Woensdag 8 april 2020

Beloofde trajectcontrole tussen Beernem en Knesselare blijkt niet meer dan verkiezingsstunt van CD&V

Geschreven door Lode Vanneste op 09-03-2020

Een opvallend krantenartikel in het Brugsch Handelsblad van vrijdag 6 maart 2020. Een koppel met een groene Volkswagen Passat en aanhangwagen probeerde recent in te breken in een woning in de Kauter in Sint-Joris. De bewoner van de het huis bleek al twee jaar overleden en dus belden de attente buren naar zijn kinderen.  De moedige broer en zus van de overleden man snelden richting de Kauter en zetten de achtervolging in. Vlakbij de grens van Oedelem en Maldegem wisten ze de inbrekers vast te rijden. De criminelen, een koppel met nota bene een kind op de achterbank, werden meteen ingerekend door de politiediensten en verblijven momenteel in de gevangenis.

Toeval of niet maar in oktober 2018 stond toenmalig burgemeester Derycke vlakbij de plaats van de inbraak.  De gemeenteraadsverkiezingen stonden voor de deur en dus moest er uitgepakt worden met groot nieuws. Hij kondigde aan dat er een trajectcontrole zou komen tussen Beernem en Knesselare.  Een eerste camera zou geplaatst worden aan het begin van het industriepark in de Sint-Jorisstraat in Beernem. De tweede camera zou komen in de Hellestraat in Knesselare ter hoogte van huisnummer 29.  De camera’s zouden voor drie verschillende doelstellingen worden ingezet. Ten eerste in de bestrijding van inbraken en criminaliteit, ten tweede om de snelheid te verlagen tussen Beernem en Knesselare en ten derde om te verhinderen dat vrachtwagens het traject tussen Beernem en Knesselare als doorsteek richting Nederland zouden gebruiken.

Het project bleek bovendien uniek want het zou de eerste intergemeentelijke en tegelijk ook interprovinciale samenwerking zijn op vlak van trajectcontrole in Vlaanderen. De burgemeester beloofde verder dat de camera’s in het voorjaar van 2019 zeven dagen op zeven actief zouden zijn. Er zouden ook al duidelijke afspraken gemaakt zijn over de verwerking en de opvolging van de gegevens. Knesselare en Beernem zouden samen 150 000 euro investeren in het trajectcontrolesysteem.

We zijn zeventien maanden verder en het blijft tevergeefs wachten op de beloofde ANPR-camera’s.  Jammer want de noodzaak aan de camera’s is en blijft urgent.  Het aantal inbraken is de laatste tijd opnieuw gestegen in en rond Beernem. Uit cijfers van politiezone Het Houtsche blijkt dat er 2017 44 inbraken waren in particuliere woningen. In 2018 daalde dat cijfer naar 26 om vervolgens opnieuw te stijgen naar 30 in 2019. Ook handelspanden en bedrijven bleven een geliefkoosd doelwit voor inbrekers. Was er in 2017 slechts 1 inbraak dan steeg dit cijfer naar 15 en 10 inbraken in 2018 en in 2019.

Het dient aangestipt te worden: zonder de inspanningen van het Houtsche waren er ongetwijfeld een pak meer inbraken in Beernem. De zone levert op veel vlakken baanbrekend werk en doet dat ook in de bestrijding van criminaliteit.  Opvallend is dat in de periode van 1 september 2019 en 9 januari 2020 41 % van alle inbraken in de politiezone plaatsvonden in de vooravond en ’s nachts. Het merendeel van de diefstallen gebeurde op woensdag, donderdag of vrijdag. De politie zette meteen gerichte patrouilles in tussen 15 uur en 23 uur in de meest getroffen wijken tijdens de drie weekdagen.

Flankerend houdt het Houtsche geregeld FIPA-acties waarbij personeel en middelen van zowel de eigen zone als de Federale Politie samen worden ingezet. Er wordt ook frequent samengewerkt met andere lokale politiezones waarbij het de bedoeling is om daders van inbrekers te identificeren door zich voortdurend te verplaatsen op het grondgebied van de verschillende zones.  Het Houtsche werkte vorig jaar trouwens permanent aan een actieplan rond inbraken in woningen waarbij de focus lag op buurtonderzoeken, aandacht voor sporenonderzoek en contact met de slachtoffers.  Verder stuurt de zone ook al enkele jaren gerichte whatsapp-berichten aan de bedrijvengroepen en buurtinformatienetwerken in Beernem. 

