Dinsdag 22 oktober 2019

Eénrichtingsverkeer in de Rollebaanstraat zonder inspraak van de inwoners, vraag schooldirecteurs is blijkbaar doorslaggevend

Geschreven door Eddy Persyn op maandag 10 juni 2019

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag 6 juni jl. werd beslist om de Rollebaanstraat te veranderen naar éénrichtingsverkeer, rijrichting Bargelaan. Dit alles in overleg met de betrokken inwoners die duidelijke inspraakmomenten hebben gekregen. Tot hier kort de beslissing van de gemeenteraad rond punt 10 van de agenda.

 

Voor zover mij bekend was er één inspraak moment en dit was in 2016 tijdens de bevraging voor het mobiliteitsplan van begin november tot 15 december. Noch in Open blad, noch op enig andere wijze is er nog contact of bevraging geweest na de goedkeuring van het mobilteitsplan op de gemeenteraad van 22 februari 2018 teneinde de huidige beslissing te laten steunen op een breed draagvlak van de betrokken inwoners

 

Zal éénrichtingsverkeer het probleem oplossen?

 

Ik kan niet voor alle andere inwoners van de getroffen straat spreken maar de dagelijkse ervaring leert ons dat na het verwijderen van de verkeersdrempel ter hoogte van de kinderopvang in de Rollebaanstraat de snelheid van de auto’s terug is toegenomen. De dubbele rijrichting vertraagt het verkeer nog enigszins wegens de mogelijkheid van een tegenligger. Eénrichtingsverkeer zal bijgevolg de snelheid nog doen toenemen. Bij het binnenrijden van de Rollebaanstraat zal het kruispunt ter hoogte van de kerk in de Bloemendalestraat ook gevaarlijker worden. Het is duidelijk dat dit plan opgesteld is door mensen die ‘niet’ in de straat wonen.

 

Wat is het werkelijke probleem?

 

Nogal wat chauffeurs hebben weinig of geen respect en begrip voor de zwakke weggebruikers zijnde kinderen en bejaarden enerzijds en de inwoners van de betrokken straat anderzijds. Voor alle duidelijkheid gaat het hier niet alleen over het rijgedrag van doorgaand verkeer die er trouwens niet thuishoort. Dit gebrek aan elementair respect en begrip heeft geleid tot de terechte vraag van de schooldirecties om veiligheidsmaatregelen. Zal de huidige beslissing het probleem oplossen… naar mijn insziens niet; gezien het hardleerse foute rijgedrag. Dit foute rijgedrag doet zich buiten de piekuren van begin en einde school ook voor. Er even op wijzen dat het aantal schooldagen ongeveer 50% van een jaar bedraagt en het probleem buiten de schooluren acuter zal worden door het éénrichtingsverkeer, zeker in de Rollebaanstraat en dit duidelijk niet in het voordeel van de betrokken inwoners.

 

Voor de volledige tekst met verslag van de gemeenteraad rond dit item, met voorstelling door burgemeester Jos Sypré en vragen en reacties van raadsleden Branco Francois en Gijs Degrande, met duiding en links naar de betrokken edities van Open blad, het audioverslag van de gemeenteraad van 6 juni en het volledige mobiliteitsplan Klik hier en wordt je doorverbonden naar onze rubriek columns.

 

 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden