Zaterdag 25 mei 2019

De Zonnebloem concerteerde in PC Sint-Amandus

Op zondag 10 februari brachten de kinderen van de Zonnebloemschool in een totaalpakket van muziek, dans en toneel en passend decor een schitterende voorstelling over een onderwerp dat meer dan ooit actueel is…. : namelijk de milieuvervuiling en de gevolgen voor klimaat, mens en natuur.

 

“In dit spektakel werd het verhaal over de legende van een afvalmachine opgevoerd”, vertelt lerares Christine Tant. “Een machine, die eigenlijk bedoeld was om de wereld op te ruimen maar  door de bediening van een verkeerde knop,  de wereld veranderde in één grote vuilnisbelt waarop de afvalkinderen van ‘Het Vies verzet’ en de vele afvaldieren tot leven kwamen. Gelukkig waren  er dan de kinderen van ‘De Blinkende Brigade’, die een plan bedachten om de machine te herstellen en zo de wereld te redden van de afvalbelt.

 

En dan volgt natuurlijk de grote boodschap uit dit verhaal:  “Gooi je afval in de vuilnisbak, sorteer en als iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen we misschien samen de wereld redden’. De tekst van de  musical werd geschreven door vzw Improtheater ‘Bies’ uit Brugge. De uitwerking van de musical gebeurde verder volledig door een werkgroep van leerkrachten waarin alle kinderen, klas overschrijdend van kleuter en lager hun specifieke rol kregen. Het werden twee mooie voorstellingen die tot een groot succes uitgroeiden”, blikt Christine Tant terug.

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden