Woensdag 20 februari 2019

U bent aangemeld als: ReginaldAfmelden

Buurtbewoners Knesselarestraat niet opgezet met Stevens Meubel

– Xander De Roo en Marina Martens hebben, samen met een groot aantal buurtbewoners, al een paar bezwaarschriften naar het schepencollege van Burgemeester gestuurd om te protesteren tegen de toekomstige bouw van een groot magazijn tussen hun woonhuizen. Het magazijn zal een bebouwde oppervlakte hebben van maar liefst 2141m2 met een maximale hoogte van 9,40m. Tevens willen ze  aantonen hoe het wonen van de gewone burger aan kwaliteit moet inboeten,  door het negeren van het negatief advies van de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie ten voordele van het dossier N.V. IMMO EURO Roeselare, eigenaar van de Stevens Meubelen.

 

“Vrij snel kwamen we met een viertal personen samen om deze gang van zaken te bespreken en dit gestructureerd te weerleggen”, aldus de buurtbewoners. “Een eerste bezwaarschrift dateert van 19 juni 2015”, opent Xander De Roo zijn verhaal.”Wellicht verwachtte men niet zo’n groot dossier van alle buurtbewoners uit de Knesselare- en Kleiputstraat. Er werd zonder ons te verwittigen later in het voorjaar  van 2016 een nieuwe aanplakking verricht aan de oude toonzaal van de garage. Wij vroegen de herwerkte  plannen op, maar stelden vast dat er niets was veranderd naar aanleiding van onze bezwaren. Enkel werd de inrit voor het lossen en laden van vrachtwagens verhuisd naar de linker achterkant van het gebouw ten nadele van de achterliggende percelen en de bewoner links van het magazijn. Hierop reageerden we met een tweede bezwaarschrift van 27 maart 2016 met een stevig onderbouwde argumentatie. De vroegere burgemeester en tevens een overbuur, weet nog goed dat er geen bouwaanvragen worden goedgekeurd als de grootte van de stadskern wordt overschreden en dat deze uitbreidingen niet kunnen, wegens het drukke en ook zware vrachtwagenverkeer. De aanvraag van N.V. Immo Euro Roeselare weerlegden we daarom onder meer met argumentatie die de gemeente zelf had opgenomen in hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan . Zo staat er onder meer in het GRS dat ‘ het niet wenselijk is, in de toekomst nog dergelijke activiteiten die het schaalniveau van het hoofddorp overstijgen, in het hoofddorp Oedelem op te vangen. De bedrijvigheid wordt beperkt tot deze in verweving met het wonen, waarbij goed nabuurschap het uitgangspunt vormt.’

 

Ondanks de inplanting van een nieuwe industriezone in de deelgemeente Beernem voor desbetreffende bedrijfsactiviteiten van deze grootschaligheid werd er toch geopteerd om dit immens magazijn in de Oedelemse dorpskern te laten bouwen. Tot onze verbazing kregen wij bericht dat ons bezwaarschrift niet ontvankelijk werd verklaard en werd ook door de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente een bepaald argument uit ons bezwaarschrift anders weergegeven in de bouwvergunning. Vervolgens dienden we het volgend beroepsschrift in bij de deputatie op 7 juni 2016. Toch werd de bouwaanvraag vergund tegen het advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar in en weer zonder noemenswaardige aanpassing van de plannen”, legt Xander De Roo uit.

 

Proefbuizen

 

De groep stopte met hun strijd omdat het resultaat had verwacht in het provinciehuis van West-Vlaanderen.  “Eind 2016, net voor de nieuwe reglementering op afbraakwerken, werd de oude site afgebroken en begin 2017 is alle grond uitgegraven tot op de gewenste diepte en op twee grote hopen zand gestockeerd op de site”, voegt Marina Mertens er aan toe. “Er zijn proefbuizen in de grond geboord om nadien stalen te kunnen nemen. Tot nu zijn de werken stil gelegd, want er is sprake van grondvervuiling. Niet onmogelijk omdat al van voor 1962 een autogarage werd uitgebaat op deze site. Na zo’n lange werfstop zou het inmiddels tot een sanering moeten gekomen zijn, want de proefbuizen staan er inmiddels al een jaar. Pas hebben we gehoord dat er toch zou gestart worden met de werken in maart dit jaar. Of er zal gesaneerd worden is alsnog de vraag maar de bewoners hebben hieromtrent hun twijfels. In elk geval zijn we als bewoners van de Knesselare – en Kleiputstraat  bijzonder misnoegd over de manier waarop het gemeentebestuur dit dossier van zijn eigen bewoners heeft afgehandeld. De buurtbewoners kunnen niet aanvaarden dat een dergelijk groot magazijn opgericht wordt in een woonzone waarbij de impact op de omgeving zeer groot zal zijn.

 

Burgemeester Johan De Rycke stelt dat de vergunning gegund is door de gemeente in april 2016. “Er werd toen beroep aangetekend bij de bestendige deputatie, die het opnieuw vergund heeft op 21 september 2016. Daar werd geen beroep aangetekend, bijgevolg is de procedure uitgeput. Wat de bezoedelde grond betreft, moet OVAM zich daarover uitspreken en moet er een oriënterend bodem onderzoek gebeuren. OVAM heeft een oriënterend onderzoek gedaan en vastgesteld dat er geen beschrijvend onderzoek moet gebeuren. Er is ook geen historische vervuiling vastgesteld, bijgevolg zie ik niet goed in, dat als er ons geen nieuwe argumenten aangereikt worden, dat we alles zouden moeten stilleggen”, aldus de burgemeester.  

 

 

 

Reacties

Plaats een reactie bij dit artikel.

 

Bericht geplaats door: Lambrecht Paul op 15-02-2018

Naar industrieterreinen met zulke gebouwen !