Zaterdag 25 mei 2019

Boeie wordt verkocht

Op 26 april 2018 zal de gemeenteraad beslissen om de Boeie in de Bloemendalestraat definitief te verkopen. Sp.a en Groen verzetten zich tegen deze verkoop. De Boeie herbergde een viertal sportclubs, maar nu men De Boest aan de sporthal heeft gebouwd heeft deze grote ruimte geen nut meer.

 

Volgens Vicky Reynaert (Sp.a) is de dorpskern van Beernem, met de Bloemendalestraat als centrale as, steeds minder het kloppend hart van de gemeente. “Vele handelaars zijn verdwenen en er zijn veel appartementen in de plaats gekomen”, aldus Vicky Reynaert. “Nu wil de meerderheid ook de site van de Boeie verkopen. Volgens een eerder genomen gemeenteraadsbeslissing kan de grond als één lot verkocht worden of in twee loten waarbij langs het Elzenbosselke eengezinswoningen of duplexwoningen kunnen gebouwd worden, terwijl er aan de zijde van de Bloemendale eengezins- of meergezinswoningen kunnen komen. Gezien de vooropgestelde verkoopprijs van 485.000 euro voor de grond in zijn geheel of 335.000 euro voor het lot gelegen langs de Bloemendalestraat, is de kans groot dat er dus een appartementsgebouw wordt neergepoot”, vindt Vicky Reynaert.

 

De ruimte waarop de Boeie momenteel staat is echter de enige ruimte die het nog mogelijk maakt om in die straat een publieke functie te creëren, die kan bijdragen tot de heropleving van de dorpskern. Het is ook de enige ruimte die nog kan gebruikt worden om bijkomend groen te creëren of een speelpleintje voor de achterliggende wijken.

 

“Opnieuw wordt eigendom van de gemeente verkocht, omdat de meerderheid geld nodig heeft”, zegt Vicky Reynaert. De vele investeringen, waaronder de 1,8 miljoen voor Drogenbrood, wegen heel zwaar op het gemeentelijk budget en de schuld is opnieuw opgelopen tot 12 miljoen euro. Ondanks het feit dat beweging net als CD&V zich eerder tegen de verkoop van de Boeie verzetten, weegt de financiële opbrengst van de verkoop blijkbaar zwaarder door dan maatschappelijke overwegingen”, besluit Vicky Reynaert. (Regi)

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden