Woensdag 26 september 2018

Grootste project overwegen in België voltooid met laatste fietstunnel

– Het niet respecteren van de verkeersregels kost bij het kruisen van overwegen bijna wekelijks een ongeval en veelal met doden. Naast sensibiliseringscampagnes voor alle weggebruikers investeert Infrabel ook in infrastructurele maatregelen om de veiligheid aan overwegen nog meer te verhogen. Met de inhuldiging van de fietstunnel aan de Maria-Aaltersteenweg te Beernem komt een einde aan het grootste overwegenproject in België.

 

Het overwegenproject in Aalter en Beernem vormt hierbij een modelvoorbeeld. “Op minder dan twee jaar zijn op de drukste spoorlijn van ons land, vijf overwegen vervangen door drie fiets- en voetgangerstunnels, één nieuwe brug en diverse parallelwegen en fietspaden”, aldus Jochen Bultinck, CEO van Infrabel –TUC RAIL. Op donderdag 6 juli werd de  fietstunnel Maria-Aaltersteenweg in gebruik genomen in aanwezigheid van burgemeesters Pieter De Crem, Patrick Hoste en Johan De Rycke, samen met wielervedetten Sven Vanthourenhout, Robert Vermeire en Kenny Belaey.

De Beernemse burgemeester Johan De Rycke heette iedereen van harte welkom. “Het stemt me tot tevredenheid dat Infrabel dergelijke investeringen doet. Hierbij denkt men niet alleen aan het aanleggen van een derde en vierde spoor, wat noodzakelijk is voor de ontsluiting van Zeebrugge, maar ook aan de zwakke weggebruiker. Fietsers en voetgangers moeten de nodige doorsteken hebben om van de ene zijde van het spoor naar de andere veilig te kunnen fietsen of wandelen. De jongste jaren zijn in Beernem zes overwegen afgeschaft en vier fietstunnels en één brug in de plaats gekomen, waarvoor onze dank aan Infrabel en Tuc-Rail. Naast de fietstunnels vormen ook de langswegen veilige fietswegen en recreatieve wegen en sluiten aan op een netwerk van knooppunten op de rest van onze gemeente.  Dit geheel is het resultaat van samenwerking tussen verschillende diensten en overheden”, aldus de burgemeester, die enkele realisaties schetst, die door samenwerking tot stand zijn gekomen. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden