Dinsdag 22 januari 2019

Raadslid Lode Vanneste (N-VA) stelt vragen over Buurtambassadeurs

Eind 2016 werd onder initiatief van de Seniorenadviesraad en het Sociaal Huis beslist om verschillende inwoners van Beernem buurtambassadeur te maken. Bedoeling van de buurtambassadeur is zo de schakel tussen de medebewoners, de gemeentelijke diensten, het OCMW-Sociaal Huis en andere dienstverleningen in Beernem. Volgens het Sociaal Huis zijn er na anderhalf jaar 37 buurtambassadeurs, die al meerdere vormingsmomenten volgden.

 

Raadslid Lode Vanneste (N-VA) stelde tijdens de Gemeenteraad een vraag en gaf een suggestie. Volgens het raadslid is er tot nu toe nog steeds geen communicatie geweest over wie de buurtambassadeurs zijn. “Waarschijnlijk is het voor veel Beernemnaars een raadsel wie die mensen zijn. Kan men in Open Blad geen lijst laten verschijnen? In andere gemeentes ligt de focus op senioren en meer bepaald op tachtigplussers. Ik doe de suggestie om ons ook op deze groep te focussen. Buurtambassadeurs kunnen daarbij actief alle tachtigplussers in hun straat bezoeken”.

 

Voorzitter van het OCMW-Sociaal Huis antwoordde dat een publicatie in Open Blad en op de gemeentelijke website op de planning staat. “ We hadden dit al eerder willen doen, was het niet dat we belemmerd werden door de privacywetgeving. Buurtambassadeurs hebben recentelijk hun goedkeuring gegeven, dit zit er dus aan te komen. Buurtambassadeurs hebben allen de kans gekregen om een raambord aan hun woning te hangen waarop staat ‘Hier woont een buurtambassadeur’. Zo weten de mensen bij wie ze eventueel terechtkunnen met hun vragen. Er zijn ook badges voorzien, die ze kunnen dragen op publieke bijeenkomsten of als ze bij iemand langsgaan. Onlangs werden foto’s genomen om op de badges te zetten.”

 

“De Seniorenraad heeft altijd een voortrekkersrol en zelfs een pioniersrol gespeeld in dit mooie verhaal”, gaat Ruben Strobbe verder. “Niet alle tachtigplussers willen bezocht worden. In Beernem zijn er genoeg seniorenverenigingen die deze taak heel goed vervullen. Er is de jaarlijkse seniorenshow en de seniorendansnamiddag. Deze Thé Dansant met muzikale omlijsting van The Bats is een uniek dansfeest, waar oud en jong welkom zijn”. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden

 

Bericht geplaats door: jDebaene Johan op 14-06-2018

Beste “beernemse flandrien ". Je valt nu wel de verkeerde persoon aan. Iedereen die Kurt beter kent , weet dat de inwoner voor hem prioritair is, ongeacht welke partij de inwoner voor stemt of welke voorkeuren hij/zij heeft.

Doe zo verder Kurt, JE BENT GOED BEZIG.

Bericht geplaats door: Beernemse Flandrien op 12-04-2018

Een buurtambassadeur moet vooral neutraal zijn en er zijn voor de gehele buurt waar hij ambassadeur voor is. Met andere woorden voor personen met mandaten ligt dit wat moeilijk. Maar het gaat echter nog verder dan dat. Voorzitters van belangengroepen kunnen zij buurtambassadeur zijn? Of zullen zij in hun buurt enkel opkomen voor de leden van belangengroep? Een tweede feit is echter dat een buurtambassadeur er niet alleen moet zijn om problemen op te lossen maar veel belangrijker om in de buurt nieuwe initiatieven te lanceren en ALLE mensen samen te brengen. Met andere woorden terug de sociale sfeer opwekken. Zoals jullie uiteraard allemaal weten staat Nederland veel verder op dit gebied. Een goede buurtambassadeur zou daar veel info kunnen over opzoeken en eens horen hoe zij het doen.

Bericht geplaats door: kurt vanneste op 12-04-2018

Beste “beernemse flandrien”: ik ben buurtambassadeur geworden uit vrije wil, uit liefde voor mijn buurt en omgeving. Niets maar dan ook niets staat u in de weg om dezelfde inzet te hebben voor uw buurt. Belangenvermenging is in deze onbestaande. Ik roep u bij deze op in plaats van onterechte kritiek te spuien u ook dienstbaar te stellen voor de inwoners van uw buurt specifiek en van BEernem in het algemeen. Ik sluit bij deze de zinloze discussie en zal niet verder reageren .

Bericht geplaats door: Beernemse Flandrien op 12-04-2018

Buurtambassadeurs die zogezegd de belangen van de buurt zouden behartigen maar tegelijk ook een politiek mandaat bekleden en m.a.w de eigen partijlijn of positie (meerderheid vs. oppositie) moeten verdedigen? Rollenconflicten of belangenvermenging zijn zo in de maak, niet? Of houden sommige hoge heren en hun apostelen in Beernem liever halsstarrig vast aan de "onskentonsmentaliteit" i.p.v. de burger of een niet-partijgebonden buurtambassadeur spreekrecht te geven in de gemeenteraad, in aanwezigheid van de raadsleden, buurtbewoners en last but not least:een neutrale pers? En de hamvraag blijft steeds dezelfde, qui bono oftewel wie wint hierbij? Zijn het de machtigste politici en hun trouwe volgelingen of de buurtbewoners? Wanneer zullen onze Beernemse politici eindelijk gaan beseffen dat burgers willen meedenken, meespreken en meebeslissen of wil men de klok liever terugdraaien? Het krachtigste en meest zinvolle antwoord kan en zal enkel van u komen...