Zondag 25 augustus 2019

GROS maakt een balans op

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) heeft een actief jaar achter de rug. Voorzitter Jacques Debruyne schetste, in aanwezigheid van schepenen Jos Sypré en Ruben Strobbe (CD&V) de activiteiten, die zich hebben voorgedaan gedurende 2018 en hoopt in 2019 opnieuw op een schare vrijwilligers te kunnen rekenen.

 

Alle adviesraden gaan mee met de legislatuur. “Voor 2019 blijven dezelfde mensen in het bestuur”, aldus voorzitter Jacques Debruyne. “Naast mij blijft Xavier Stevens ondervoorzitter en kunnen we opnieuw rekenen op Jaqueline Tant als penningmeester. In 2018 hebben we elke maand één bestuursvergadering gehouden. Met de Gezinsbond Sint-Joris houden we elk jaar een stoet waarbij de gelden, die we ophalen gedeeltelijk gaan naar De Notenkraker en Vluchtelingen Werkgroep. In februari was er de quiz voor Broederlijk Delen waarbij we 421 euro bijeen kregen en het wegschonken. Ons Fair Play ontbijt in maart  bracht 240 euro op, eveneens voor een goed doel. Opnieuw werd ons krantje Grenzeloos Beernem overgebracht tot bij alle Beernemse gezinnen. In oktober kwamen twee sprekers aan bod over  de impact van de media in het algemeen, dit samen met het Davidsfonds.  Aan de gemeente vroegen we hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving in het kader van Noord-Zuid en er werd 1.500 euro bekrachtigd. In november hielden we onze sensibiliseringsactie  voor het gemeentehuis rond het thema 11.11.11. Dit jaar ging het over migratie, armoede en dakloosheid van vluchtelingen”, legt Debruyne uit.

 

Getuigenis

 

Eén van de vrijwilligers, Bart Meeuws gaf een getuigenis over wat de GROS voor velen betekent. “De GROS is solidair met mensen in verre landen. De wereld wordt multipolair, denk maar aan de Brexit, het VN-migratiepact, de internationale orde van na de Tweede Wereldoorlog staat op losse schroeven, we lijken af te glijden naar ieder land voor zich. De GROS is broodnodig. Ons isloleren van de huidige problemen is een illusie. We verliezen het contact met elkaar en laat nu juist een warme buurt ongelooflijk veel verschil maken. De GROS Is een stap verder gegaan en slaat een brug naar internationale solidariteit. Naast lokaal en internationaal is er nog een niveau. Mensen die zich engageren, doen dit vaak voor meerdere doelen tegelijk. Voor je het weet loop je jezelf voorbij. Ook wij worden niet gespaard van de zware dingen des levens. De dood van een naaste, een zware ziekte, een moeilijke periode. Dat gebeurt ook bij ons, maar de GROS is niet enkel een adviesraad, het is ook een groep warme mensen. We laten mekaar niet aan ons lot over. Ik wil besluiten met te stellen dat je nooit de kracht van een klein gebaar mag onderschatten”, besluit Bart Meeuws zijn getuigenis. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden