Woensdag 26 september 2018

Groen Beernem niet echt tevreden over aanleg fietspad Sijselestraat

– Een dubbelrichtingsfietspad zal binnenkort het centrum van Oedelem met Sijsele verbinden. Volgens Groen Beernem voldoet dit fietspad niet aan de aan de aanbevelingen van het Fietsvademecum van de Vlaamse overheid.

 

Volgens Ignace Tousseyn wordt de minimale afstand van één meter tussen fietspad en rijweg niet altijd gerespecteerd en haalt men op sommige plaatsen niet eens de aanbevolen minimumbreedte van 2,5 meter.  “We zijn blij dat Beernem de verouderde fietspaden stelselmatig vernieuwt, maar toch teleurgesteld in de uiteindelijke plannen voor dit fietspad. In buitengebied zijn enkelrichtingsfietspaden de norm. Dat staat in de fietsbijbel van de Vlaamse overheid. Er liggen eigenlijk al enkelrichtingsfietspaden in het deel langs de Sijselestraat tot aan het kruispunt met de Danegemstraat. Men zou toch veronderstellen dat de gemeente die fietspaden gewoon zou doortrekken. Neen, toch kiest men voor een dubbelrichtingsfietspad waardoor fietsers, die uit de bebouwde kom van Oedelem komen, toch nog de gevaarlijke oversteek moeten maken om aan de overkant de aansluiting te vinden met het nieuwe fietspad”.

 

Volgens de gemeente lag het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dwars omdat een deel van het fietspad door het Vlaams Ecologisch Netwerk gebied (VEN) loopt en deze instantie niet wilde dat er heel veel gebied werd ingenomen. “We hebben hierover echter onze twijfels, omdat de gemeente vanaf het begin resoluut voor een dubbelrichtingsfietspad koos, nog voor het ANB hierover een advies formuleerde. We denken dat hiermee de veiligheid van de fietsers in gevaar wordt gebracht. Het oversteken van de rijweg kruispunt Danegemstraat is niet zonder risico’s, ook al wordt deze oversteek beveiligd. De overheid brengt er geen witte blokmarkering aan, omdat het fietsers het gevoel heeft dat ze voorrang hebben. We waarderen de inspanningen van het gemeentebestuur om de fietspaden te vernieuwen. We hebben al heel wat vooruitgang geboekt, dank zij de bevoegde schepen, maar Groen is maar honderd procent tevreden als een nieuw fietspad voldoet aan de minimumnormen en aanbevelingen die de Vlaamse overheid oplegt”, aldus Ignace Tousseyn. 

 

Schepen Jos Sypré (CD&V) stelt dat men bijvoorheeld het dubbel fietspad tussen Oedelem en Brugge zeer goed beoordeeld heeft. "Daarnaast zijn er langs de baan Oedelem Sijsele gronden die toebehoren aan Natuur en Bos, waarmee we afspraken gemaakt hebben. Bij een dergelijk fietspad zouden we het huis op het kruispunt met de Van Praetstraat moeten onteigenen".

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden