Vrijdag 19 juli 2019

Fietspad Sijsele-Oedelem ingereden

Op zaterdag 8 september openden de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Beernem, een nieuw fietspad langs de Sijselestraat in Oedelem. Het betreft hier een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 m breed over een afstand van 2,1 km tussen de Zomerstraat-West en de Danegemstraat in Oedelem. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en verbindt de dorpskernen van Sijsele en Oedelem met elkaar.

 

“De totaalkost bedraagt 2.635.402 euro inclusief BTW, waarvan 533.400 euro ten laste van de Provincie”, zegt burgemeester Johan De Rycke. “Het Vlaams Gewest subsidieert hiervan veertig procent via het Fietsfonds. De Gemeente Beernem neemt 1.325.735 euro voor haar rekening. Aquafin draagt 324.294 euro bij, watermaatschappij Farys betaalt 436.878 euro en de stad Damme 7.094 euro”, somt de burgemeester op. “Onze gemeente heeft er altijd voor gekozen om waar het kan bij dergelijke ingrijpende werken, zoveel mogelijk facetten aan te pakken op het traject. In dit geval veilig fietscomfort en een betere mobiliteit naast waterzuivering voor propere waterlopen.”

 

Gedeputeerde Bart Naeyaert van de provincie West-Vlaanderen stelt dat deze veilige fietsverbinding niet de enige in de regio is. “De provincie speelt hier graag de rol, die haar op het lijf geschreven is. We brengen verschillende partners, gemeenten en organisaties samen voor de realisatie van concrete projecten voor de West-Vlamingen. Vanuit het provinciebestuur bouwen we namelijk een fietsroutenetwerk uit op een schaal die de gemeentegrenzen overtijgt en gericht is op de dagelijkse verplaatsingen naar het werk, station en school. Een ander netwerk waar we met de provincies hard op inzetten zijn de fietssnelwegen. Zo ligt Beernem op de as Brugge-Gent en maakt de F330 de verbinding tussen Damme en Brugge. Het fietspad sluit ook aan op het fietsknooppuntennetwerk, wat ons toelaat functioneel en recreatief te fietsen”, aldus Bart Naeyaert. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden