Vrijdag 19 juli 2019

1 669 bijkomende plaatsen in 11 scholen in West-Vlaanderen

»» Bekijk het gekoppelde bestand. ««

 

Geplaatst door Eddy Persyn op woensdag 10 april 2019

 

De volgende 3 jaar komen er 1.669 plaatsen bij in 11 secundaire scholen in West-Vlaanderen. Daarvoor wordt 8,6 miljoen euro geïnvesteerd. Dat heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist. De voorbije jaren werd vooral in extra plaatsen in het basisonderwijs geïnvesteerd. Nu is er door de groei van het leerlingenaantal in het secundair onderwijs een inhaalbeweging in schoolcapaciteit nodig.

 

In Vlaanderen en Brussel groeit het aantal leerlingen in de scholen. Om de groei duidelijk in kaart te brengen is er deze legislatuur voor het eerst een capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur opgemaakt. Die wetenschappelijke studie geeft aan wat het aanbod aan plaatsen is van scholen in steden en gemeenten en waar er plaatsen tekort zullen zijn. Zo kunnen gemeenten en scholen beter plannen en op lange termijn werken.

 

Eind 2018 werd de tweede capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur voorgesteld die de noden tot het schooljaar 2024-2025 in kaart heeft gebracht. In deze nieuwe capaciteitsmonitor wordt voor het eerst het secundair onderwijs onder de loep genomen. De grootste tekorten in het basisonderwijs zijn namelijk door de investeringen van de voorbije jaren grotendeels weggewerkt. Sinds 2010 werd er alles samen 372 miljoen euro geïnvesteerd in 40.000 extra plaatsen in de klas, waarvan er al meer dan 20.000 werden gerealiseerd. De overige 20.000 zijn toegewezen maar zijn nog niet volledig gerealiseerd op het veld.

 

De komende jaren verwachten de onderzoekers een tekort van 58.500 plaatsen in het secundair onderwijs tegen het schooljaar 2024-2025. Voor 2019, 2020 en 2021 investeert Vlaanderen 151 miljoen euro in 18.500 extra plaatsen in de klas in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast hebben we vandaag beslist om nog eens 50 miljoen euro extra te investeren voor bijkomende plaatsen in de klas. Dat is een belangrijke stap om ook het tekort aan plaatsen in het secundair onderwijs op te vangen. Ook na 2021 zullen er nog investeringen nodig zijn. Naast de extra capaciteitsmiddelen die worden vrijgemaakt voor extra plaatsen in de klas, zijn er ook via andere kanalen zoals huursubsidies mogelijkheden om op relatief korte termijn extra plaatsen in de klas te realiseren.

 

In West-Vlaanderen krijgen nu 11 scholen extra middelen om 1.669 bijkomende plaatsen in de klas te realiseren. Die plaatsen zijn allemaal voor het secundair onderwijs. Concreet komen er in Kortrijk in het Guldensporencollege 200 plaatsen in de klas bij. Ook het Don Boscocollege en PTI campus Wetenschap en Groen realiseren allebei 200 bijkomende plaatsen in de klas. Het Sint-Jozefinstituut in Oostende zal 180 extra plaatsen in de klas realiseren en VMS in Roeselare zal er 120 realiseren.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vandaag zetten we een belangrijke nieuwe stap om het tekort aan plaatsen in scholen in Vlaanderen en Brussel weg te werken. We investeren de volgende jaren 200 miljoen euro in extra plaatsen in de klas in Vlaanderen en Brussel. Met 150 miljoen daarvan creëren we 18.500 bijkomende plaatsen, waarvan ruim 16.000 in het secundair onderwijs. In de provincie West-Vlaanderen komen er in totaal 1.669 plaatsen bij in 9 scholen. Die zijn allemaal voor het secundair onderwijs. Daarvoor wordt 8,6 miljoen euro geïnvesteerd in West-Vlaamse scholen.”

 

Via de link 'gekoppeld bestand' bovenaan dit artikel kan de volledige lijst van de betrokken West-Vlaamse scholen worden geconsulteerd.

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden