Dinsdag 22 oktober 2019

Tekenacademie voor jongeren en volwassenen

Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in Beernem krijgt er opnieuw een opleiding bij. In samenwerking met KUMA Maldegem werd vorig jaar de start gemaakt met ’tekenacademie’ voor kinderen. Dit is een succes gebleken zowel in de vestiging van Beernem als Oedelem. Dit succes kon je zien bij de opendeurdag in Beernem en straks op 20 juni van 16u tot 19u in Oedelem. Nu werd op voorstel van Jef Vansteenhuyse, voormalig N-VA-schepen bevoegd voor onderwijs, de oprichting mogelijk gemaakt van een ’tekenacademie’ voor jongeren enerzijds en een opleiding voor volwassenen anderzijds.

 

De vraag bleef aanhouden van volwassenen en jongeren om ook voor hen deze cursussen Beeldende Kunst in te richten. Dit kon vorig jaar niet volgens het Vlaams onderwijs maar dit jaar wel. Hij is dit dossier blijven opvolgen en had niet verwacht dat dit zo vlug op Vlaams niveau mogelijk zou gemaakt worden. Trots dat hij de vraag tot oprichting heeft gesteld in de gemeenteraad van februari en dat de huidige meerderheid nu ook mee stapt in dit verhaal.

 

Voor de gemeente Beernem betekent dit nu een serieus aanbod aan culturele opleidingen mogelijk voor alle leeftijden. Deze uitbreidingen werden mogelijk door de gemeentelijke samenwerking met de Academies uit Aalter en Maldegem. In de voorbije 4 jaar werd het muziekonderwijs voor koperblazers mogelijk evenals het algemeen muziekonderricht (Kunstkriebels)in de lagere scholen zelf. Later wordt dit geïntegreerd in het normale lager onderwijs. Oprichting van de Techniekacademie voor 5de en 6de leerjaar i.s.m. Vives en nu ook reeds voor de 4de maal.

 

Jef Vansteenhuyse (N-VA): “Uiteraard ben ik persoonlijk verheugd, maar ongetwijfeld ook vele Beernemnaars. Blij dat het gehele programma van het DKO aangeboden wordt in de gemeente Beernem. Dit cultuur-onderwijs-aanbod zo sterk uitgebouwd zien was één van mijn beleidsdoelen.”

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden