Woensdag 26 februari 2020

Vlaanderen neemt eerste stap in aanpak zwart verkeerspunt in Beernem

Door Eddy Persyn  -  woensdag 12 februari 2020

 

De Wingenesteenweg in Beernem is één van de 314 gevaarlijke punten in Vlaanderen. Tussen 2015 en 2017 gebeurden er op dit verkeerspunt negen ongevallen waarbij telkens een fietser of bromfietser was betrokken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde intussen al een studiebureau aan voor een grondige analyse van de verkeerssituatie. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

 

41 gevaarlijke punten in West-Vlaanderen

 

“Momenteel zijn er in West-Vlaanderen nog 41 gevaarlijke verkeerspunten”, weet Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA). “Het is de intentie van de Vlaamse Regering om alle zwarte punten zo snel mogelijk weg te werken. Eén van die punten ligt in Beernem.” Dat gevaarlijke punt is niet het drukke kruispunt aan het station, maar situeert zich in de Wingenesteenweg ter hoogte van de Spar. Op deze plek waren er tussen 2015 en 2017 in totaal negen ongevallen, zo blijkt uit het antwoord op de parlementaire vraag van Bert Maertens. Telkens was er een fietser of bromfietser betrokken. Van de negen ongevallen waren er drie met een lichte vrachtauto en vier met een personenauto. Bij één ongeval was enkel de fietser zelf betrokken en bij nog een ongeval kwam een bromfiets in aanrijding met een ander voertuig.

 

Bert Maertens: “Het is dus hoog tijd dat de Vlaamse overheid actie onderneemt en dit gevaarlijk verkeerspunt aanpakt. Een herinrichting is zeker op zijn plaats en moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Een eerste stap is nu gezet.

 

Veiligheid zwakke weggebruikers primeert voor N-VA Beernem

 

Een exacte timing voor de verdere aanpak is echter nog niet gekend. Gijs Degrande, N-VA-fractieleider in Beernem rekent op snelle actie en reageert tevreden dat de eerste stap gezet is: “De veiligheid van de vele fietsers en bromfietsers op het dubbelrichtingsfietspad moet dringend verhoogd worden. En ook de voorsorteerstrook richting Brugge dient verlengd te worden. Daarnaast blijft N-VA voorstander voor een extra ontsluitingsweg langs de E40 richting de Beernemse bedrijventerreinen”.

 

De extra ontsluitingsweg langs de E40 richting Beernemse bedrijventerreinen blijft ook voor het huidig College een hangende vraag en dit is reeds méér dan 25 jaar het geval. Ondergetekende kan dit beamen gezien een werkgroep (waar ik lid van was) onder leiding van het toenmalige NCMV (nu Unizo) eind jaren tachtig van de vorige eeuw (zolang reeds) het voorstel voor een nieuwe ontsluiting vroeg aan het toenmalige College. Dit voorstel werd toen gelanceerd om de druk op de verkeersas Wingene Steenweg – Stationstraat – Sint-Andreaslaan weg te nemen. In casu het zwaar vervoer uit de woonkern weg houden en het verkeer naar de geplande ambachtelijke zone los te koppelen van het gewone personen vervoer via de huidige afrit. Door de druk op deze verkeersas weg te nemen zou de veiligheid van de zwakke weggebruiker op deze as gevoelig verbeteren.

 

 

 

Reacties

 

Meld je aan om een reactie te plaatsen. Aanmelden