Zondag 24 juni 2018

Fototentoonstelling voor de aandachtige toeschouwer

Bewerking en foto's Eddy Persyn  - geplaatst op donderdag 13 oktober 2016 om 23u55

 

Vorige week donderdag, 6 oktober, opende de fototentoonstelling van 'Ter Muiden vzw' in samenwerking met 'Fotohuis Brugge' in het Schepenhuys te Oedelem.

Als fotograaf was ondergetekende onmiddellijk geboeid door de setup van de tentoonstelling, maar eigenlijk nog veel meer door het aanzuigend effect van de foto's. Elke foto op zich vertelt zijn verhaal. Het verhaal over de persoon, over zijn leefwereld, ...

 

De leerlingen van het Fotohuis Brugge hebben discreet maar toch diep in de persoonlijkheid van de bewoners kunnen kijken en zoals duidelijk in de foto's te zien; hebben de bewoners dit ook toegelaten.

Dit is een flink staaltje van persoonsbenadering in niet altijd even makkelijke omstandigheden en ondanks dit gegeven toch een sterke beeldvorming realiseren zowel compositorisch als inhoudelijk bewijst het vele en intensieve werk die achter deze tentoonstelling steekt.

 

Directeur Joost Goethals van 'Academie Brugge' en de afdeling 'Fotohuis Brugge' mag terecht tevreden en fier zijn over deze realisatie.

 

Tot hier mijn eigen appreciatie voor deze toch wel zeer aanbevelenswaardige fototentoonstelling. Hierna laten we Bart Coucke, directeur van 'Ter Muiden vzw' aan het woord met zijn openingsspeech:

 

Ter Muiden vzw biedt dag- en woonondersteuning aan volwassen personen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking.

We blijven hierbij niet stilstaan bij iemands beperking, maar …
we richten onze focus op de talenten waardoor mensen kunnen groeien.

 

In de tentoonstelling geven we je impressies mee van ‘het leven zoals het is’ in en rondom onze organisatie.

Aanleiding hiertoe is de dertigjarige aanwezigheid van Ter Muiden vzw en haar huidige bewoners in de gemeente Oedelem.

Aan deze tentoonstelling is eveneens een boek gekoppeld.

Dit alles is tot stand gekomen, dankzij een unieke samenwerking tussen Fotohuis Brugge en Ter Muiden vzw met haar bewoners en hun netwerk.

 

De volwassen studenten Fotografie van het Fotohuis Brugge kregen de kans om een tijdlang, speurend doorheen hun lens, aanwezig te zijn in de dagdagelijkse werking van onze organisatie.

Via reportagefotografie gunnen ze je een blik op ‘het leven zoals het is’.

Met studiofotografie zoomen ze in op iedere bewoner afzonderlijk.

Daarbij slagen ze er telkens in om elke bewoner op een heel persoonsgerichte wijze respectvol in beeld te brengen.

 

Voor de bijhorende teksten in het boek deden we beroep op het netwerk van onze bewoners en op onze eigen medewerkers.

We nodigden hen uit om een tekst te schrijven over wat hun bewoner uniek maakt, over wat ze waarderen aan die bewoner, …

Hun inbreng, vanuit een andere invalshoek, draagt ertoe bij dat onze kijk op de bewoners verruimt.

 

We laten je zien welke talenten onze bewoners hebben en hopen hiermee je blik, als toeschouwer, verder te laten reiken dan de beperking.

 

Dankjewel aan:

•  De student-fotografen van Fotohuis, Academie Brugge DKO voor hun tijd en werk,.en de respectvolle en integere wijze waarop ze dit beeldmateriaal verzamelden.

•  De leerkrachten van Fotohuis, Academie Brugge DKO voor hun begeleiding van dit bijzondere project.

•  Priscilla Bistoen, leerkracht Fotohuis Brugge, die de gedreven coach was van de volwassen studenten Fotografie.

•  Sebastien Vanblaere, die de lay-out verzorgde van het bijhorende boek.

•  David Tielemans, INNI group, voor het mooie drukwerk.

•  Het netwerk van onze bewoners en onze eigen medewerkers, die in de pen kropen om teksten te schrijven die ons stil maken en tot nadenken aanzetten.

•  Alle medewerkers, die mee zorgden voor een vlot verloop in de periode dat fotografen in en uit huis liepen.

•  Onze huidige bewoners, die hun spontaniteit bleven behouden ondanks de vele camera’s.

•  Alle sponsors, die ons de nodige financiële bijdrage leverden om dit project te kunnen verwezenlijken.

•  Het Gemeentebestuur van Beernem voor hun vertrouwen en financiële ondersteuning bij dit project.

 

De speech van Schepen van Cultuur Gijs Degrande kun je nalezen door hier te klikken.

 

Op de coverfoto: directeur Bart Coucke uiterst rechts tijdens zijn openingsspeech en een overzicht van de talrijk opgekomen genodigden met sfeerbeeld van de tentoonstellings setup.

Hieronder nog een aantal sfeerfoto's van de openingsavond:

Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,Fotografie Studio Kristal Foto, Ter Muiden vzw, Actuali.be, fototentoonstelling tgv 30 Ter muiden, Fotohuis Brugge,

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden