Woensdag 26 september 2018

Parlementairen bezoeken De Klus

Op vrijdag 17 maart nodigde de Provincie West-Vlaanderen de Vlaamse parlementairen uit voor een bezoek aan  het West-Vlaamse arbeidszorgcentrum De Klus in Beernem.

De Vlaamse provincies dragen reeds meer dan vijftien jaar bij tot een kwaliteitsvol aanbod op maat van de doelgroep medewerker, ongeacht het statuut, de problematiek en de regio waar hij of zij woont. Ze doen dit door een gericht subsidiebeleid waarbij elke Provincie zijn eigen accent legt en door netwerkvorming over de sectoren heen.  “Na 2017 worden de bevoegdheden van de Provincies sterk ingeperkt”, meldt gedeputeerde Jean de Bethune. “Arbeidszorg is voor de Provincies echter een grondgebonden materie, het past in een inclusief arbeidsmarktbeleid. De Provincie West-Vlaanderen zal haar verantwoordelijkheid blijven nemen. Ze zal de uitbouw en verdere professionalisering van de arbeidszorginitiatieven verder ondersteunen. Het provinciebestuur wil dan ook zijn expertise inzake deze materie ter beschikking stellen bij het uitwerken van het statuur en de uitwerking van het decreet werk- en zorgtrajecten, dat in april 2014 door het Vlaamse Parlement werd goedgekeurd”.

 

Heel wat mensen willen werken, maar kunnen het niet, omwille van persoonlijke of maatschappelijke redenen. “Ze hebben behoefte aan een combinatie van arbeid en zorg. Deze mensen kunnen terecht in een arbeidszorginitiatief, als tussenstap naar betaalde arbeid of als eindstation. Momenteel zijn er zo’n 6.781 mensen actief in de arbeidszorg”, meldt Jean de Bethune.

 

De Klus

 

Directeur Steven Ingelbrecht, gaf wat uitleg over het arbeidszorgcentrum De Klus. “We bestaan sinds 1986 en vormen een onderdeel van vzw 4Veld en we zijn gegroeid vanuit de sector Geestelijke Gezondheidszorg. Gemiddeld stellen we zo’n veertig voltijdse equivalenten tewerk. Hierbij gaat het om een 25-tal voltijds equivalenten in de centrale werking en 15 equivalenten in de decentrale werking. Medewerkers zijn gemiddeld halftijds aan de slag, met een minimum van twee halve dagen per week. Dit maakt dat De Klus op jaarbasis gemiddeld tachtig medewerkers tewerk stelt. Ons centrum heeft twee werkvormen. Enerzijds een centraal atelier, gericht op het aanbieden van semi-industrieel werk. Hierbij wordt gewerkt in opdracht van reguliere bedrijven, zoals houtbewerking bij het maken van nestkastjes, klimbomen, bijen- en insectenhotels en het afwegen en verpakken van producten zoals dierenvoeding, plooi- en vouwwerk van verpakkingen, relatiegeschenken en mailings, assemblage van producten enz… Anderzijds is er de decentrale werking waarbij doelgroep medewerkers worden ingezet in ondersteunende diensten van sociale of ecologische organisaties zoals scholen, woon- en zorgcentra, bibliotheken, biobedrijven enz…”, legt Steven Ingelbrecht uit. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden