Zondag 25 augustus 2019

Verkiezingen 2019, nood aan langetermijnvisie

Geschreven door Eddy Persyn op dinsdag 21 mei 2019

 

Op 26 mei zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Debatten, praatprogramma’s, interviews, enz. zijn dagelijkse kost in deze electorale tijd. De partijen stellen hun partijprogramma’s voor die op voorafgaande congressen zijn bepaald en hun kandidaten gaan de boer op. Op sociale media zijn er ook de nodige politieke advertenties en via gewone post is er ook nog een en ander na te lezen. In de kranten laten de commentatoren en opinieschrijvers zich ook niet onbetuigd. Sommige kranten onderhouden constant een verkiezingsblog om zo de laatste nieuwtjes en evoluties in verkiezingsland te communiceren.

 

 Een omvangrijke informatiestroom om, indien de kiezer geïnformeerd en bewust zijn stem wil uitbrengen, te lezen, interpreteren, vergelijken en te toetsen aan de eigen voorkeuren.

 

In deze beschouwing ga ik niet dieper in op de specifieke programma’s en voorstellen van de diverse partijen; eerder een soort vogelperspectief afgezet tegenover de langetermijnnoden die op ons af komen. Op televisie merk je, een uitzondering daargelaten, hoe alles compact wordt gebundeld wat eigen is aan het medium. In kranten die doorgaans een dieper en breder verhaal kunnen brengen, worden aangekondigde beleidsvoorstellen dieper geanalyseerd en vergeleken tussen de verschillende politieke partijen.

 

Ongeacht het kanaal, wordt heel veel aandacht gegeven aan de korte termijn en aan acute problemen, wat ook noodzakelijk is om het draagvlak bij de bevolking voor toekomstig beleid te versterken. Maar toch mis ik de langetermijnvisie op een aantal domeinen, die onze maatschappij in de toekomst gaan vorm geven, maar waarvoor nu al beslissingen moeten worden genomen om in de toekomst niet hopeloos achter te lopen of zelfs ten onder te gaan. Al worden er geen definitieve beslissingen genomen, dient minstens de marsrichting te worden aangegeven en vastgelegd. Dan kan die met voortschrijdend inzicht verfijnd worden.

 

Lees verder in onze rubriek column en klik hier

 

Cover foto: tijdens inleiding debat EURASHE, waar de Europese Unie verantwoordelijke voor de promotie en duiding van de komende Europese verkiezingen, duiding geeft rond het belang van die verkiezingen; verder gespecifieerd naar het belang van de input door professionals uit de diverse vakgebieden aan de verkozenen. Ondergetekende bevindt zich rechts onderaan. 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden