Dinsdag 19 maart 2019

Loods Steven Meubel komt tussen woonhuizen

Er was heel wat commotie ontstaan bij de inwoners van de Knesselarestraat te Oedelem, toen bekend geraakte dat Stevens Meubel een vergunning heeft gekregen  om een grote loods neer te poten in een woongebied. Raadslid Roos Lambrecht stelde hierover een vraag in de gemeenteraad en schepen Claudio Saelens (CD&V) antwoordde waarom tegen het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar  van de provincie in, toch een vergunning werd afgegeven.

 

Volgens schepen Claudio Saelens is de behandeling van het dossier iets genuanceerder. “Een eerste vergunning werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 20 juli 2015. Dit omwille het ongunstig advies van Wegen en Verkeer, de verschillende bezwaarschriften, de inplanting van de loskaai die te veel hinder veroorzaakt en een te hoge constructie. Een aantal voorwaarden tot aanpassing werden gesteld. Een tweede dossier werd ingediend en vergund door het college van burgemeester en schepenen op 9 mei 2016. De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar verleende een voorwaardelijk gunstig advies. De nieuwe aanvraagt kwam tegemoet aan de voorwaarden van het college en werd bijgevolg vergund.

 

Het college motiveerde haar beslissing door te stellen dat een woonproject een nog hogere bouwhoogte zou hebben, dichter tegen de grens van het perceel zou komen en het feit dat op de bestaande site een bedrijfsactiviteit aanwezig was. De omwonenden gingen in beroep bij de Deputatie, die een nieuwe beslissing moet nemen. De stedenbouwkundige ambtenaar adviseerde ongunstig, maar op de hoorzitting werden bijkomende stukken voorgelegd en door de Deputatie aanvaard. De vergunning werd op 15 september opnieuw afgegeven door de Deputatie.

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden