Zaterdag 25 mei 2019

Wat gebeurt er met de uitbating kantine Drogenbrood?

over de vraag van gemeenteraadslid Vita Van Belleghem (CD&V) in de gemeenteraad van
21 februari 2019 mbt de ‘uitbating cafetaria sportsite Drogenbrood’.

 

De inkomsten van de cafetaria zijn vaak de grootste inkomsten van een sportvereniging.
Vanuit het Beernemse gemeentebestuur geven we onze erkende sportclubs een
ruggensteun d.m.v. een subsidie en er is ook logistieke support. Maar door sportclubs ook de
mogelijkheid te geven om de uitbating van de cafetaria op te nemen, steunen we hen nog
extra. Voor onze voetbalploegen, de atletiekclubs, de binnensportclubs (zowel in Den Akker
en in Drogenbrood), de tennisclubs, de rugby… een welgekomen (financieel) duwtje in de
rug.

 

Op de gemeenteraad van 21 februari 2019 uitte gemeenteraadslid Vita Van Belleghem
(CD&V) haar bekommernis over de toekomstige uitbating van cafetaria Drogenbrood:
“Sportclubs die in Drogenbrood de cafetaria uitbaten volgens de huidige afspraken zijn
bezorgd voor de toekomst. Zal dit systeem in de toekomst nog haalbaar zijn met de komst
van het zwembad en de extra verenigingen die daarbij gepaard gaan? Er is bijvoorbeeld nu al
geen plaats meer voor extra kooien in de koelkamer.”

 

Patricia Waerniers (CD&V), schepen van sport, stelt de betrokken sportclubs gerust: “In de
vorige legislatuur, enkele maanden voor de opening van de nieuwe sporthal Drogenbrood,
heb ik zelf mijn grote bezorgdheid geuit over de uitbating van de cafetaria. Vanuit mijn
ervaring in de werking van sportclubs, maar ook vanuit de bezorgdheden die me zowel in de
sportraad als informeel worden doorgegeven, is deze bekommernis bij mij nog steeds sterk
aanwezig.
Ik kan gelukkig nu al duidelijk stellen (en de sportclubs dus geruststellen) dat het
schepencollege deze zorg ook deelt, en dat we er alles aan doen om de cafetaria
Drogenbrood (nu nog zonder zwembad, in de toekomst hopelijk met zwembad) qua uitbating
te laten verlopen zoals het nu wordt georganiseerd. Dat signaal wil en kan ik al duidelijk
geven.”

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden