Donderdag 23 januari 2020

Temperatuur van permafrost in onze bodem stijgt akelig snel

Geschreven op 05-12-2015

Bron: bbc.com  -  Bewerkt en geplaatst door Eddy Persyn

Permafrostlagen in noordelijk Alaska dreigen te dooien.

De snelheid waarmee de temperatuur van de permafrostlaag in de bodem van het noordelijke halfrond de hoogte in gaat, is zorgwekkend hoog. Dat meldt Vladimir Romanovsky, een van de meest toonaangevende experts op gebied van permafrost, aan BBC.

Volgens Romanovsky verloopt de dooi van permafrost - een aardlaag die volgens de definitie permanent bevroren blijft - aan een ongelofelijk snel tempo. Als de temperatuur in de bodemlagen van het noordelijk halfrond zo snel blijft stijgen, verwacht de onderzoeker dan ook dat tegen 2070 de permafrost in Alaska aan het smelten zal gaan. Momenteel bevat nog 25 procent van de ondergrond in noordelijk gelegen gebieden een permafrostlaag.

Als de permafrost daadwerkelijk aan het dooien slaat, houdt dat voor de opwarming van onze aarde bovendien nog een extra gevaar in. In de bevroren bodemlaag zit namelijk een bijzonder grote hoeveelheid methaan verborgen. In niet-vaste toestand is methaan echter een belangrijk broeikasgas. Volgens de wetenschappers bedraagt de totale hoeveelheid methaan in permafrost ongeveer het dubbele van de hoeveelheid koolstofdioxide die zich nu in ons luchtruim bevindt.

Lees verder onder de foto.

 

Bedreiging

 

De akelige snelheid waarmee de huidige permafrostlagen in onze aardbodem lijken op te warmen, doet Romanovsky, professor geologie aan de Universiteit van Alaska, nu aan de alarmbel trekken. Volgens hem zou de temperatuur van permafrost in de noordelijke regionen van Alaska sinds 2000 jaarlijks met een tiende van een graad toenemen.

Lees verder onder kaart.

"Aan het begin van onze metingen bedroeg de temperatuur in de desbetreffende bodemlaag nog -8 graden Celsius. Momenteel is dat al teruggelopen tot -2,5 graden Celsius. Dat enorme verschil is werkelijk ongelofelijk. Dat we een dergelijke temperatuur meten in midden Alaska is normaal, maar in het noorden zou dat absoluut ondenkbaar moeten zijn."

Volgens Romanovsky ziet het er dan ook sterk naar uit dat - wanneer de bodemtemperatuur aan het huidige tempo blijft stijgen - de permafrostlaag in verschillende delen van Alaska aan het smelten zal gaan.

Onomkeerbaar

Romanovsky benadrukt dat de resultaten van zijn onderzoek hem hebben doen inzien dat global warming wel degelijk een reëel en dreigend probleem is, en niet slechts het product van natuurlijke variatie. Hoewel technologie en enkele vernuftige ingrepen uit de ingenieurswetenschap er zeker nog voor kunnen zorgen dat permafrostlagen met een dragende functie - gelegen onder de meest essentiële bodemstructuren - blijven bestaan, is er tegen de algemene dooi ervan maar weinig te beginnen.

Ook Ted Schuur, professor Ecologie aan de Northern Arizona University, schat de zaken weinig optimistisch in. "Zelfs wanneer we vandaag nog elke vorm van vervuilende uitstoot weten stop te zetten, heeft de aarde een momentum bereikt waarop de opwarming niet meer zomaar terug te draaien is: de verdere dooi van permafrost is onvermijdelijk en ook de uitstoot van het methaangas dat erin verborgen zit, is niet meer af te wenden. Op sommige plaatsen komt er nu al gas vrij." De bal is, zoals hij aangeeft, "al erg lang aan het rollen". En hou hem dan nog maar eens tegen.