Woensdag 26 februari 2020

Hertsbergse Heemkring nodigde archeoloog Jasper De Coninck uit voor Fluxys-gasleiding

Door Eddy Persyn  -  26 nov 2019

 

Tekst bij foto: Archeoloog Jasper De Coninck in 2015 tijdens de graafwerken voor de Fluxys-gasleiding, ter hoogte van de Scharestraat op de grens van Hertsberge met Ruddervoorde. © PH

 

Op zaterdag 23 november kwam archeoloog Jasper De Coninck langs in Hertsberge op uitnodiging van de lokale Heemkring om duiding te geven rond de vele archeologische vondsten in het tracé van de Fluxis-gasleiding.

.

Het was de bedoeling om de haven van Duinkerke te ontsluiten naar de Belgische en verder naar de Duitse markt. Wat Oostkamp betrof kwam de leiding vanuit Lichtervelde binnen ter hoogte van de Sasputstraat in Ruddervoorde om dan richting Westkantstraat, Kortrijksestraat, Proosdijstraat naar Beernem te worden geleid. Alle obstakels en vegetatie in de werkstrook werden verwijderd. Daarna werden de buizen van de leiding aangevoerd, achter elkaar gelegd en aaneen gelast.

 

Na de controle van de lasnaden, werden de sleuven gegraven waarin de leiding werd gelegd. De bovenkant van de leiding zit op minstens 1,1 meter diep. De verschillende grondlagen werden apart opgeslagen binnen de werkstrook (teelaarde apart van diepere grondlagen) om ze achteraf weer in de juiste volgorde terug te plaatsen. 54 archeologen werden aangeworven, één van de grootste acties uit de voorbije decennia, om de bodemvondsten langs het hele tracé te bekijken, te onderzoeken en te inventariseren.

 

Archeologische vondsten

 

In de media ging toen veel aandacht naar de archeologische vondsten in de frontzone van WO1. Honderden, misschien wel duizenden artefacten uit die periode werden opgegraven. Zelfs botten van gesneuvelde soldaten uit die tijd kwamen boven. Ook de bekende Arnaud Houben schreef er over in zijn boek 'Onder Vlaamse Velden'. Op 23 november zullen ook de Inwoners van Oostkamp, Hertsberge en Ruddervoorde horen dat wat er in hun bodem gevonden is, zeker de moeite waard is.

 

"In de zone Ruddervoorde - Hertsberge - Beernem zijn er heel wat interessante ontdekkingen gedaan", getuigt hoofdarcheoloog Jasper De Coninck, die verantwoordelijk was voor onze zone. Hij blikt er nog tevreden op terug. "Naast Middeleeuwse potscherven en een middeleeuwse beek vonden we hier ook Romeinse grafvelden, lichamelijke resten, sporen uit het bronstijdperk, een waterput, een cirkelvormige hoeve met diameter van 40 meter enz."

Toen we als heemkundige in 2015 de graafwerken een bezoekje brachten, konden we enkele mooie vondsten op foto zetten. We ontmoetten er toen ook archeoloog Jasper.

 

Wie is Jasper De Coninck:

 

Mijn naam is Jasper Deconynck. Momenteel ben ik 33 jaar en al 10 jaar werkzaam bij GATE ( een spinoff van de universiteit van Gent). Ik heb mijn opleiding genoten aan diezelfde universiteit en ben na talloze opgravingen in het begin commercieel systeem onder drie bedrijven uiteindelijk beland bij GATE. In die 10 jaar heb ik heel wat archeologische sites in Vlaanderen opgegraven (over de 1000 ha, een 0,1% van vlaanderen in oppervlakte) gaande van de steentijden tot de tweede wereldoorlog.

 

In 2014 kwam het project Fluxys dan op de markt. Het totale fluxys traject bestaat uit 5 deelloten + een aftakking goed voor 86 km. Er waren twee hoofduitvoerders, enerzijds BAAC vlaanderen en anderzijds de THV Monument Vanderkeckhove-RubenWillaert-GATE. In totaal zijn een 68 archeologen aan de slag geweest op deze werf. Ik had de leiding over lot 5 (werfleider).

Dit lot beslaat de zone tussen Staden en Maldegem, goed voor 37 km. Dit was het grootste deellot. Mijn taak bestond erin de ganse werf te begeleiden op archeologisch vlak. Alle mensen sturen, zorgen dat alles kon opgegraven worden, regelingen met fluxys zelf alsook Onroerend Erfgoed, werfvergaderingen alsook de volledige uitwerking ervan. Dit omvatte dagen van 12 tot 14 uur.

De opvolging ging van start in februari 2015 en liep ten einde begin juni 2015. Hierna volgde een basisverwerking van de gevonden archeologische data wat resulteerde in een finale boekversie in 2018. Deze boekversie heb ik ook mee op de lezing zelf en kan ingekeken worden ter plaatse.

 

 

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden