevoerd worden”. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden