Woensdag 26 september 2018

Beweging.net demonstreert tegen files aan afrit E 40

Beweging.net-SAK Beernem voerde nog maar eens actie aan het afrittencomplex van de E 40 om alle betrokken overheden en diensten op hun verantwoordelijkheden te wijzen omtrent de mobiliteitsproblemen ter hoogte van dit complex.

 

Het probleem stelt zich meestal vanaf ’s morgens 7u30 en ook in de namiddag vanaf 16 uur. Dan staan er kilometers lange files op de gewestweg, Wingenesteenweg van in de Parkstraat tot de E 40, alsook op de verlengde uitrijstrook van de E 40 komende van Brugge, die tijdens spitsuren ontoereikend is om het afslaand verkeer op te vangen, zodat de wagens terug tot op het eerste rijvlak van de snelweg stil staan. “Het ontsluiten van de afrit E 40 te Beernem gebeurt door verkeerslichten”, aldus Bertil Eemans van Beweging.net. “We stellen voor om tijdens de zeer drukke perioden van de dag, deze verkeerslichten anders in te stellen zodat een vlottere doorstroming van het verkeer mogelijk wordt. Tevens vragen we al lang een zebrapad aan te leggen aan het kruispunt H. d’Ydewallestraat en Wingenesteenweg. Ook zouden we er graag een rotonde zien aangelegd. We blijven rond deze problemen kort op de bal spelen en de vingen aan de pols houden in het belang van een nog meer leefbaar Beernem”, besluit Bertil Eemans.

 

Actuali.be, beweging.net,Actuali.be, beweging.net,Actuali.be, beweging.net, 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden