Donderdag 18 oktober 2018

Beernem is goed bezig

Beste genodigden, inwoners van onze mooie gemeente,

 

Op 6 december, in de namiddag, verliet de Sint op dit plein de gemeente Beernem, en bij uitbreiding ook ons land.

Voor onze gemeente is er op die avond echter nog een geschenk nagekomen. Samen met de gemeentesecretaris en de budgetbeheerder, mocht ik dit geschenk in ontvangst nemen in Antwerpen tijdens het slotevent van de grote gemeentetest. Alleen de 30 beste van 308 Vlaamse gemeenten waren er uitgenodigd. Wat houdt die grote gemeentetest, uitgevoerd door het Nieuwsblad, in : gedurende 2 jaar werden alle Vlaamse gemeenten anoniem getest op 20 verschillende criteria: van groendienst tot veiligheid op straat, van containerpark tot sportinfrastructuur, van betaalbaarheid van woningen tot lawaaihinder, van bereikbaarheid van de burgemeester tot openbaarheid van bestuur… Ook inwoners werden hierover bevraagd.

En, beste vrienden,…. het resultaat mag gezien worden. Beernem kreeg een uitstekend rapport: 24e op 308 Vlaamse gemeenten en 6e op 64 Westvlaamse gemeenten. Daarbovenop kreeg onze gemeente ook het label van 5-sterrengemeente ! U woont dus in een 5-sterrengemeente !

Een paar weken later werden we ook uitgeroepen tot de allerbeste bijengemeente van gans Vlaanderen. Een dikke pluim voor onze groendienst en onze milieudienst. Ik zag meteen het beeld voor mij van een hele zwerm ijverige bijen, druk in de weer om hun koningin in de watten te leggen.

 

Beste vrienden, dat is ook wat ons team van gemeente- en OCMW-personeel, samen met mijn collega’s/politici en mezelf dagelijks proberen te doen: als een grote zwerm ijverige werkbijen onze inwoners zo goed mogelijk in de watten leggen. Als we die grote gemeentetest mogen geloven – en die werd door de universiteit van Gent toch als zeer waardevol beschouwd – dan zijn we goed bezig. Maar voor mij blijft de gazette nog altijd een gazette.

 

Ervaart u, persoonlijk, dat u in een 5-sterrengemeente woont ? Dat is belangrijk!  Elke 6 jaar krijgt u de kans om u hierover uit te spreken in het stemhokje. 2018 is zo’n verkiezingsjaar. In oktober kan u oordelen of u in een 5-sterrengemeente woont, dat zo ervaart, en kan u aangeven welke mensen daar in de toekomst best voor zorgen.

 

Ik hoor veel over ‘inspraak van de burger’, ‘de burger aan het woord in de gemeenteraad’, over ‘medeverantwoordelijkheid’, enz….Ik vind dat zéér belangrijk. Maar het geeft de indruk dat burgers nu niks te zeggen hebben.

 

Precies alsof burgers nu geen inspraak hebben, of niet gehoord worden. Dit is absoluut onjuist. Dagdagelijks ontvangen mijn gemeentediensten, ikzelf of mijn collega’s/politici vragen of voorstellen van gewone burgers: per mail, per brief, per telefoon, via sociale media, of gewoon mondeling bij onderling contact. Die vragen worden wel degelijk behartigd en behandeld. Soms vraagt uitvoering tijd, en het gebeurt ook wel dat sommige zaken om diverse redenen niet kunnen, of indruisen tegen het algemeen belang

 

Daarnaast hebben nog nooit meer burgers deel uitgemaakt van allerlei adviesraden, waarin ze hun mening geven over specifieke dossiers, of waarin ze voorstellen doen naar het bestuur. Als je sommigen mag geloven dan is het  alsof de mensen in die raden hun verantwoordelijkheid niet zouden opnemen. Niets is minder waar !

