Donderdag 18 oktober 2018

Eerste barsten in meerderheidscoalitie CD&V en N-VA?

Het ziet er naar uit dat zowel CD&V als N-VA de pluimen op hun hoed willen steken voor het feit dat er in 2016 een hondenweide in het Bulskampveld zal gerealiseerd worden.

 

Zo'n week geleden lanceerden ex-schepen Martine De Roo en de nieuwe schepen Claudio Saelens, (beiden CD&V) een persbericht met de mededeling dat men vanuit het gemeentebestuur op zoek was getrokken naar een geschikte locatie voor de inrichting van een hondenweide. 

"“Een hondenweide is niet alleen belangrijk voor de honden, maar ook voor de baasjes”, aldus de schepen. “Honden kunnen er  vrij rondlopen en ravotten en de baasjes hebben sociaal contact met elkaar. Ten aanzien van hondenloopweiden heerst heel wat koudwatervrees.  Uit intussen opgedane ervaring bij andere besturen blijkt dat baasjes hun verantwoordelijkheid veelal opnemen en de weide in propere omstandigheden achterlaten. In 2013 nam toenmalig schepen en huidig gemeenteraadslid Martine De Roo (cd&v) reeds het initiatief om in overleg te treden met de gedeputeerde Bart Naeyaert (cd&v) en Guido Decorte (cd&v) rond het aanleggen van een hondenweide binnen het Bulskampveld”, legde Saelens uit. 

 

Rond de inplanting van de weide werden er verschillende randvoorwaarden opgesteld. “Eén van de randvoorwaarden was dat de locatie weloverwogen moet zijn ten opzichte van aanpalende zones. Naast een speeltuin voor kinderen moet men daar niet mee afkomen. Het gazon moet een minimale oppervlakte hebben van 2.500 m² en de aanplantingen moeten eerder beperkt zijn. Een degelijk afscheiding is nodig, zodat honden niet kunnen afstormen op spelende kinderen. Een bank waarop hondeneigenaars kunnen toekijken is een pluspunt. De nodige informatievoorzieningen dienen aangebracht om de baasjes te wijzen op hun verantwoordelijkheid”, somt Saelens enkele randvoorwaarden op. “Deze week nog werd ik door gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) op de hoogte gebracht van het feit dat een hondenweide voorzien zal worden in de omgeving van de parking Het Aanwijs op gronden van het agentschap Natuur en Bos (ANB). Dit is opgenomen in het beheersplan van ANB. Op de effectieve uitvoering zal het echter nog eventjes wachten worden, want deze is pas voorzien in 2016”, meldde schepen Saelens.  

 

Dit persbericht met bijgaande foto viel niet in goede aarde bij raadslid Lode Vanneste (N-VA), die al vorig jaar de vraag stelde in de gemeenteraad om de inrichting van een hondenweide te voorzien. 

"Het artikel over de Beernemse hondenweide deed me de wenkbrauwen fronsen", aldus Lode Vanneste. "

“In oktober 2013 stelde ik op de gemeenteraad voor de eerste keer de vraag aan Martine De Roo (die op dat moment nog schepen van Leefmilieu was) om een hondenweide aan te leggen.  Het dossier kwam daarna pas aan bod in het schepencollege van 14 juli 2014 . Het gemeentebestuur toonde zich toen positief   maar  omdat er daarna maar geen vaart in het dossier kwam, vroeg ik  op de gemeenteraad van november 2014 opnieuw naar een stand van zaken.  De schepen antwoordde toen dat er nog steeds geen geschikte lokatie werd gevonden”.

“Enkele weken geleden ontdekte ik dat het gemeentebestuur bij OVAM (= de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij)  subsidies kan krijgen voor het aanleggen van een hondenweide.  Met dit nieuwe gegeven wilde ik op de gemeenteraad van 26 februari 2015 vragen om een subsidiedossier op te starten”.

 

ANB

 

De nieuwe vraag van Lode Vanneste bleek echter niet nodig . Vanneste: “ Deze week kreeg ik het prachtige nieuws dat er een hondenweide komt in het provinciedomein Bulscampveld.  De weide zal 1 hectare groot zijn en zal vlak  naast de parking aan het Aanwijs liggen.  Het is niet de gemeente Beernem die de hondenweide zal aanleggen maar wel het Agentschap Natuur en Bos.  Dit is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor  het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken”.

 

Veronique Maeyaert

 

“ Dat er eindelijk een hondenweide komt, is niet zozeer mijn verdienste en ook niet de verdienste van het gemeentebestuur”, aldus Lode Vanneste.  “ Het is vooral te danken aan de vele inspanningen van Veronique Maeyaert, een fervente hondenliefhebster uit Hertsberge.  Al sinds 2012 schreef zij verschillende hogere instanties aan om te pleiten voor een hondenweide.   Zo nam zij verschillende keren contact op met  provinciegouverneur Carl Decaluwé (CD&V), met Vlaams Gedeputeerde Carl Vereecke (Open Vld) en daarna ook met het kabinet van Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).  Nadat ik een artikel in de krant over haar strijd voor een hondenweide  las, gaf ik haar regelmatig een stand van zaken van het Beernemse dossier”.

 

De herhaaldelijke vragen van Maeyaert  rendeerden want begin 2014 werd ze uitgenodigd door Frans Van Nevel, de hoofdboswachter van de provincie.   Samen bekeken ze hoe een hondenweide kon gerealiseerd worden in Bulscampveld.  Dat de weide er eindelijk komt, is dus vooral te danken aan de initiatieven van Veronique Maeyaert.

 

De honden zullen van dit gekibbel niet wakker liggen...

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden

 

Bericht geplaats door: vicky op 03-03-2015

Blijkbaar is iedereen vergeten dat ik deze suggestie reeds heb gedaan in de vorige legislatuur. Ik had toen wel voorstel gedaan voor een andere plaats maar dit ter zijde. Maar ja, toen kwam de suggestie van de oppositie ...

Bericht geplaats door: johan debaene op 01-03-2015

Neem geen voorbeeld aan de Federale regering en sluit de rangen. Ere wie ere toekomt. Spreek dit uit. Hier wordt niemand beter van. De samenwerking tussen CD&V en NVA was super. Laten we dit houden in het belang van een goed bestuur.