Camera’s zullen er misschien niet voor zorgen dat er geen inbraken meer zijn.  Ze zorgen wel voor een ontradend effect bij inbrekers. Rondtrekkende bendes weten maar al te goed dat er nog altijd een blinde vlek is in het cameraschild in Beernem richting Knesselare.  ANPR-camera’s geven de politie ook een pak meer middelen om gepleegde inbraken op te lossen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een artikel begin februari op de website van VRT over het mooie Sint-Truiden. De stad plaatste in 2018 verschillende camera’s en dat leverde in 2019 meteen opvallende resultaten op. Er werden maar liefst 91 diefstallen opgelost en het aantal woninginbraken daalde met 40 procent.

Niet alleen om inbrekers en rondtrekkende dievenbendes te ontmoedigen, zijn de camera’s broodnodig.  Gemiddeld rijdt 15 tot 20 % van de chauffeurs te snel tussen Beernem en Knesselare. Ook het aantal ongevallen is er hoog.  Uit cijfers die N-VA-parlementslid Bert Maertens opvroeg bij het kabinet van Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit, blijkt dat er tussen 2014 en 2017 negentien ongevallen plaats vonden op het traject langs de Sint-Jorisstraat en Hellestraat.  Daarbij vielen er 24 lichtgewonden en twee zwaargewonden.  Dit is veel te veel!  De beloofde trajectcontrole moet ervoor zorgen dat zowel de snelheid als het aantal ongevallen daalt op dit traject.

Tenslotte is er ook het zware verkeer tussen Beernem en Knesselare. Verschillende inwoners uit de Sint-Andreaslaan klagen al langer over het zware verkeer dat door de straat raast.  De kwestie is de voorbije weken opnieuw brandend actueel door de werken aan het nieuwe fietspad in de Sint-Jorisstraat. Heel wat sluipverkeer waaronder ook vrachtwagens rijden nu via de Lattenklieversstraat doorheen het centrum van Sint-Joris. ANPR-camera’s hadden nu meer dan hun nut kunnen bewijzen.

De antwoorden van de huidige burgemeester Sypré op mijn pleidooi op de gemeenteraad van februari 2020 waren op zijn minst opvallend te noemen. Hij diende schoorvoetend toe te geven dat de camera’s nog steeds niet klaar waren en dat er nog steeds geen homologatie is. Uit een onderhoud met Proximus blijkt dat er wel een gehomologeerde camera met module vrachtwagensluis is maar die bevat nog geen trajectcontrole. Ondanks de verklaringen van CD&V-burgemeester Derycke in oktober 2018 is er dus nog geen ANPR-camera die kan ingezet worden voor zowel de  bestrijding van criminaliteit, trajectcontrole als de aanpak van zwaar vervoer.  Enkel een camera met vrachtwagensluis is mogelijk en die zal pas ten vroegste eind 2020 klaar zijn.  Op termijn zou er dan een upgrade met trajectcontrole mogelijk zijn maar over een concrete datum repte de burgemeester met geen woord.

Verder liet Sypré  weten dat de parketten van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen nog dienen af te stemmen over de behandeling van overtreders en de manier van verwerken van politiezone Het Houtsche en de politiezone Aalter.  Een vreemd antwoord want volgens vorige burgemeester Derycke waren er in oktober 2018 reeds duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking en de opvolging van de gegevens. Het wordt dus meer en meer duidelijk dat de belofte van burgemeester Derycke in oktober 2018 gewoon een verkiezingsstunt was van de CD&V waarvan het maar de vraag is of ze ooit wordt ingelost.

Ook de verdere communicatie van de CD&V was op zijn minst opmerkelijk te noemen. Een partij die geconfronteerd wordt met niet ingeloste verkiezingsbeloftes poseert niet meteen  triomfantelijk op de sociale media en in de krant.  Enige nederigheid en bescheidenheid zijn dan beter op hun plaats.  De CD&V kan echter op twee oren slapen: de N-VA blijft deze legislatuur aandringen op de beloofde ANPR-camera’s.  Want die moeten er absoluut komen. Dieven moeten twee keer nadenken vooraleer ze komen stelen in onze gemeente en ook het aantal ongevallen moet omlaag.   Dat is iedere Beernemse politicus verplicht aan z’n inwoners.