 

Ik herhaal nog eens mijn woorden van vorig jaar, met nog meer nadruk. Toen citeerde ik de woorden van een redacteur van het Nieuwsblad: ‘Politici zijn verkozen om beslissingen te nemen, niet om ze door te schuiven naar anderen’. Verkozenen engageren zich om die verantwoordelijkheid op te nemen - 6 jaar lang- door hun deelname, voorbereiding en AANWMEZIGHEID in de gemeenteraad elke maand of wekelijks in het schepencollege waar ze de vragen van burgers bespreken, in dossiers gieten en laten uitvoeren. De verkozenen die daarin plichtsbewust hun verantwoordelijkheid opnemen verdienen respect van de burger. En het is waar dat het algemeen belang niet altijd het meest mogelijke profijt oplevert voor iedere individuele burger. Zoiets wordt door gewiekste volksmenners rap vertaald als ‘niet luisteren’ naar de burger. Ik spreek dit formeel tegen: lokale politici luisteren wel degelijk naar de mensen, anders zouden zij niet verkozen worden.

 

Beste mensen, 2018 wordt ook nog een heel druk jaar van gemeentelijke werken. Ik som de voornaamste even op:

- de afwerking van het fietspad in de Sijselestraat en de rioleringswerken in die straat en omliggende straten

- de afwerking van de vernieuwde bib en de uitbreiding van het gemeentehuis

- de ombouw van het vroegere sociaal huis in St.Joris tot huis van het Kind en buitenschoolse kinderopvang

- het bouwen en afwerken van de nieuwe kleedkamers en kantine voor het voetbal in Beernem

- de voorzetting van de grote rioleringswerken in Zeldonk, De Pluime en Oostveld

- de opstart van rioleringwerken en heraanleg van de Vullaertstraat, en wellicht ook van deze in Zuiddamme, de Beernemstraat/Scherpestraat met ook een nieuw vrijliggend fietspad tussen Oedelem en Beernem

- de volledige heraanleg van de Hoornstraat en Schipperstraat met ook een nieuw vrijliggend dubbelrichtingsfietspad

- de bouw van een nieuw scoutslokaal in het Bargepark, en wellicht ook de opstart voor chirolokalen in Oostveld, …

Zoals u ziet: werk genoeg ! Onze bezige bijenzwerm zal dus verhoogd actief moeten zijn !

 

Ik wil besluiten met u allen een gelukkig 2018 te wensen. Op de allereerste plaats komt een goede gezondheid, zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak.

Daarnaast wens ik u veel warmte en genegenheid in uw gezin, in uw vriendenkring en in uw buurt.

En tenslotte wens ik elk van u ook grote betrokkenheid in alles wat u onderneemt. Betrokkenheid is de sleutel voor succes in alles wat je doet: ze zorgt voor persoonlijke vreugde, maar ook voor tevredenheid bij diegene waarvoor je het doet.

Op een blij en gelukkig 2018 !

Uw burgemeester, Johan De Rycke

 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden

 

Bericht geplaats door: lattenkliever op 15-01-2018

Geachten.

De kameleon, kampioen van het overlopen die in Beernem in de top 3 staat, is al één van die ganzen die door een sluwe vos is gebeten de laatste 6 jaar .... De fotogenieke schepen is de laatste tijd niet meer te zien of te horen, zou hij de kermissen in St Joris aan het voorbereiden zijn misschien ??? Lattenklievers wordt aub wakker .....

Bericht geplaats door: johan debaene op 14-01-2018

Geachte Burgemeester, Beste Schepenen en gemeenteraadsleden.

Dat Beernem 24e werd op 308 gemeenten op 20 criteria, is voor mij dik verdiend.DIKKE PROFICIAT

Er werd veel werk verricht de voorbije jaren en er ligt nog veel op de plank voor de volgende Legislatuur.

Wat inwoners niet altijd goed begrijpen is dat 6 jaar vlug voorbij gaat, om grote projecten te realiseren. De voorbije jaren werden zaken geraliseerd die ik zelf nog mede goed heb gekeurd in 2009.

Als je de vooruitgang voor de Beernemnaar wenst te evalueren, moet je over een lange periode de evolutie bekijken.

Doe zo verder en jullie geraken in de TOP 10.

Bericht geplaats door: Xa4 op 11-01-2018

Ter aanvulling: De Burgemeester sloot af met een uitdrukking. "Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen."