Vrijdag 19 juli 2019

Branco Francois gemeenteraadslid, Foto Studio Kristal Foto, Actuali.be

Antwoord schepen Ruben Strobbe (CD&V) op vraag van raadslid Branco Francois (N-VA)

Geplaatst door Eddy Persyn op woensdag 10 maart 2019

 

Vraag raadslid Branco Francois(N-VA) Studeren2.0 :

 

Enkele aanvullingen op mijn vraag van februari:

Na navraag bij de jeugddienst bleek dat er geen enquête is geweest bij 180 jongeren. Echter heeft de jeugddienst een bericht geplaatst in de facebookgroep “Studeren in Beernem”, een groep met 180 mensen in. Hierop was er echter amper reactie; logisch, gezien dit bericht eerder de mensen aanspreekt die reeds gebruik maken van de bibliotheek.  Als gevolg krijgt de jeugddienst via deze weg geen nuttige informatie.

 

Daarnaast bleek dat de jeugddienst ook een 5-tal steekproeven opnam. Tijdens deze bezoeken was er blijkbaar genoeg plaats. Hierbij stel ik me toch enkele vragen?

- Kunnen we een betrouwbare conclusie maken uit 5 steekproeven? De algemeen aanvaarde norm is 30 steekproeven.

 

- Hoe definiëren we vol?

Welke maatstaf is nodig om te beslissen wat voor studenten in Beernem een nog houdbare capaciteit is inclusief een kleine buffer.  Het  laatste sluit extra capaciteit niet uit.

 

Hierbij is het belangrijk nog eens de nadruk op volgende zaken te leggen:

- We mogen niet vergeten dat extra ruimte verspreid over de gemeente  de transportkost zal verlagen voor zowel de student als voor het milieu. Daarom ben ik ook grote voorstander van een plaats te Oedelem waar studenten terecht kunnen.

 

- Bij de juni-examens kunnen ook de leerlingen van het secundair, de hogere jaren, deelnemen.  Zo kunnen ze eens deelnemen en de sfeer proeven. Zo kunnen ze voor zichzelf reeds een idee vormen voor ze de stap naar hoger onderwijs zetten. Nog een extra accent: studie op school is totaal niet hetzelfde als een open studie zoals de onze.

 

- Wanneer we de capaciteit vergroten zal dit waarschijnlijk tot meer vraag leiden. Zo zullen er meer mensen zin hebben om te komen studeren als het dichter bij huis is of als zij weten dat er voldoende plaatsen ter beschikking zijn.

 

- Mei/Juni is de ideale testperiode, gezien er minder verwarming nodig is dan in de winter

.

We moeten ambitieus zijn en het samen studeren blijven aanmoedigen. Dit werkt natuurlijk niet voor iedereen, maar enkel na het proberen weet je als student of dit al dan niet de goeie methode is.

 

Hierbij de schermafdruk met de aankondiging van de twee studie locaties door de jeugddienst via Facebook:

 

Lees verder onder de afbeelding

 

ANTWOORD Schepen van Jeugd Ruben Strobbe (CD&V):

 

Branco, in mijn antwoord vorige zitting meen ik ook helemaal niet gesproken te hebben over een ênquete die werd afgenomen door de jeugddienst.

 

Wel over een bevraging die werd gehouden dmv een simpele vraagstelling aan de doelgroep. Je suggereerde zelf om dit te doen via eigentijdse mediakanalen zoals social media vb. Een Facebookgroep.

 

Wel dit werd toen ook gedaan. De vraag werd door de jeugddienst geplaatst in de Facebookgroep “Studeren in Beernem”, een groep bestaande uit 180 mensen die zich aanmelden om op de hoogte te blijven van het studeeraanbod in onze gemeente.

Op deze vraag kwam geen negatieve respons. Ook vanuit de jeugddienst zelf en vanuit de bibliotheek of het diensthoofd – zijnde de hoofdbibliothecaris - kwam geen feedback die wees op plaatsgebrek of andere problemen.

 

Daarom lanceerde ik vorige gemeenteraad ook de oproep, jongeren die iets te melden hebben, aanbevelingen of suggestie hebben … mogen dit steeds doorgeven via onze jeugddienst. Deze mensen zijn zeer aanspreekbaar en streven steeds een goede jeugd- en studentenvriendelijke werking na.

 

Het klopt dat de jeugddienst een 5-tal steekproeven, zijnde bezoeken bracht aan de studiezaal.

Op de momenten wanneer ze langsgingen was er geen plaatsgebrek en verliep alles correct.

 

Je haalt aan dat je bij deze werkwijze van de jeugddienst jouw vragen stelt.

 

Het is op vandaag nog niet de bedoeling om daar in die studeerzaal ook constant iemand van de jeugddienst als toezichthouder te plaatsen.

De sociale controle bij studeren in groep blijft de grootste stimulans voor de studenten, niet een toezichthouder.

Daarnaast wil ik ook meegeven dat er in de bib ook steeds bibpersoneel in de nabije omgeving is. En ook zij heel aanspreekbaar en hulpvaardig zijn naar de studenten toe.

 

Misschien heb je gelijk als de vraag ruimer moet worden gesteld dan enkel en alleen aan de 180 studenten in de bewuste Facebookgroep “Studeren in Beernem”.

Daarom stak de jeugddienst afgelopen weken haar energie in het uitwerken en lanceren van een enquête. Deze kon anoniem ingevuld worden, nam een minuutje tijd in beslag en werd deze keer niet alleen toegestuurd aan de leden van de Facebookgroep, maar ook naar de jeugdbewegingen.

 

Om je daarbij een bevredigend antwoord te kunnen bieden, geef ik je graag even de resultaten mee.

 

 

Aantal deelnemers

Er hebben 29 mensen de enquête ingevuld. Daarvan wonen er 15 in Beernem, 9 in Oedelem en 5 in Sint-Joris. 26 ervan hebben reeds gebruik gemaakt van onze accommodatie.

 

Studeren in de bib

De studenten lijken over het algemeen tevreden met de accommodatie in de bibliotheek. 12 studenten duidden ‘goed’ aan in de vragenlijst, 5 zelfs ‘heel goed’. 6 hielden het op ‘gemiddeld’ en één student noemt de zaal ‘heel slecht’. Vijf studenten gaven aan nog niet in de bib gestudeerd te hebben.

 

De bib blijkt voor veel studenten de nummer één studielocatie. De studenten lijken echter weinig begrip te hebben voor het feit dat de zaal ook door andere groepen en verenigingen wordt gebruikt. Ook wordt het aantal beschikbare zitplaatsen aangeduid als pijnpunt: enkele studenten voelden zich noodgedwongen om toch thuis te studeren wanneer de zaal vol zat.

 

De jeugddienst is in overleg met de bibliotheek om de studiedata voor de volgende blokperiodes vast te leggen.

 

Ivm Studeren in het O.C.

De meningen over de studiemogelijkheid in het O.C. waren iets minder positief. Elf studenten duidden ‘gemiddeld’ aan, 6 ‘goed’ en één student ‘heel goed’. Vijf studenten vinden de accommodatie in het O.C. ‘slecht’. Zes studenten gaven aan niet van het O.C. gebruik gemaakt te hebben.

 

Het grootste probleem dat de studenten aanhaalden bij het O.C. is de hoge temperaturen in de vergaderzalen in de zomer. Ook zijn de plaatsen volgens enkele studenten erg beperkt.

 

Studeren in de Sinjo

Achttien studenten gaven aan dat ze de Sinjo niet eerder gebruikten om te studeren. Van de studenten die dit wel deden, noemden vijf de accommodatie ‘gemiddeld’. ‘Goed’ en ‘heel goed’ krijgen elk één stem, alsook ‘heel slecht’. Drie studenten benoemden de locatie als ‘slecht’.

Momenteel biedt de jeugddienst geen studiemogelijkheid meer aan in de Sinjo, omdat weinig tot geen studenten hiervan gebruik maakten.

 

Studeren in Jeugdhuis The Nooddle

Zestien studenten gaven aan dat ze niet gestudeerd hebben in the Nooddle. De studenten die dit wel deden, zijn vrij ontevreden over de mogelijkheden daar. Vier studenten benoemden deze ‘heel slecht’, vijf studenten ‘slecht’ en twee ‘gemiddeld’. ‘Goed’ en ‘heel goed’ werken elk éénmaal aangeduid.

 

Enkele studenten gaven aan dat The Nooddle een onaangename studielocatie is.

 

Studeren in Drogenbrood

Meerdere studenten maken vermelding van het feit dat ze ook graag in Sporthal Drogenbrood studeerden. Deze mogelijkheid werd de voorbije studieperiodes echter niet gebruikt, wegens wangedrag van enkele studenten (gebruik van de sportzaal, gebruik van personeelsruimtes, gebruik van niet-gereserveerde vergaderzalen en deze vuil achterlaten).

 

In de volgende examenperiode zijn de jeugddienst en de sportdienst overeengekomen om opnieuw een van de vergaderzalen in Drogenbrood aan te bieden, naast de zaal in de bib. Hiermee hopen we al dat de vraag naar meer ruimte kan voldaan worden. Het gebruik van deze zaal in Drogenbrood zal ook geëvalueerd worden, om te zien of dit kan worden voortgezet.

 

Vraag naar studielocaties

Elf studenten geven aan dat ze vinden dat er genoeg studielocaties voorzien zijn. Elf andere studenten zouden dan graag weer meer studieplaatsen zien in Beernem. Vijf mensen willen graag meer studieruimte in Oedelem. Eén student gaf aan meer studieruimte te willen in Sint-Joris.

 

Communicatie van gemeentediensten

De studenten zijn over het algemeen tevreden over de communicatie van de betrokken gemeentediensten. 26 studenten beschreven dit voor de jeugddienst als ‘goed’ tot ‘heel goed’. 25 studenten benoemden de communicatie met de bib als ‘gemiddeld’, ‘goed’ of ‘heel goed’ en 22 studenten deden dit voor de communicatie met O.C. De Kleine Beer.

 

We onthouden enkele uitdagingen voor de toekomst

De studenten willen graag een ruimte die goed geventileerd is en niet te warm wordt in de zomer.

De studenten willen graag een studieruimte met veel beschikbare plaatsen.

De studenten willen graag een studieruimte waar ze niet moeten wijken voor anderen.

 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden