Woensdag 26 september 2018

Landbouwer kwaad over werken rond zijn perceel

Johan Callewaert, samen met zijn moeder Cécile Patteeuw en zus Claudine Callewaert, eigenaar over een perceel grond langs de Nonnedreef,  is zwaar misnoegd over de uitgevoerde werken die er worden uitgevoerd in het kader van het ondergronds brengen van persleidingen door Aquafin.

 

Johan Callewaert schreef een aangetekende brief naar het gemeentebestuur in de hoop de werken stil te leggen, maar deze brief bleef vooralsnog zonder gevolg. “Ik stelde vast dat door de firma Aquafin ondergronds een persleiding voor afval water en twee wachtbuizen zijn aangebracht”, aldus Johan Callewaert. “Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder voorafgaande melding, noch toelating van onzentwege. Er is tevens geen voorafgaandelijke melding gemaakt geweest van enige vorm van onteigening, waardoor we kunnen stellen dat dergelijke werken gebeurd zijn op privégronden en hierdoor onze rechten als eigenaars geschonden zijn. Tevens dienen we op te merken dat ons drainagesysteem mogelijk schade heeft opgelopen. Wij stellen tevens vast dat de leidingen ter hoogte van het perceel C355F aanpalend aan ons perceel, niet op privégronden geplaatst zijn, maar onder de openbare weg, dus op openbaar terrein. Wij vragen ons dan ook af hoe het komt dat de leidingen ter hoogte van ons perceel ook niet onder de openbare weg geplaatst werden”, vraagt Johan Callewaert zich af. Ook raadslid Marc Van Hoecke (Open VLD) heeft zich op dit dossier vast gebeten. “Het kan toch niet dat men die leidingen onder de openbare weg plaatst om ter hoogte van het perceel van Callewaert, een knik te maken en dan op privéterrein verder te werken. Ondertussen zien we dat er op zijn grond opnieuw materialen werden neer gepoot”, aldus Van Hoecke.

 

Claudio Saelens (CD&V), schepen van openbare werken, geeft grif toe dat er tijdens de werken fouten zijn gebeurd. “We moesten persleidingen onder de grond brengen, maar ter hoogte van het desbetreffende perceel moesten we de openbare verlichting van zijde veranderen, maar dat kost enorm veel geld en Eandis komt daar niet in tussen. Er werd beslist de andere zijde van de openbare weg te gebruiken voor de persleidingen, maar de aannemer heeft een fout gemaakt en is daarin veel te ver gegaan. We hebben Aquafin de opdracht gegeven dit weer in orde te brengen. We gaan die eigenaar vergoeden voor de schade die hij heeft geleden. In Oostveld is er al veel verkeerd gelopen en de aannemer mag de vijfde fase niet meer beginnen, vooraleer de problemen rond de vier vorige fasen zijn opgelost”, aldus Claudio Saelens. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden