Woensdag 26 september 2018

Vijvers in de Hoornstraat worden opgevuld

Achter het Patershof in de Kasteeldreef liggen twee hele grote vijvers, die volgens de RUP een nieuwe bestemming krijgen en moeten worden opgevuld. Dit brengt een zekere mobiliteitsprobleem met zich mee, want honderden vrachtwagens met grond zullen nodig zijn om die vijvers op te vullen.

Naast de bewoners maken ook gemeenteraadsleden zorgen over dit nieuw project. Zo wou Vicky Reynaert (Sp.a) toch weten of men met de toekomstige trafiek van zes maanden met zestig camions over twee jaar, rekening gehouden werd in het mobiliteitsplan. “De herkomst van die grond is niet gespecifieerd. De aanvoer zou zoveel mogelijk langs de Hoornstraat gebeuren, dan stel ik me vragen over de overdruk naar de Parkstraat toe. Stelt men de vraag aan de aanvrager vanwaar de grond komt. Wie zal toezien op het attest dat bij die grond geleverd worden. Speelt de milieudienst van de gemeente daar een rol in”, aldus Vicky Reynaert.

 

Schepen Claudio Saelens (CD&V) is er zich van bewust dat er bij omwonenden een aantal vragen rijzen rond de opvulling. “In ons advies aan de provincie houden we rekening met de bezorgdheden die leven. Wat het mobiliteitsplan betreft, is dat een beleidsvisie waarin een aantal doelen, richtlijnen en principes worden uitgewerkt en doet geen uitspraak over het vervoersplan bij een specifieke werf. De bezorgdheid om het vrachtverkeer is terecht. De aanvoer zal volgens de aanvraag afkomstig zijn van bouwputten in de onmiddellijk omgeving. We zullen suggereren de vrachtroutes vast te leggen in overleg met de gemeente. Per aan te voeren partij grond kan er gekeken worden welke aanvoerroute het meest geschikt is. Dit is ook zo gebeurd voor de fluxysleiding. Naast de Parkstraat is ook de schoolomgeving aan de Sint-Amanduskerk een aandachtspunt”, aldus de schepen.

 

De schepen stelt ook dat de aanvoer van de gronden zal gebeuren via de Hoornstraat tussen 7 en 19 uur. “Er kan gevraagd worden de intensiteit van de aanvoer te verminderen, maar dit heeft tot gevolg dat de periode van aanvoer dan verlengd wordt. Wat het toezicht betreft kan ik zeggen dat de gronden hebben volgens de aanvraag de code 211. Dit zijn gronden die geen verontreiniging mag bevatten. Iedere partij grond die aangevoerd wordt, moet ontleed zijn en voldoen aan de voorwaarden. De grondbank speelt hierin een belangrijke rol. Ze hebben de nodige en meer expertise dan de gemeente, wat niet wegneemt dat de gemeente ook haar verantwoordelijkheid moet opnemen en inzicht kan vragen in de vervoersdocumenten, toe kan zien op het naleven van de vrachtroutes en kan adviseren tussentijdse staalnames te doen”.

 

De omwonenden maken zich toch terecht zorgen over de manier waarop het water zal worden weg gekregen. Zo’n twintig jaar geleden passeerden al honderden vrachtwagens met verontreinigde gronden, die in de vijvers werden geloosd. Ondanks deze stortingen zijn de vijvers blijven bestaan. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden