Woensdag 26 september 2018

GROEN Beernem laat zich al horen

2017 was pas één dag oud of Groen Beernem liet van zich horen. De partij betreurt dat de klimaatopwarming geen prioriteit is voor het gemeentebestuur. “Tegen 2020 hebben de burgemeesters van enkele gemeenten zich geëngageerd om de gezamenlijke CO2-uitstoot in de eigen gemeente met 20 procent te verminderen. Helaas blijkt dat men vooral inzet op sensibilisering van de burger, maar zelf nauwelijks structurele maatregelen neemt”, aldus raadslid Jan Vanassche (GROEN).

 

 Na de ondertekening van het Burgemeestersconvenant moest de groep van 9 gemeenten (waaronder Beernem) een gezamenlijk duurzaam energieactieplan voorleggen waarbij ze aangeeft hoe ze die 20%-vermindering zal realiseren. Dit werk, dat uitbesteed werd aan de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), werd voorgelegd aan de gemeenteraad van december.

 

“Het voorliggende energieactieplan stelde ons erg teleur”, aldus Jan Vanassche. “Daarom hebben we het afgekeurd. Het is een schoolvoorbeeld van ‘greenwashing’. Het bevat nauwelijks structurele maatregelen. De gemeente trekt weliswaar geld uit voor een infonamiddag over elektrisch rijden, het promoten van autodelen, een cursus ecodriving voor de chauffeurs van de technische dienst, het aanstellen van een energiecoach enz… Mooie initiatieven, maar of die in staat zijn om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is zeer de vraag. Om de beoogde twintig procent CO2-reductie tegen 2020 te realiseren, blijven slechts vier jaar over. Toch wel weinig om aan de eigen verwachtingen te voldoen”.

 

Normen

 

Volgens Groen neemt het bestuur zijn voorbeeldfunctie onvoldoende op. “Zo voorziet de gemeente geen bijkomende maatregelen om de lopende nieuwbouwprojecten milieuvriendelijker te maken, door ze aan te passen aan de Bijna-EnergieNeurtraal (BEN), terwijl men die norm wil opleggen aan de burger. Bij het inzetten op de isolatie van woningen, vergeet men eens temeer de sociale dimensie en correctie. Kansarmen blijven in de kou staan. Ook op het vlak van de mobiliteit is het huilen met de pet op. Gemeentelijke subsidies voor bepaalde buslijnen zijn afgeschaft. Het energieactieplan blijft voor ons weinig geloofwaardig. Zaken als het doorgedreven energiezuinig maken van openbare gebouwen, het inzetten op minder autoverkeer, of op het energie-efficiënter maken van handelszaken en bedrijven, blijven uit”, aldus een ontgoochelde Jan Vanassche, die ervan overtuigd is dat Beernem de normen niet haalt.

 

Maatregelen

 Volgens schepen Claudio Saelens (CD&V) heeft Jan Vanassche toch bepaalde maatregelen vergeten te melden. “Eandis is volop bezig de gemeentelijke gebouwen te screenen op energiezuinigheid”, aldus Claudio Saelens. “Daaruit volgt een actieplan en om dat uit te voeren wordt een deskundig patrimonium in dienst genomen. Er worden energiezuinige voertuigen aangekocht op aardgas of elektriciteit. De openbare verlichting wordt gedoofd en de gebouwen waarnaar Jan verwijst zijn deze die reeds aanbesteed werden. Gebouwen die nog in de studiefase steken, zullen wel aan de strengere normen voldoen. De gemeente als organisatie staat slechts voor één procent in van de totale CO2- uitstoot op het grondgebied van de gemeente. Onze huishoudens zijn goed voor 44 procent van de uitstoot. Sensibilisering zal inderdaad een belangrijke factor zijn in het halen van de doelstellingen. Als gemeente willen we de huishoudens ondersteunen door een energiecoach aan te stellen, in te zetten op wijkrenovatie en het Energierenovatieprogramma 2020 kenbaar te maken. Dit voorziet tegen 2020 de isolatie van alle daken, het vervangen van enkel glas door isolerend glas en het uit gebruik nemen van verouderde verwarmingsketels. Via het sociale dakisolatieproject zijn er tussenkomsten mogelijk voor isolatie van daken en huurwoningen. Er wordt dus wel degelijk rekening gehouden met specifieke doelgroepen. Ook op het vlak van mobiliteit wordt het wagenpark groener. Oplaadpunten worden geïnstalleerd en het fietspadenbeleid wordt verder uitgebouwd. Hernieuwbare energie via windmolens wordt bestudeerd. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die genomen zullen worden de komende jaren”, aldus Claudio Saelens.

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden