Dinsdag 22 januari 2019

Okra Sint-Joris bestaat 60 jaar

– Op zaterdag 18 juni liep na de Eucharistieviering de gerenoveerde zaal Sinjo vol met leden van OKRA Sint-Joris, die hun diamanten jubileum vierden. Gedurende zestig jaar hebben diverse generaties bestuursleden ervoor gezorgd dat OKRA Sint-Joris uitgroeide tot een vereniging met heel wat leden.

 

Voorzitster Aline Vanbelleghem had niets aan het toeval overgelaten en naast een drankje werden ook lekkere hapjes aangeboden. “Onze Okra-afdeling ontstond in de nasleep van de explosieve groei van lokale verbonden en verenigingen tussen 1946 en 1956”, aldus Aline Vanbelleghem.  “Op 1 januari werd in de schoot van het KBG een afdeling gesticht om de werknemers te helpen hun weg te zoeken in het kluwen van de pensioenwetgeving. Tijdens deze zestig jaar leerden de senioren van ons dorp elkaar ontmoeten. In de beginjaren betaalden de leden 2 Belgische frank als lidmaatschap. Thans kost dat toch al gauw 23 euro. Na een tijdje in de pastorie te hebben vergaderd, kregen we onderdak in de huidige zaal Sinjo. Van parochiaal centrum is deze zaal geëvolueerd tot gemeentelijke zaal in een kerkelijke en gemeentelijke structuur. Na woeste arbeid vond men hier tijd om koffietafels te vullen of te kaarten. In de jaren zeventig en tachtig werd dat uitgebreid tot creatieve activiteiten, zoals fietsen, wandelen en bus uitstappen. Onze KBG-vlag vormt een teken van verbondenheid door de jaren heen. Ondertussen beschikken we over een koninklijke titel. Begin de jaren negentig kende het bestuur een moeilijke periode, maar stilaan rechtten we onze rug via ontspanning. De jaren 2000 kenmerkten zich  door het aanleggen van fietspaden en het bouwen van bejaardenwoningen. Vanaf 2012 met het thema Okra-mobiel werd het accent gelegd op mobiliteit en werden PC-lessen aangeboden, naast talrijke sporten zoals wandelvoetbal en wandelen op maat. We gaan dan ook de uitdagingen van de tijd aan”, aldus Aline Vanbelleghem.

 

Burgemeester Johan De Rycke herinnerde zich nog goed dat hij als schepen voor senioren de veertigjarige viering heeft meegemaakt. “Mensen feliciteren die zich in onze samenleving vrijwillig inzetten is hier op zijn plaats. Dat is niet meer zo evident om mensen warm te maken zich kosteloos ten dienste te stellen voor zijn medemens. Op zestig jaar is er enorm veel gebeurd. Gepensioneerden kunnen zich vandaag meer permitteren dan vroeger. OKRA vervult een prachtige rol bij de gepensioneerden, door iets cultureels aan te bieden en in te staan voor ontspanning. OKRA zet zich in voor de gepensioneerden door hun inzet in de Seniorenraad. De groep van de gepensioneerden neemt steeds meer toe, zodat in de komende jaren deze vereniging nog voor grote uitdagingen staat”, aldus burgemeester Johan De Rycke. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden