Donderdag 20 juni 2019

Een aandenken voor een gesneuvelde soldaat

Joseph Vandenberghe (84) wil in Sint-Joris een gedenksteen laten aanbrengen ter ere van de op 27 mei 1940 gesneuvelde Isidoor Groes, een toenmalige 20-jarige soldaat van het 7de Linieregiment. Hij werd geboren te Willebroek op 13 mei 1920, maar sneuvelde te Sint-Joris enkele dagen na zijn twintigste verjaardag. Eén dag voor de overgave van de Belgische troepen, sneuvelde Isidoor Groes te Sint-Joris.

 

Het 7de Linieregiment, onder het bevel van kolonel SBH Gondry, bemande bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940, kantonnementen met loopgrachten en bunkers aan de oevers van het Albertkanaal. Al vlug besefte men dat de overmacht van de Duitsers te groot werd en kreeg het 7de Linieregiment de opdracht zich terug te trekken. De bevelhebber spoorde daarbij zelfs zijn manschappen aan om alles achter te laten en ieder voor zich te vluchten. Min of meer bleef de divisie toch bijeen en trok naar Gent, maar opnieuw moest teruggetrokken worden tot achter het afleidingskanaal van de Leie, waar men de hopeloze toestand inzag en waarbij heel wat Belgische soldaten krijgsgevangen werden gemaakt. De rest liep doelloos rond in het Belgisch achtergebied. Zo kwam Isidoor Groes in Sint-Joris terecht, waar hij op de hoek van het kerkhof sneuvelde.

 

Soldaat

 

“Mijn vader was veldwachter”, aldus Joseph Vandenberghe. “Als achtjarige jongen liep ik altijd in zijn spoor. Mijn vader werd opgeëist om de dood vast te stellen van deze jonge soldaat. Ik heb hem ineengedoken zien zitten en wat me altijd is bijgebleven, is dat leeuwtje op zijn helm. Het gezicht van de gesneuvelde soldaat heeft me altijd blijven achtervolgen. Het kwam zelfs zo ver dat ik ben gaan uitzoeken wie die jongen was. Zo ben ik het overlijdensbericht in de gemeente gaan opsnorren en ontdekte dat burgemeester Lahousse met als getuige Remi Vermeire de dood heeft vastgesteld. Mijn soldaat kreeg een naam, Isidoor Groes. Ondanks mijn leeftijd ben ik toch vrij actief op het internet en via diverse sites kende ik de geschiedenis terug van het 7de Linieregiment. Ik vond er diverse foto’s, maar niemand scheen Isidoor Groes te kennen. Ik heb verschillende pogingen ondernomen om zijn familie te vinden, maar ben daar niet in geslaagd. Isidoor Groes werd begraven eerst op het kerkhof te Sint-Joris, maar ligt nu begraven op het Erepark te Willebroek en draagt het grafnummer 24. Zijn naam is ook gebeiteld op het Herdenkingsmonument ter ere van de gesneuvelde militairen”, weet Joseph Vandenberghe, die momenteel in residentie Rusterloo woont.

 

Monument

 

Op eigen kosten heeft Joseph Vandenberghe een affiche laten maken waarop een graf met foto van de gesneuvelde Isidoor Groes te zien is en deze opgehangen op de plaats waar de jonge soldaat sneuvelde. “Ik heb er ook een beetje geschiedenis bij gezet alsook het officieel document van zijn dood. Ook staat er een tabel met het aantal Belgische gesneuvelde soldaten vanaf 10 mei tot met de capitulatie op 28 mei 1940. Mijn bedoeling van deze affiche is om het gemeentebestuur aan te sporen hier op 11 november toch iets te doen als eerbetoon aan deze gesneuvelde jonge man. Dat hoeft niet echt een monument te worden, maar misschien een klein gedenkplaat, waarop men toch enkele inlichtingen kan vinden over wat er hier is gebeurd zo’n 76 jaar geleden. Misschien kan ik ook nog de Cultuur Historische Kring van Sint-Joris warm maken om hierrond iets te doen”, hoopt Joseph Vandenberghe.

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden