Zondag 24 juni 2018

Een Beernempas vanuit lokale handelaars

Tijdens een druk bezochte vergadering voor ondernemers en handelaars uit Groot-Beernem heeft de Raad voor Lokale Economie de Beernempas voorgesteld. Tevens kregen de deelnemers aan deze vergadering ook de nieuwe logo Visit Beernem te zien.

Schepen voor lokale economie, Barbara Vandenbrande stelde tijdens deze inspiratieavond voor ondernemers, dat men met deze nieuwe logo ondernemend Beernem op de kaart zet. Marketingdeskundige, Kurt Ostyn gooide als vraag in de zaal hoe men als handelaar zijn product of dienst bij de juiste persoon kan aanbieden. “Ondernemen is een topsport geworden”, aldus Kurt Ostyn. “Elke dag komt men voor nieuwe uitdagingen te staan. Er zijn geen zekerheden meer. Bijgevolg moet men steeds op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. In de lokale handel is het nu realiteit geworden dat de klant de touwtjes in handen neemt. Een klant eist meer van de handelaar. Enkele knelpunten moet men kunnen oplossen. Zo moet men zijn identiteit onderscheiden van anderen. Aandacht aan de aanpak moet geschonken worden. Probeer een eigen huisstijl te creëren. Wees herkenbaar, ken jouw klanten en leer samen te werken”, waren de inspirerende woorden van Kurt Ostyn.

 

Beernempas

 

Maarten Decramer, managing director van Het Opzet introduceerde het project van een stadspas. “Het is een soort klantenkaart waarmee vanuit een platform gewerkt wordt waarbij deelnemende handelszaken zich verenigen en men zich focust op het versterken van lokaal winkelen en genieten, promoten van stad en handelszaken en stap per stap begeleiden van winkels en horeca naar nieuwe technologieën en media”, aldus Maarten Decramer. “Het detailhandel- en horeca-aanbod willen we centraliseren en sterk promoten. Hierbij willen we handelaars klaarstomen voor de online toekomst en de koopvlucht tegengaan en koopattractie verhogen door klanten te belonen. Vanuit een overkoepelende website kunnen klanten je zaak vinden. Elke handels- en horecazaak krijgt een eigen handelsfiche. Een mobiele app voor smartphones maakt het voor iedereen toegankelijk via de browser. Elke handelszaak krijgt een tablet op de balie in bruikleen en de klanten registreren hun stadspas op de tablet in de winkel, op de website of via de mobiele app. Tevens kunnen klanten een kadobon aankopen, terwijl de handelaar deze kan verkopen via de stads.webshop. Het is een win-win situatie”, legt Maarten Decramer uit, waarna de handelaars een demo konden meemaken hoe het allemaal in zijn werk gaat. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden