Woensdag 20 februari 2019

U bent aangemeld als: ReginaldAfmelden

Danny Tant wil een andere naamgeving aan straten

Toen tijdens de gemeenteraad men gekomen was aan het laatste punt van de agenda, ging het over de naamgeving aan drie straten in een nieuwe verkaveling aan het Galgeveld. In een collegezitting werd Hof ten Distel voorgesteld, maar deze straatnaam werd niet gekozen.

 

Er werd voorgesteld om in deze verkaveling drie nieuwe straatnamen toe te kennen. “Aangezien de verkaveling gelegen is op een voormalige voetbalaccommodatie werd voorgesteld om de drie straten de naam te geven  van de voormalige voetbalvoorzitters van KFC Sint-Joris Sportief”, aldus schepen Gijs Degrande (N-VA). De culturele raad verleende hierover een negatief advies. Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de straatnamen Freddy De Meyerestraat, Omer De Grevestraat en René Strobbestraat goed te keuren.

 

Danny Tant (Sp.a) verwees naar de gemeenteraad van februari 2012. “Op de agenda stond toen het geven van een straatnaam voor het project Immo-Terry op de vroegere site van meubelfabriek De Freest”, aldus het raadslid. “Het voorstel was de naam Ten Distel. Sp.a heeft toen tegen deze straatnaam gestemd, want wij wilden in Sint-Joris een straat genoemd zien, niet naar iemand van adel of een moeder uit Calcutta, maar naar een gewone arbeider, die toch meer dan dertig jaar in de gemeenteraad zat en zes jaar in de Provincieraad. Iemand die zeer sociaal bewogen was en mede dank zij banden met Achiel Van Acker, enorm veel heeft gedaan voor de gewone mens in Sint-Joris, van welke strekking hij of zij ook was. Die persoon van gewone afkomst, maar toch een grote meneer, was René Secelle”, aldus Tant.

 

“We vragen ons af waarom het dan Molenaarshof werd en niet de René Secellestraat. Blijkbaar hadden we toen de voorzitter van de culturele raad tegen ons, want die wilde niet dat namen van straten aan personen werd gegeven. Vandaag de dag is de culturele raad nog steeds tegen persoonsnamen. De meerderheid legt dit advies naast zich neer. Graag had ik dit agendapunt laten uitstellen naar de volgende zitting en dan opnieuw te brengen met een gewijzigd voorstel, met de principiële toekenning van de namen René Secellestraat, Marcel Vandewielestraat en René Strobbestraat om toch de voeling met het oud voetbalveld te behouden.” Het uitstel van dit agendapunt, zoals gevraagd door Sp.a werd na stemming niet weerhouden. 

 

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren op dit artikel.