Dinsdag 22 januari 2019

Criminaliteitscijfers verminderen

Zonechef Eddy Van Daele en zijn commissaris Alain Van Acker stellen dat het veiligheidsbeeld vastgelegd door de politiezone Het Houtsche sinds 2014 een verbetering aantoont. Zo toont de grafiek van de geregistreerde feiten, feiten die aangegeven worden door een burger of ambtshalve zijn vastgesteld door de politie en het voorwerp uitmaken van een onderzoek, een daling van 133 in de zone.

 

“Voor Beernem noteert men een daling van 3,5 procent”, aldus Alain Van Acker. “Bij het overzicht van de niet strafbare feiten krijgen we een daling van 6,5 procent. Bij de topzes van de misdrijven 2017 zien we een daling van 2,7 procent voor de diefstallen. Andere misdrijven tegen eigendommen dalen met 3,7 procent. Misdrijven tegen politiereglementen dalen met 8,8 procent. Bij de slagen en verwondingen kent men een stabilisering. Het bedrog tegen eigendommen stijgt lichtjes met vijf gevallen. Tenslotte daalt de rubriek verdovende middelen met 23 procent.

 

Bij de diefstallen toont Beernem een daling met 7,6 procent. Bij de woninginbraken stijgt Beernem met acht feiten, die zich vooral situeren in Oedelem. In Beernem daalt het van 42 in 2014 tot 6 in 2017. Bij inbraken in bedrijven ziet men een uitgesproken in Beernem, van 23 in 2015 tot 1 in 2017. Ook de autodiefstallen dalen, net als de diefstallen van werkmateriaal uit auto’s. Fietsdiefstallen dalen eveneens grondig. De GAS-boetes ingedeeld volgens categorieën dieren, openbare reinheid, openbare rust en orde en tenslotte openbare veiligheid en vlotte doorgang is het vooral de categorie dieren, die een vermeerdering tonen. Het gebruik van verdovende middelen daalt met 31 feiten”, aldus Alain Van Acker.

 

Actieplannen

 

Om deze vermindering van feiten te bekomen worden heel wat actieplannen tot uitvoer gebracht. “We doen aan diefstalpreventie advies (DPA)”, aldus de korpschef. “We zetten de preventieve acties om diefstallen  uit auto’s verder te zetten. We lokaliseren buurtproblemen en bieden een oplossing op maat van de buurt. In inbraakgevoelige straten en wijken doen we aan speed DPA. Whatsapp groepen bouwen we verder uit. Daarnaast zetten we ook internationale acties verder met ondersteuning van de federale politie. ANPR of herkenning van de nummerplaten blijft voor ons een goed middel om criminelen te vatten. Tenslotte doen we doorgedreven onderzoeken en stages in de recherche.”

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden