Donderdag 27 juni 2019

Kerstboodschap Gijs Degrande (N-VA)

Goeiemorgen dames en heren,

Beste vrienden,

 

Geen nederlaag maar een tegenslag. Niet overwonnen maar strijdbaarder dan ooit. Dat is de korte samenvatting van 14 oktober 2018.

 

Op 14 oktober namen we met N-VA Beernem voor de tweede keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.  We deden dat na zes jaar goed en doordacht beleid, met een ambitieus en realistisch programma én met een enthousiaste, jonge ploeg. 

 

De voorbije zes jaar hebben we samen hard gewerkt aan de verandering in Beernem. De voorbije legislatuur hebben we een nieuwe dynamiek in Beernem op gang gebracht. En dat op verschillende beleidsdomeinen. Van cultuur over lokale economie, erfgoed, jeugd, efficiënt bestuur tot groenbeheer en begraafplaatsen. De belastingen zijn niet gestegen, de schuld is gedaald en toch werd nooit eerder zo veel geïnvesteerd in de gemeente. De N-VA heeft woord gehouden. De verandering heeft gewerkt in Beernem. En daar zijn we bijzonder trots op.

In onze campagne zetten we positivisme centraal en legden we de focus op inhoud en de 320 voorstellen uit ons verkiezingsprogramma. Twee maanden lang deden we honderden huisbezoeken en die deden het beste vermoeden. De reacties waren zeer positief en de Beernemnaar smaakte duidelijk de verandering.

 

Maar liefst 1 op 3 Beernemnaren gaf zijn stem aan onze partij en zelf mocht ik als lijsttrekker het hoogste aantal voorkeurstemmen optekenen. Beernem lust de verandering van de voorbije 6 jaar en ziet die verandering het liefst verder gezet, zoveel is duidelijk.

De kiezer beloonde ons met een stijging van meer dan 6 %. De N-VA behaalde zo ruim 32 % van de Beernemse stemmen. De Beernemnaar koos er duidelijk voor om ons project van verandering verder te zetten.  Jammer genoeg negeerden de andere partijen dat signaal en de wil van één derde van de Beernemse kiezers.

 

CD&V, SP.A en Groen kozen voor een linkse coalitie tégen de N-VA. Het was duidelijk allen tegen één. Opvallend is ook de gretigheid waarmee dat gebeurde. Amper de helft van de stemmen waren geteld of CD&V liet ons al weten dat er een politiek akkoord was met SP.A en Groen.  Over inhoud werd met geen woord gerept.

Was N-VA Beernem te sterk geworden? Zou de N-VA inhoudelijk te veel tegengewicht bieden in een verderzetting van het beleid? Zouden te veel zetels en schepenmandaten moeten afgeven worden aan N-VA? Of speelde het hoogste aantal voorkeursstemmen een rol en kwam de sjerp in gevaar?  We hebben er het raden naar want na dat ene telefoontje op de verkiezingsdag volgde geen verdere uitleg meer. Uiteraard betreuren wij deze gang van zaken, in de eerste plaats voor Beernem en haar kiezers. 

 

Met de N-VA zijn we bezorgd over de toekomst maar we onthouden toch het positieve.

1 op 3 Beernemnaars koos voor de N-VA.

20 % van de Beernemnaars sprak zich rechtstreeks uit voor mezelf als de nieuwe burgemeester. 

Beernem is de enige gemeente in West-Vlaanderen waar N-VA zo sterk vooruitging en tekent de op één na hoogste score in onze provincie.

N-VA Beernem heeft zich de voorbije zes jaar duidelijk opgewerkt tot een vaste waarde in de Beernemse politiek en in West-Vlaanderen. 

 

Beste vrienden,

 

N-VA wou met Beernem volle kracht vooruit, vanaf dag één, en werkte daartoe een ambitieus, omvangrijk en gedetailleerd programma uit. Een blauwdruk voor het beleid dat Beernem nodig heeft. Op dit moment blijft het wachten op het beleid dat de linkse coalitie in Beernem wil voeren. Welke investeringen willen ze doen en hoe gaan ze dat betalen? De N-VA beloofde de belastingen niet te verhogen en de schuld onder controle te houden. Wat doet deze linkse coalitie? Wordt het N-VA-beleid rond lokale economie en erfgoed gestopt of verdergezet, is men net als N-VA ook bereid om de inspanningen voor cultuur te verdubbelen en wordt het N-VA-actieplan voor de vernieuwing van jeugdlokalen verder afgewerkt? Worden de N-VA-projecten zoals het archief voor de heemkring, de vernieuwing van de gemeenteschool of het Huis van het Kind uitgevoerd of begraven? En zal men de uitgewerkte N-VA-visie voor de versterking van voertuigen en de groen- en technische dienst effectief uitrollen?

 

Veel vragen maar voorlopig weinig antwoorden. Straks start de nieuwe linkse bestuursploeg en krijgen we een nieuwe burgemeester, maar het blijft gissen naar hun programma, hun beleid, naar de inhoud. Wat bindt hen, behalve de gretigheid om de N-VA aan de kant te schuiven? Daarom roep ik de nieuwe coalitie op om snel klaarheid en duidelijkheid te scheppen aan de Beernemse burger over het beleid dat hen te wachten staat.

 

Dames en heren,

 

Het voorbije weekend herlas ik het boekje ‘De Puinhoop van Paars-Groen’ dat de oprichter van onze partij en huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois schreef in 2003. Daarin gaat hij dieper in op de fundamenten van onze partij, de basisbeginselen van de N-VA. Het boekje had een grote impact op de jonge twintiger die ik was toen ik het voor de eerste keer las. Ik voelde me meteen aangesproken door die nieuwe frisse partij N-VA. De idee dat identiteit een positief verhaal is, een basis voor gemeenschapsvorming en kader voor democratie en solidariteit, was en is voor mij nog steeds heel wervend en de kern van mijn politieke overtuiging.

 

Leest u even mee (citeert)

‘(…) Aan de lopende band word ik aangesproken door mensen die voor de VLD stemden en die zich geweldig druk maken over de combinatie met groen waarvoor ze geen vragende partij waren en die ze hoegenaamd niet bevalt. Als ik met groene kiezers in contact kom, is bij hen de euforie over de regeringsdeelname van Agalev meestal ook allang voorbij. Het besef groeit dat de groene partij haar principes heeft laten vallen om er  toch maar eens bij te kunnen zijn. (…)’

‘(…) Het moet klaar en duidelijk zijn, voor mij is agressief nationalisme verwerpelijk, het heel alleen respect voor zichzelf en niet voor de anderen. Het antwoord daarop kan nooit zijn: voor iedereen respect opbrengen behalve voor jezelf. De juiste weg is die van de assertiviteit: zelfbewust maar open. Een natie zonder trots is als een persoon zonder zelfvertrouwen, niet tot handelen in staat. (…)’

‘(…) De oprichting van de N-VA kwam zeker niet te vroeg. Het Vlaamse politieke landschap evolueerde sinds 1995 almaar verder in een richting waarbij de deelname aan de macht een doel op zich is geworden. Ideologische verschillen lijken er nauwelijks nog te zijn en politici stappen volgens hun carrièreplanning van de ene partij naar de andere over. Het lijken we voetbaltransfers. (…)’

 

De N-VA is en blijft een aanbodpartij. Een partij van inhoud, overtuiging en principes. Dat is op lokaal vlak zo, dat is op Vlaams niveau zo en dat is de voorbije weken ook duidelijk gebleken op het federale niveau. De kracht van principes valt niet te onderschatten.

Ik ga hier binnen dit bestek het verhaal van de voorbij weken niet overdoen. We hebben het allemaal uitvoerig kunnen volgen in de kranten en op TV. Wel wil ik een vijftal vaststellingen met u delen.

 

De N-VA zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Walk your talk, is ons devies.

De N-VA stelt principes voorop. Zonder in starheid te vervallen, houdt de N-VA vast aan haar overtuiging.  Niet onbuigzaam, wel rechtlijnig. En daarmee lijkt de N-VA helaas een zeldzaamheid in de politiek.

Niet alleen in Beernem maar ook federaal is het duidelijk dat we nu een oppositiepartij zijn. En vanuit dat standpunt zal de N-VA- altijd als verantwoordelijke partij – de belangen van de Vlamingen bewaken en verdedigen.

De gretigheid van de andere Vlaamse meerderheidspartijen – herkent u het? – om de N-VA aan de kant te schuiven, heeft er enkel voor gezorgd dat we als partij allemaal dichter bij mekaar zijn gaan staan, schouder aan schouder. De N-VA is strijdlustiger dan ooit. Onderschat ons niet.

De N-VA had de federale regering amper verlaten of het herstelbeleid werd losgelaten. Nog maar eens werd ook duidelijk welk soort beleid Franstalig België wil. En helaas, hoe snel de klassieke Vlaamse partijen bereid zijn om in dat verhaal mee te gaan en vier en half jaar herstelbeleid teniet te doen en dat tegen de wil van de Vlamingen in. Onze communautaire analyse blijft dan ook standhouden. Structurele hervormingen zijn noodzakelijk om het democratische tekort in dit land weg te werken en Vlaanderen én Wallonië het beleid te geven dat zij zelf willen.

 

En daarmee, beste vrienden, rond ik af. Maar dat doe ik niet zonder de fantastische ploeg van N-VA Beernem te bedanken voor wat was en voor wat komen gaat. Ik ga ze niet één voor één vernoemen. Elk weet hoe belangrijk hij of zij is en hoe dankbaar ik ben voor hetgeen ze betekenen. Ik kan enkel zeggen dat ik enorm fier op jullie ben.

Dank ook aan iedereen die onze ploeg of onze kandidaten heeft gesteund en geholpen. Zonder uw steun was dit uitzonderlijke resultaat niet mogelijk geweest. 

De vele positieve reacties, aanmoedigingen en steun sterken ons om ook de komende zes jaar het beste van onszelf te geven. We wensen uitdrukkelijk ook alle Beernemse kiezers te bedanken die ons hun stem gaven. Onze enthousiaste en ervaren ploeg staat klaar om stevige, snedige en onderbouwde oppositie te voeren.

Mag ik u tot slot namens N-VA Beernem allen een zalige kerst, een fijn eindejaar en een schitterend 2019 toewensen.

Dank u

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden

 

Bericht geplaats door: actuali_mailinator op 31-12-2018

Beste

Niet vergeten, we spreken nog altijd van gemeentepolitiek. Daar is voldoende om 50% van de stemmen te hebben (nationaal trouwens ook), waardoor we dus in een coalitie meer dan de helft van de Beernemnaren gekozen hebben...

Dus je bevestigd dat de N-VA hier in Beernem een flauw afkooksel is van de nationale politiek, en eigenlijk de overschot van de tsjeven zijn... Dan is het niet moeilijk :-)

Bericht geplaats door: Nikolay Holthof op 31-12-2018

Als ik mag reageren op deze discussie
1) Dat 66% niet voor de NVA gestemd heeft is een linkse gauchistische dooddoener, afgezaagd en in den treure gebruikt tegen die andere zogezegde ‘niet democratische’ Vlaamse Nationale partij! Ik kan deze mei 68 redenering ook omdraaien 56% heeft niet voor de CD&V gestemd, en 82% van de bevolking heeft niet voor het kartel Groen/Rood gestemd!
2) Een campagne geweven rond personen in casu is niet gezond en nefast voor de lokale partijwerking (de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat er geen echt sterke figuren binnen NVA Beernem zijn, niemand die er qua charisma echt uitschiet (wat niet negatief bedoeld is, partij ‘apparatsjik’ is immers niet hetzelfde als charsima)). Gijs is dus vooruit gegaan qua stemmen maar al de anderen zijn slechts licht vooruit gegaan of er op achteruit gegaan, waardoor de sterke dossierkennis (van o.m. een Wouter De Corte) nu niet meer vertegenwoordigd is in de gemeenteraad! Het zal dus met die nieuwe ploeg zeer moeilijk worden om oppositie te gaan voeren!
3) Dat de CD&V in Beernem vertegenwoordigd wordt door vooral de linkerzijde van het politieke spectrum het ACV en ACW en dus dichter stond bij Groen kon men vanaf de eerste dag van de campagne weten! We wisten ook dat wanneer de stemmen van Bron (de rechtervleugel van de VLD ging richting NVA, de andere stemmen van de op vandaag links liberale VLD gingen richting CD&V) netjes verdeeld zouden worden over beide partijen en dat als Gijs dus meer stemmen zou halen dan Jos en de CD&V de grootste zou blijven, dat 6 jaar oppositie voor de NVA een feit zou zijn! Bovendien stond het in de sterren geschreven dat er afrekeningen zouden volgen (iedereen weet dat Jef Van Steenhuyse (die zijn werk op financiën meer dan degelijk deed, te degelijk voor de CD&V), Gijs De Grande en moeder Mie De Bruyne ooit behoorden tot de linkervleugel van de vroegere CVP, politiek is een ‘dirty bussiness’!)
4) Dat de NVA, het 11 Juli comité, Davidsfonds en andere aan de NVA gelieerde Vlaamse verenigingen in Beernem en er buiten, in de voorbije 6 jaar systematisch verzaakt hebben aan hun Vlaams Nationale plicht!!! In de statuten van de NVA staat op de eerste plaats de ‘Vlaamse onafhankelijkheid’, behalve 6 jaar diepvries op nationaal vlak, op lokaal vlak de instroom van ontelbare opportunisten (te begrijpen de op vandaag ontelbare in NVAer verkleedde CD&Vers, VLDers en aanverwanten, het resultaat zien we vandaag in Ninove) hebben we van dat statuut niet veel gemerkt!
Voor ons is het gieren en brullen, als we voorzitters van een 11 juli comité en kopmannen van de NVA zien verschijnen (en laat ons niet misverstaan, vernieuwing vers bloed mag en vooral moet) die zonder deelname aan één actie, één colportatie, één betoging, zonder één voet in de Vlaamse beweging te hebben gezet, de basismilitanten even gaan zeggen hoe het nu eigenlijk zou moeten zijn en worden! ….En jeugdhuis ‘The Noodle’ is bij mijn weten nog steeds geen Vlaamse Beweging, en zal daar ook nooit deel van uitmaken!
5) Hoe dit nieuwe linkse grappenkabinet geloofwaardig zal moeten overkomen bij de bevolking, met onder meer schepenen (naar eigen zeggen met rechts profiel) die 7 jaar geleden hun post verlieten wegens een 2de plaats die ze toen niet kregen, om als volleerde partijhopper vervolgens 6 jaar 'geen' oppositie te gaan voeren bij het toenmalige Bron, terug dezelfde posten toegeschoven krijgt is een klucht van formaat! Geloofwaardigheid in de Beernemse politiek is op vandaag lichtjaren ver weg te zoeken! Ik vraag mij af hoe lang de Groenen hun halsstarrig vasthouden aan hun niet altijd slechte programmapunten zullen volhouden tegen een CD&V machine!
6) Als de NVA naar eigen zeggen daadwerkelijk een absolute meerderheid zal willen halen in Beernem, is er slechts één remedie, ‘herbronnen’!!! De ‘corebussiness’ Vlaanderen onafhankelijk met liefst een minder hard liberalisme (tenslotte is dit de kern van het bestaan van de NVA) ter hand nemen, in de toekomst geen kiescampagnes meer weven rond personen (er is immers zoals gezegd in Beernem niemand binnen de NVA die er qua charisma echt boven uitsteekt, valt zeer slecht in de eigenlijke Vlaamse Beweging, de kloof tussen de nieuwkomers en de oude Volksunie weet u nog), in het andere geval vrees ik dat de CD&V …en NVA binnen 6 jaar te maken zullen krijgen met radicalere varianten van de NVA, (we krijgen de komende jaren immers nog nieuwe bankencrisissen, toenemend volksprotest en na 26 mei een volledig onbestuurbaar land (verdere politieke onrust en dus waarschijnlijk een volledig confederaal model)) wie zich immers door de geschiedenis laat inhalen (dit geld voor zowel CD&V en NVA) is gedoemd!
Ik heb gezegd, voor Klauwaert en Geus
Houzee

Bericht geplaats door: actuali_mailinator op 30-12-2018

Beste politiekers
Er zijn ook 66% mensen die NIET op jullie gestemd hebben, die jullie drang naar verandering en verstigmatisering niet lukken.
Oa door jullie beleid is onze landelijke gemeente een stapeling van apartementsblokken geweest, is de bloemendalestraat een dode straat geworden, en is er nog geen oplossing voor die verslindende kerken.

Misschien waren de tsjeven jullie positievisme wel beu, en werd er op realisme gegokt?