Woensdag 26 februari 2020

Cultuur in het meerjarenplan 2020 -2025

Geschreven door Patricia Waerniers op 22-01-2020

In de gemeenteraad van december 2019 werd het meerjarenplan goedgekeurd. We gaan voor een bruisend Beernem. Hiertoe willen we veel ontmoetingskansen creëren.

 

We focussen qua cultuur onder andere op volgende doelstellingen.

 

We beogen een breed en laagdrempelig cultuuraanbod dat verschillende doelgroepen kansen biedt om kunst en cultuur te ervaren, te appreciëren en ook kansen biedt om actief aan cultuurcreatie te doen.

Hiertoe verhogen we de subsidiepot voor onze verenigingen jaarlijks met 5.000 euro, om op die manier de inspanningen van hen te honoreren om sociale, culturele, gemeenschapsvormende en educatieve activiteiten te organiseren voor onze inwoners.

We stimuleren eveneens initiatieven die vanuit de bevolking komen en die een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande aanbod. Hiervoor hebben we een nieuwe impulssubsidie van jaarlijks 5.000 euro.

Aanvullend organiseert de cultuurdienst op aangeven van een ‘uit inwoners samengestelde’ beheerraad een gevarieerd programma, op diverse locaties, voor diverse doelgroepen, met verschillende disciplines en bijvoorbeeld ook met kansen voor jong talent.

We streven naar een goede accommodatie en huisvesting van onze verenigingen en we plannen hiertoe extra investeringen en onderhoud van onze gemeenschapsruimtes.

Het OC Kleine Beer is al meer dan 15 jaar het kloppend hart van ons bruisend socio-culturele leven. De infrastructuur wordt intensief gebruikt en omwille van de leeftijd van de infrastructuur en omwille van de technologische vooruitgang worden een aantal noodzakelijke investeringen gepland. Zo gaan we onder meer stapsgewijs overschakelen van halogeenverlichting naar ledverlichting en wordt een digitaal geluidssysteem aangekocht.

We gaan er prat op dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in elke deelgemeente. Daarom verhuurt de cultuurdienst naast De Kleine Beer nog vergaderzalen en gemeenschapsruimtes. Bijvoorbeeld hier in Sint-Joris is er de Sinjo, die grotendeels op punt staat.

Ook hier in het Bargepark hebben een aantal verenigingen hun stek. Binnenkort starten we met werken in een vrijkomend gedeelte van het politiegebouw waar we onze harmonie een nieuw onderdak kunnen geven.

Het Schepenhuys in Oedelem beschikt over aantrekkelijke ruimtes, die echter nog onvoldoende gebruikt worden. We willen het potentieel van het Schepenhuys nog meer benutten. Verder beschikt de gemeente nog over andere zalen die kunnen gehuurd worden, zoals de vergaderzaal in de conciërgewoning in het Fort, de loodsen van het fort, de vergaderlokalen in Drogenbrood en ook in De Notelaar (de gemeenteschool) en dan nog De Boest en de Marichalzaal.

Nog een voorbeeld van een belangrijke maatregel is dat we jaarlijks een extra investering van 4.000 euro voorzien voor het budget feestmateriaal. Onze verenigingen kunnen we immers als gemeente goed ondersteunen door een financiële subsidie, maar ook door het ter beschikking stellen van feestmateriaal.

 

Ook voor onze bibliotheek is er veel aandacht in ons meerjarenplan.

 

Het is de ambitie om de bibliotheek verder te laten uitgroeien tot hét kennis- en belevingscentrum voor elke inwoner. De bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, cultuur, ontspanning en informatie. Het is een plaats van connectie en collectie.

Qua collectie werd het jaarlijks collectie budget met 2.500 euro verhoogd, zodat we een kwaliteitsvolle collectie kunnen blijven garanderen. Met een goede collectie kunnen we leesplezier en leesbevordering centraal zetten en kunnen we onze inwoners connecteren met up-to-date kennis.

Op vlak van connectie, is er de ambitie om:

 enerzijds de connecteren met de toekomst door het verder uitbouwen van een digitale bibliotheek met e-tablets, e-books enzoverder. Hiervoor wordt jaarlijks een extra budget voorzien.

Anderzijds willen we ook inzetten op connectie met onze verenigingen, onze kunstenaars, onze scholen enz. uit onze gemeente. Dit willen we realiseren door het organiseren van tentoonstellingen, cursussen, workshops, een wetenschapsacademie, auteurslezingen, enzoverder.

Op die manier wordt de bib een plaats van levenslang leren. Een zogenaamde derde plek naast thuis, werk of school.

 

Ook erfgoed neemt in ons meerjarenplan een belangrijke plaats in.

 

We zetten actief stappen om het aanwezige erfgoed als onderdeel van de eigen geschiedenis en de eigen identiteit te bewaren.

Vooreerst maken we onze inwoners bewust van het belang van erfgoed voor de identiteit van ons dorp. Daarom werken we met hen samen om ons erfgoed te ontsluiten, te inventariseren en naar het publiek te brengen.

Ten tweede willen we als lokaal bestuur ook een voorbeeldfunctie opnemen voor het behoud en het beheer van het onroerend erfgoed.

Zo willen we trage wegen openstellen en hen ook een historische naam geven

en willen we de oude begraafplaats van Sint-Joris omvormen tot een begraaf park.

En we gaan ook voor de restauratie van enkele oorlogsmonumenten en kapelletjes die in ons bezit zien. Bovendien willen we onze inwoners stimuleren en faciliteren om dat ook te doen.

Samen met de vele vrijwilligers uit Cultuur- en Erfgoedkernraad, de Erfgoedstuurgroep, onze twee erfgoedverenigingen en allerlei werkgroepen worden diverse projecten en tentoonstellingen op touw gezet en worden ook publicaties gemaakt.