Zondag 25 augustus 2019

Gijs Degrande leest voor de gemeenteraad een brief voor

Beste voorzitter, Beste burgemeester, schepenen en collega-raadsleden,

 

Bij het begin van deze nieuwe legislatuur en na de omwentelingen die de verkiezingen met zich hebben meegebracht, lijkt het me gepast dat wij als enige oppositiepartij, als gewezen meerderheidspartij, duidelijkheid verschaffen over onze positie en de rol die we voor onszelf zien en die we vast van plan zijn te vervullen de komende jaren. De N-VA schoof de voorbije verkiezingscampagne drie pijlers naar voor: inhoud, budget en ambitie.

 

Ons programma bevatte een uitgebreide visie en kijk op het gemeentebestuur dat Beernem nodig heeft en ook 320 voorstellen om die visie concreet vorm te geven. Dat programma hebben we uitgewerkt op basis van zes jaar politieke beleidservaring en na twee jaar voorbereiding binnen onze partij. De N-VA was klaar om vanaf dag één vooruit te gaan met Beernem. En de Beernemse kiezer heeft ons beleid, heeft onze aanpak duidelijk gesmaakt. Dat bewijst ons sterk verkiezingsresultaat. Met 14 oktober kwam helaas een eind aan het N-VA-bestuur en koos CD&V ervoor om niet meer met ons samen te werken en een coalitie met Sp.a en Groen op te richten.

 

Mijn acht collega’s en ik zitten vandaag op de oppositiebanken. Als enige fractie. En natuurlijk kan je je daarbij vragen bij stellen. Zeker als je de verklaringen van de uittredende en van de nieuwe burgemeester leest dat er nooit zoveel is gerealiseerd en geïnvesteerd als de voorbije zes jaar. Ook kan je je ook afvragen waarom het kartel Sp.a en Groen meteen als twee aparte fracties verder gaan? We zouden hier de puntjes op de ‘i’ kunnen zetten over de coalitievorming, ingaan op bepaalde provocaties en de politieke geruchtenmolen. Maar dat doen we niet. Wij passen voor een spelletje zwarte pieten. Daar heeft de burger geen boodschap aan. De keuze van de drie partijen om een coalitie te vormen zonder de N-VA is een legitieme keuze. Een keuze die door de democratische spelregels wordt toegelaten. En als democraten hebben wij respect voor de democratie, voor die spelregels. Maar, maar, tegenover dat respect plaatsen wij enkele belangrijke kanttekeningen. Daartegenover vragen wij respect van de meerderheidspartijen voor de oppositie. Voor onze vragen en voorstellen. In ruil stellen we duidelijk enkele voorwaarden.

 

De nieuwe voorzitter van de gemeenteraad beloofde op de installatievergadering alle ruimte om het politiek debat te voeren. Dat is goed, nodig, en daar rekenen wij ook op. Constructief maar kritisch willen we hier het debat aangaan. Van de nieuwe coalitie vragen we dan ook alle transparantie en openheid in hun communicatie, hun beleid en beslissingen. Dat betekent ook objectiviteit en vlotte informatiedoorstroom zodat we tot een goed en zuiver debat kunnen komen.

 

Beste collega’s,

 

De N-VA houdt ook als oppositiepartij vast aan de drie pijlers die we in de campagne naar voor hebben geschoven: 1. Inhoud, 2. Budget en 3. Ambitie. De N-VA is een aanbodpartij. Wij doen niet aan politiek om de politiek maar uit betrokkenheid en zorg om onze gemeenschap. De N-VA wil zich ook de komende zes jaar inzetten voor Beernem en de Beernemnaars. Niet alleen voor onze kiezers maar voor elke Beernemnaar. Elk goed voorstel dat goed is voor onze gemeente en onze gemeenschap, dat Vlaanderen, Beernem, Oedelem en Sint-Joris beter maakt, zullen wij met de N-VA voluit steunen. Wat goed is, zullen we – net als de voorbije zes jaar – consequent verdedigen en uitdragen. Wij blijven luisteren naar de mensen en zullen hun vragen en bezorgdheden op de gemeenteraad brengen.

 

Onze fractie zal ook met eigen concrete en realistische voorstellen blijven komen, tegen de stroom in als het nodig is, en zonder enig politiek taboe. Met onze fractie zijn we in dat kader overigens het ontwerp-bestuursakkoord aan het bekijken. Vanuit een open, kritische en constructieve houding. We hebben alvast heel wat vragen waar we verheldering op hopen te krijgen en die we binnenkort zullen overmaken, samen met onze eigen constructieve voorstellen en aanvullingen. Om dat op een goede en onderbouwde manier te kunnen doen, willen we alvast vragen om de verschillende cijfers en onderzoeken waarop de voorstellen zijn gebaseerd, in het bijzonder de externe en interne omgevingsanalyse, te bezorgen. Waarvoor alvast dank. Ook de komende jaren blijven we waken over de budgettaire en financiële huishouding van onze gemeente.

 

Wij, de vijfentwintig gemeenteraadsleden hier rond deze tafel, zijn immers samen verantwoordelijk voor de centen van onze gemeente en haar inwoners, haar huidige inwoners maar ook van die generaties die na ons komen. En dat is een immense verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid waar we onze allen van bewust moeten zijn en daar ook naar handelen. En dan kom ik nog terug op onze derde pijler: ambitie. We moeten ambitie hebben voor onze mooie gemeente, haar troeven benutten en Beernem verder uitbouwen tot een moderne en toonaangevende gemeente. Dat betekent geen cliëntelisme, kortetermijndenken en ad hoc-werking maar transparantie, eerlijkheid, visie en objectiviteit. Dat zijn evidenties.

 

Dames en heren, collega’s, Ik sluit af met een oproep. We zitten hier samen met vijfentwintig gepassioneerde mensen, gepassioneerd door politiek en allemaal hebben we het beste voor met Beernem. Weliswaar elk vanuit een eigen invalshoek en met eigen accenten of prioriteiten. Ik wil een oproep doen om samen aan de slag te gaan en hard te werken voor Beernem. Dat verwacht de burger namelijk ook van ons. En die verwachting is ook terecht. Dat betekent soms een botsing van ideeën maar evenzeer een wisselwerking tussen meerderheid en oppositie. En dat vergt respect. Respect voor de oppositie, voor inhoud, budget en ambitie. De N-VA staat alvast klaar, kritisch en constructief.

 

Gijs DEGRANDE Beernem, 24.01.2019, 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden