Dinsdag 19 maart 2019

Xavier Stevens houdt zijn belofte en schenkt 20 procent van zijn loon aan goed doel

– Zowat anderhalve maand geleden besloot Xavier Stevens als OCMW-raadslid twintig procent van zijn mandaatsvergoeding te schenken aan een lokaal maatschappelijk doel. Dit in het kader van Beernemse Burger Belangen, dat momenteel zo goed als vergeten is.

 

Nadat Giovanni Doom als voorzitter ontslag nam en even later ook Xavier Stevens er de brui aan gaf, bleef de belofte van Xavier Stevens gelden. Hij maakte er een wedstrijd van,  koos vijf verenigingen en liet de mensen stemmen. “We wilden ervoor zorgen dat een gedeelte van het overheidsgeld terug vloeide naar sociale doelen”, aldus Xavier Stevens.

 

“Op het einde van het jaar krijgen we een aantal loonbrieven. Ik kreeg 1.556,91 euro als zitpenning en als je daar twintig procent van neemt dan kom je op 311,38 euro. De burger moet de kans krijgen om te beslissen naar wie het geld gaat. De verenigingen kwamen op de volgende volgorde uit de stembus : als vijfde kwam Vierklaver, dan hebben we Veldzicht, Clinidogs, Ter Muiden en tenslotte 4Veld, die de cheque mag ontvangen”, aldus Xavier Stevens. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden

 

Bericht geplaats door: i.tousseyn@telenet.be op 13-03-2018

Sorry, hoor, maat wat je zegt, klopt van geen kanten. Blijkbaar ken je het verschil niet tussen een vaststelling en een kennisname. Bij een vaststelling wordt er wel degelijk gestemd (zie verslag OCMW-raad), want ook de aanpassingen van het meerjarenplan moeten altijd aan de OCMW-raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Het zou wel gek zijn dat de OCMW-raad niet zelf haar zegje kan doen over het OCMW-budget! Na de goedkeuring door de OCMW-raad volgt steeds ook een toelichting door de voorzitter en een kennisname door de gemeenteraad. Een budgetwijziging vaststellen betekent hier duidelijk: bepalen of bevestigen (of niet bevestigen en dus afkeuren) en betekent dus niet: waarnemen of constateren zoals jij beweert -die betekenis zou wel wat raar zijn in deze context. Een ervaren OCMW-raadslid zou dit toch al lang moeten weten...

Bericht geplaats door: Xa4 op 13-03-2018

Een vaststelling is zonder stemming. Het is zoals het woord zegt: vaststellen. Ik daag iedereen uit om een woordenboek op na te slaan. Daar staat vermeld dat een vaststelling gelijk is met constateren, waarnemen. Als je tegen stemt wil dat zeggen dat je het niet vast gesteld hebt. Met andere woorden op het moment dat je de inhoud al leest stel je al vast. Neem je het punt waar. Anders lees je het niet.
Wat dat sinterklaas gehalte betreft, vind ik dit goedkoop. Als je geld teruggeeft aan de gemeenschap zijn het terug de politici in hun ivoren toren die beslissen, terwijl ik de burgers heb laten beslissen. De mensen hebben heus geen handje nodig om vastgehouden te worden om te weten waar geld natuur kan gaan.
Hierbij sluit ik dan ook de discussie af. Als Mijnheer Tousseyn nog iets kwijt kan, weet hij mij wel te bereiken.

Bericht geplaats door: i.tousseyn@telenet.be op 13-03-2018

Even kort:over de vermindering van het OCMW-budget: dit was geen kennisname, maar een vaststelling mét stemming, tot 2 keer toe. Het recentste verslag is nog steeds te vinden op de website van de gemeente. Wat de milieuraad met het OCMW-budget te maken heeft, is mij een raadsel. Mijn zitje in deze raad is er gekomen omdat iemand anders die namens Groen in de raad zetelde, ontslag nam wegens tijdsgebrek. Dat dit een jaar voor de GR-verkiezingen valt, daar kan ik niets aan doen. Dit staat ook zo in de verslagen. Voor de rest blijf ik bij mijn standpunt: als je vindt dat je teveel geld krijgt voor wat je doet, speel geen Sinterklaas met andermans geld, maar geef dit gemeenschapsgeld terug aan de overheid.

