Vrijdag 19 juli 2019

Oranje Beernem draait op een dertigtal vrijwilligers

– Oranje Beernem is één van de vier jeugdateliers die gekoppeld zijn aan Oranje vzw. Deze groep is gebaseerd op de inclusie van personen met een beperking in onze maatschappij.

 

Justine Willems is één van de leidsters, die elke veertien dagen de jongeren helpt opvangen en hen begeleidt tijdens een zaterdagnamiddag. “Oranje Beernem doet veel meer dan enkel jeugdwerking”, aldus Justine Willems. “Oranje Beernem is dan eerder een jeugdatelier waarin kinderen met en zonder beperking samen spelen. Het is de bedoeling om vrijetijdsbesteding te bieden aan alle kinderen, ook deze met een mentale of een fysieke handicap. Het samenspelen staat centraal en onze groepering biedt individuele begeleiding aan de kinderen die het nodig hebben. We verdelen de kinderen in zes leeftijdsgroepen zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan spelen. Om de twee weken is er een atelier voor kinderen met en zonder beperking en dat vanaf de leeftijd van vijf jaar. Oranje Beernem wordt gedragen door een dertigtal vrijwilligers, die steeds weer met enorm veel enthousiasme nieuwe activiteiten realiseren en eer telkens opnieuw voor zorgden dat de kinderen een onvergetelijke namiddag beleven”, legt Justine Willems uit.

 

Info : www.oranje-beernem.be

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden