Woensdag 1 april 2020

Eddy s fotografieblog

Dit is een blog rond fotografie aan de hand van foto's uit mijn archief aangevuld met locatie info, opname omschrijving en opname gegevens.  Dit alles eventueel aangevuld met eigen ervaringen. In het jargon: case studies. Daarnaast duiding rond (nieuwe) technieken die in fototoestellen gebruikt worden. Soms gebeurt dit in een aparte post of soms zit dit verwerkt in een case studie.

Aan de hand van dergelijke case studies kun je als lezer niet alleen de achtergrond van een opname maar ook de opbouw bestuderen en analyseren. Dit kan nuttige tips bijbrengen voor hen die zelf actief met fotografie bezig zijn.

 

Sinds méér dan 50 jaar actief in fotoland, waarvan 35 jaar professioneel.  Als amateur werd mijn interesse in de fotografie van jongs af aan door reis en natuurfotografie gewekt. Daarnaast  kwam tijdens mijn opleiding ook de interesse in portret en reportage. Theoretische kennis is de basis maar de visie, het inzicht en de ervaring zijn cruciaal.

Na de vele jaren ervaring en de revolutie door de ingang van de digitale fotografie kregen mijn inzichten in de talrijke vormen van fotografie een nieuwe dimensie. Nu probeer ik al deze ervaring te bundelen telkens als ik op pad ga zowel letterlijk in de wijde natuur als figuurlijk in de studio. Nog steeds beleef ik veel plezier tijdens het fotograferen maar ook achteraf bij het optimaliseren van de opnames.

 

Ik leg duidelijk de nadruk op optimaliseren: dit is het optimaal zichtbaar maken van alle opgenomen data zonder daarbij de initiële opname omstandigheden geweld aan te doen 'What You See Is What You Get'

 

Foto's die deze grens overschrijden zijn gemanipuleerde foto's. Daarom niet minder mooi, indien goed gedaan, maar het zijn geen échte foto's meer!  Dit type foto's is een aparte categorie en moet ook zo bekeken worden en zeker niet vermengd met enkel geoptimaliseerde foto's.

 

In dit verband wijst mijn ervaring ook uit dat geen enkel digitaal fototoestel, hoe goed en hoe duur ook, de opgenomen data maximaal weergeeft. Dus is optimalisatie noodzakelijk.

 

Tot slot stel ik vast dat de uitgebreide en compacte hedendaagse middelen om te fotograferen de visie van de gebruikers veel oppervlakkiger heeft gemaakt en bijgevolg de inhoudelijke kwaliteit van de foto's dramatisch heeft doen achteruit gaan. Een kanttekening hierbij is uiteraard de bedoeling van de foto's. Snapshots voor sociale media, als facebook en instagram, en sfeerbeelden voor familiaal gebruik vallen buiten deze context.

Het gaat vooral om opnames van mensen die actief met fotografie bezig zijn.

Daar merk ik met name dat teveel op de automaten van toestellen wordt gerekend en op de softwarematige nabewerking (hier bedoel ik andere dan optimalisatie software) achteraf. Er wordt dus gewoon minder gekeken en nagedacht tijdens de opname.

 

Het goeie nieuws zijn enerzijds de nieuwe technieken die de creatieve mogelijkheden expontieel heeft doen toenemen en anderzijds de technische kwaliteit van de foto's die een ongezien hoog niveau heeft bereikt.

 

Verklaring van een paar technische termen

F       = brandpunt

f        = diafragma

sec    = sluitersnelheid

iso     = gevoeligheidsinstelling