Zondag 25 augustus 2019

Aanleg stationsomgeving goedgekeurd

In de recente gemeenteraad werd de aanleg van de stationsomgeving goedgekeurd. Door de aanleg van de spoorweg indertijd werd de gemeente gesplitst in twee delen, waarbij zowel onmiddellijk ten noorden van de spoorlijn en ten zuiden ervan zowel woonwijken als handelszaken en diensten aanwezig zijn.

 

“De fiets is de aangewezen manier om functionele verbindingen te maken tussen beide delen”, zegt de burgemeester. “Op vandaag kan dit enkel via de indertijd aangelegde veel te steile brug over de spoorweg. Deze voldoet absoluut niet meer aan de normen. Aangezien deze brug er enkel ligt omwille van de aanwezigheid van de spoorlijn is het ook de taak van Infrabel om mee te denken om bij huidige uitvoering van de werken ook een fietstunnel aan te leggen. Zoals reeds eerder opgemerkt is hier volgens ons voldoende plaats aan de westzijde van de brug. In de gemeenteraad van 20 augustus 2018 werd voor de omgevingsaanvraag een voorwaardelijk advies gegeven. Er moet worden onderzocht waar een fietstunnel kan voorzien worden. De vraag om een fietstunnel te voorzien werd reeds meerdere keren gesteld en gemotiveerd zowel door de gemeente, de provincie als het Vlaamse Gewest”.

 

Bij N-VA koestert men bezorgdheden hierover. De Sp.a kon bij de goedkeuring toch nog een zaak afdwingen. “De gemeenteraad diende de aanleg van de wegen en de parking rondom het station goed te keuren”, startte Vicky Reynaert haar betoog. “Er werd voorgesteld om de aanleg van de wegen goed te keuren, onder de strikte voorwaarde dat er een studie zou worden opgestart om een fietstunnel aan te leggen. Bijgevolg willen wij nog een extra voorwaarde aan toevoegen, namelijk de voorwaarde dat de parkings rond het station niet betalend mogen worden. Als die parkings rond het station betalend zouden zijn, dan zou dit het gebruik van het openbaar vervoer in onze gemeente nog meer afremmen en nog meer file richting E40 creëren”, aldus Vicky Reynaert. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden