Zaterdag 25 mei 2019

Sprokkels uit de Gemeenteraad

Onduidelijkheid parkeren in Lattenklieversstraat

 

Jan Van Assche (groen) stelt dat in een gedeelte van de Lattenklieversstraat auto’s deel parkeren op het voetpad en deels op de weg. “Dit wordt niet aangeduid door een verkeersbord. Kan deze onduidelijke situatie aangepakt worden door bv. een overeenkomstig bord te plaatsen?”

 

Schepen Jos Sypré (CD&V) antwoordt : Het college beslist om de huidige rijbaanrand te verwijderen. Aan de bewoners van de Lattenklieversstraat wordt een infobrief bezorgd ter verduidelijking. Aan de politie wordt gevraagd dit probleem mee op te volgen. De werken worden de eerstkomende weken uitgevoerd.

 

Onveilige parkeerplaatsen Beernemstraat

 

Roos Lambrecht stelt dat er onveilige parkeerplaatsen zijn in de Beernemstraat. “Ter hoogte van de Beernemstraat zijn er parkeerplaatsen geschilderd op het wegdek. Niemand van de bewoners durft er zijn auto zetten omdat er zeer snel wordt gereden (wegnemen verkeersdrempel) en omdat de weg er zeer smal is waardoor reeds autospiegels zijn afgereden. Vraag is om een soort vluchtheuvel te plaatsen (bv. een bloembak) voor de parkeerplaatsen zodat aankomende auto’s verplicht zijn om snelheid te minderen en de geparkeerde auto’s wat bescherming krijgen.”

 

Jos Sypré antwoordt het volgende :  “Op zich zal die bloembak het probleem van afgereden spiegels niet oplossen. Probleem is dat de ene auto niet wil wachten op de andere, dus wringen ze zich samen naast de geparkeerde wagen en rijden de spiegel af. Een bloembak zal deze mentaliteit bij de bestuurders niet veranderen. Een bloembak zal er wel voor zorgen dat de snelheid mindert. Nu gebeurt dat enkel als er auto’s geparkeerd staan….Het probleem wordt onderzocht.”

 

Tunnel onder de treinsporen

 

Danny Tant (Sp.a) meldt problemen met tunnel onder de treinsporen. “Kruispunt "Vossenpad - Halvemaanstraat" - tunnel onder de treinsporen.  Zowel de tunnel als de aanloop ernaartoe maken dat er slechts één auto tegelijk kan passeren. Kom je van het Vossenpad en wil je door de tunnel onder het spoor rijden, dan kan je niet zien of er een voertuig naar je toe komt gereden.  Kan er een spiegel voorzien worden?”

 

Schepen Jos Sypré antwoordt dat het voor de dienst mobiliteit niet echt duidelijk is waar een eventuele spiegel precies moet komen om het probleem op te lossen. “Komende van het Vossenpad heb je trouwens voorrang, dus hoef je ook geen rekening te houden met aankomend verkeer tenzij hij al in de tunnel zit maar vanaf een auto een beetje in de tunnel zit zie je dat wel. De situatie wordt ter plaatse bekeken.”

 

Wouter Decorte (N-VA) had het over slimme verkeerslichten. “Bij het begin van het nieuwe schooljaar wil ik opnieuw even stilstaan bij de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Steeds pleit ik hierbij voor een aanpak door aanpassing van de infrastructuur, sensibilisering en handhaving. Wat dat laatste betreft wordt voor zover ik weet in onze gemeente in de zone 30 nog steeds niet geflitst.

 

Ik stel daarom in de schoolomgevingen het gebruik van een slim verkeerslicht voor. Zo'n verkeerslicht houdt in dat het steeds op groen staat, behalve als een voertuig de snelheidsbeperking van 30 km/h overschrijdt. Dit wordt opgemeten met een kleine camera op een voldoende afstand van het verkeerslicht. Het licht springt dan eerst op oranje om het voertuig genoeg tijd te geven om af te remmen. Gebeurt dit niet, dan slaat het op rood en die geldt voor beide zijden.”
 

Schepen Jos Sypré antwoordt dat dit een goed initiatief lijkt. “We gaan het bij Administratie Wegen en Verkeer aftoetsen naar haalbaarheid per locatie. We kunnen misschien beginnen bij de basisschool De Drie Beertjes.”

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden

 

Bericht geplaats door: Lode Vanneste op 08-10-2018

Ter aanvulling bij dit artikel: Er waren een pak vragen op de vorige gemeenteraad. De vragen voor Schepen Jos Sypre staan hierboven opgelijst. Alleen ontbreken er blijkbaar een aantal vragen die ik aan diezelfde schepenstelde over de nieuwe voetbalaccomodatie.

Meer bepaald had ik over de nieuwe voetbalaccomodatie van VVC Beernem die op vrijdag 28 september officieel werd geopend. Dat het complex werd geopend is wel wat vreemd aangezien er nog verschillende zaken niet in orde zijn. Er is amper 1 veld bespeelbaar, een week voor de opening was er nog geen verlichting op het beschikbare veld en de kantine is nog niet klaar.

Hier de vragen en mijn inleiding:

Op 28 september is er de opening van het nieuwe voetbalcomplex van VVC Beernem. De nieuwe accommodatie vervangt de oude kleedkamers en kantine die al jaren tot op de draad versleten waren.
Het nieuwe complex oogt schitterend maar er zijn nog enkele zaken die moeten aangepakt worden.
- In Drogenbrood is er voorlopig maar 1 veld aangelegd. De twee andere velden zijn immers nog altijd niet aangelegd. Wat is de timing voor de aanleg van deze terreinen?
- Op het enige voetbalveld waar wedstrijden gespeeld kunnen worden, is er nog geen verlichting. Wanneer wordt deze verlichting voorzien? Wat gebeurt er met de verlichting van de twee andere terreinen.
- In de kantine zijn er nog geen meubelen. Wat is de timing voor de inrichting van de kantine?