Bericht geplaats door: lattenkliever op 13-03-2018

Meneer tousseyn, je moest in de grond kruipen van schaamte .... gebrek aan dossierkennis of zoals altijd bij de groentjes veel blaat en weinig wol ???? Negativisme is jullie motto altijd...

Bericht geplaats door: Xa4 op 12-03-2018

Geachte Mijnheer Tousseyn:

Het punt waar u het over heeft, raakt nog kant nog wal. Het ging om een kennisname van een budgetwijziging. Inderdaad een kennisname, dit wil zeggen zoals het woord het zelf zegt kennisnemen van een punt. Uw partijgenoot en OCMW Raadslid wou echter scoren om stellig te beweren dat zij niet akkoord was en wou uitdrukkelijk in het verslag laten vermelden dat zij niet akkoord was.
Ik denk dat u echter vergeet er bij te vermelden dat de budgetwijziging nodig was om de nieuwe lokatie van de kapstok (kledingbedeling voor minderbedeelden) in orde te maken. De installatie van een trap was uiteraard noodzakelijk voor het gemak van alle vrijwilligers;
Dus mijnziens zou ik opletten om het woord hypocriet in de mond te nemen. Het groene Raadslid heeft eerst maanden gelobbyd om een nieuwe locatie te verkrijgen en om dit te laten opkalefateren en kan zich dan plots niet vinden in de budgetwijziging. Begrijpen wie kan.........
Los van de discussie over dit punt wil ik toch nog even meegeven dat geachte mijnheer Tousseyn plots een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn opwachting maakt in de Milieuadviesraad. In september was mijnheer Tousseyn zijn eerst punt om mezelf uit de adviesraad te laten zetten gezien ik ontslag genomen had uit de partij Sp.a. Gelukkig hadden de leden van de adviesraad het nodige verstand om niet in te gaan op deze vraag. Misschien ook omdat zij weten dat ik daar niet zit namens de Sp.a, maar namens het ABVV.
Transparantie, openheid en eerlijkheid duren nog altijd het langst.

Bericht geplaats door: i.tousseyn@telenet.be op 12-03-2018

Sorry, ik wou niet reageren, maar doe het toch. Het betrokken OCMW-raadslid zou beter in de grond kruipen van schaamte.
Eerst keurt hij mee een budgetvermindering van het OCMW goed. Zo daalde de werkingstoelage voor het OCMW in 2017 tot 921.552 euro, een vermindering met 250.000 euro, want oorspronkelijk was er 1.171.552 euro voorzien. En hetzelfde valt te zeggen over het OCMW-budget voor 2018: de werkingstoelage daalt tot 960.966 euro, terwijl er eerst 1.188.121 euro voorzien was in de meerjarenplanning. Een vermindering met ruim 227.000 euro.
En daarna gaat hij Sinterklaas spelen met geld dat hij van de overheid krijgt om zijn taak als OCMW-raadslid op een degelijke manier te vervullen. Da's natuurlijk hypocriet: je zorgt mee voor een structurele onderfinanciering van een instantie die de zwaksten in onze samenleving wil helpen - in de vorige legislatuur stelde toenmalig OCMW-voorzitter Luc Goutry (CD&V) nog dat het OCMW-budget dringend moest stijgen-sedertdien is het enkel blijven dalen - en je gaat dan met andermans geld de weldoener spelen in de media. Als het OCMW-raadslid vindt dat hij teveel verdient, dan is het eerlijker om het terug te storten aan de overheid in plaats van zichzelf hiermee in het zonnetje te zetten.

Bericht geplaats door: lattenkliever op 12-03-2018

Proficiat X4 , Zouden de vrienden van de CD&V en NVA en de groentjes ook volgen nu ?? Of gaan ze dit onder de alweer verdelen ......