Donderdag 18 oktober 2018

Nieuwe pachtwet Beverhoutsveld goed gekeurd

Op de vorige gemeenteraad stond het reglement Beverhoutsveld op de agenda en werd dan ook goedgekeurd, wat niet zonder commentaar van oppositielid Marc Van Hoecke (BRON) gebeurde. De gronden van het Beverhoutsveld vormen een uniek landschappelijk waardevol gebeid van ongeveer 400 hectare gekenmerkt door dreven en vooral door het feit dat het gebied hoofdzakelijk, op uitzondering van een tweetal hoeves na, onbebouwd is. Nochtans zijn altijd al deze gronden toegewezen geweest aan landbouwers binnen de gemeente. Het huidig reglement is 35 jaar oud en was aan herziening toe.

 

“Het reglement is gedateerd”, stelt schepen Claudio Saelens (CD&V). “Daarbij is het huidige regelement gebaseerd op de pachtwetgeving, wat in strijd is met de rechtsspraak, wat bevestigd werd door de Raad van State. In het huidige regelement werd er geen rekening gehouden met allerhande bedrijfsvormen binnen de landbouwbedrijfsvoering, zoals landbouwvennootschappen en dergelijke. In het reglement zijn te weinig voorrangsregels opgenomen op welke manier moet toegewezen worden. De rode draad doorheen het tot stand komen van het nieuw reglement is de bezorgdheid geweest om de gronden te kunnen voorbehouden voor Beernemse landbouwers. Het gebied heeft een specifiek statuut, namelijk het zijn gemeentelijke roden. Deze gemeenteroden kenden al in de middeleeuwen een vorm van eigen bestuur en werden toegewezen aan aangelanden. Het Beverhoutsveld is geleidelijk aan na het vormen van gemeentes en na de fusie in handen gekomen van de gemeente, die zelf kan beslissen hoe ze de gronden toewijst onder haar inwoners”, schetste Saelens de geschiedenis.

 

Overeenkomsten

 

Tot aan het einde van de lopende 9-jarige pachtperiode, blijven de huidige gebruiksovereenkomsten bestaan. De genotsprijs wordt aangepast vanaf 1 oktober 1916. “De gebruikersvergoeding stijgt van 280 euro per hectare naar 450 euro. De vergoeding voor het onderhoud van dreven en bermen stijgt van 12,5 euro naar 50 euro per hectare”, aldus Claudio Saelens. “Na afloop van de huidige overeenkomst kunnen de landbouwers volgens de nieuwe bepalingen hun contract verlengen op voorwaarde dat de gezamenlijk maximale gebruiksoppervlakte wordt beperkt tot strikt 7 hectare. Voor het toewijzen van nieuwe percelen komen eerst in aanmerking, landbouwers die een aanpalend perceel in gebruik hebben en die als pachter voor minstens één hectare werden onteigend als pachter in de afgelopen vijf jaar. Komen ook in aanmerking landbouwers die nog geen perceel of minder dan één hectare in gebruik hebben. Er zal een infovergadering doorgaan voor de zittende landbouwers. Begin april zullen we hen uitnodigen voor een toelichting van de overgangsmaatregelen. In augustus volgt een tweede infomoment georganiseerd voor alle landbouwers in de gemeente om het nieuwe reglement en de wijze van toewijzing toe te lichten”, aldus de schepen.

 

Oppositie

 

Raadslid Marc Van Hoecke had heel wat kritiek over het toewijzen van percelen aan landbouwers. “Ik geef dit dossier het voordeel van de twijfel. Ik wil hier enkele bemerkingen maken. Ik heb dertig jaar gestreden tegen dit dossier, dat altijd al verweven is geweest met belangenvermenging, vriendjes- en partijpolitiek. Verschillende beslissingen zijn moeten hernomen worden. Men heeft altijd de grijze zone bewandeld, tot een landbouwer in 2011 naar de Raad van State is gestapt. De gemeente heeft altijd het pachtreglement met de voeten getreden. Van jullie advocaten heb ik vernomen dat het de gemeente fortuinen zal kosten. Het dossier besproken voor de Raad van State is nog altijd niet afgerond. De landbouwer in kwestie kreeg een voorstel tot dading, maar zijn advocaat gaf hem de raad dit contract niet te tekenen. Daarnaast werkt de gemeente met twee maten en gewichten voor wat betreft de grens van 7 hectare. Eén van de eerste acties die de nieuwe coalitie CD&V en N-VA realiseerden was een pachtoverdracht van vader op zoon voor 7 hectare en 16 are, wat dus duidelijk boven de grens zit. Hij is zelfs geen landbouwer in hoofdberoep. Hij heeft die grond niet nodig en is nog zo lomp om die gronden in onderpacht voor 500 euro per hectare aan te bieden aan een landbouwer uit Zomergem. De grens van 7 hectare wordt door twaalf landbouwers overschreden”, aldus Marc Van Hoecke, die door de voorzitter Christine Stroobandt onderbroken wordt.

 

Nieuw reglement

 

Burgemeester Johan De Rycke stelt dat de Raad van State enkele interpretaties van het regelement heeft uitgesproken, die in het verleden door het Schepencollege volgens de pachtwetgeving werden uitgewerkt. “Ons reglement was gebaseerd op de pachtwet en werd zo toegepast. Wij hebben voor de rechtbank ongelijk gekregen. Onze advocaat stelde dat we die gronden niet kunnen verpachten volgens de pachtwet. Eigenlijk is het reglement juridisch niet juist, omdat het gaat om gemeenteroden, die dus niet onder de pachtwet vallen. Deze roden behoren toe aan alle inwoners en is historisch gegroeid van uit de middeleeuwen. Op 23 februari hebben we het perceel aan de betrokken landbouwer toegewezen volgens de nieuwe regeling. We zullen nu zien wat de landbouwer zal doen. De Raad van State heeft ons gezegd dat de interpretatie van het reglement niet juist was en dat er regels werden toegepast die niet in het regelement stonden. Al die regels zijn nu opgenomen in het nieuw reglement, maar we moeten rechtsherstel doen, wat nu is gebeurd”, aldus de burgemeester,  die graag bewijzen zou willen zien van pachtoverdrachten . Het reglement werd goedgekeurd. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden