Zondag 22 april 2018

Een politiek voorjaar. CD&V Beernem in het oog van de storm!

Geschreven door Eddy Persyn op 25-06-2012

In januari was alles nog rozengeur en maneschijn.  "Alle mandatarissen gaan voluit op de lijst", klonk het triomfantelijk op het nieuwjaarsontbijt van CD&V Beernem in het OC De Kleine Beer op 15 januari 2012, onder het toeziend oog van Europees president Herman van Rompuy. 

Toen werd het stil.

Het echte werk begon buiten het zicht van de sympathisanten: het vormen en samenstellen van de definitieve lijst.  Zoals André Van Belleghem in een recent interview stelde: een evenwichtsoefening.  Een mix van zittende mandatarissen en nieuwe mensen, ervaring en jong talent.  Een representatieve vertegenwoordiging uit de diverse geledingen en deelgemeenten.  In de achtergrond spelen de niet onbelangrijke machtsverhoudingen en belangen binnen de partij.  Dit geldt uiteraard voor iedere partij en op ieder beleidsniveau; een elementair onderdeel van ‘de politiek’.

Precies deze belangen begonnen blijkbaar een rol te spelen en half april kwam een eerste schokgolf!

Schepen Mie Debruyne houdt het voor bekeken.  Zoals ze zelf in een interview aanhaalt: ‘heeft zij méér dan een jaar nagedacht en haar positie geëvalueerd.  Gezien de kandidatuur van haar zoon, Gijs, die lijsttrekker is bij de lokale N-VA, kon zij de keuze tussen moeder en zoon niet opdringen aan de Beernemnaar.’

Burgemeester Johan De Rycke laat in naam van het CD&V bestuur in een korte persmededeling weten haar persoonlijke beslissing te respecteren en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

Zoals het in de politiek betaamt speelt de oppositie haar rol.  Volgens SP.a Beernem voorzitter Ignace Gernaey woedde op de achtergrond een conflict binnen CD&V met in de hoofdrol het ACW en een bepaalde familieclan.  Op deze wijze, nog steeds volgens de SP.a-er, werd de schepen niet gewaardeerd op haar merites in de functies van financiën, burgerlijke stand, lokale economie en toerisme en verdiende zij eigenlijk een 2de plaats op de verkiezingslijst.

Wat er ook van zij, het siert de mens Mie Debruyne om de tact en de serene sfeer waarmee zij haar beslissing heeft genomen en dit niet alleen voor haarzelf.

Opnieuw werd het stil.  In de maand mei bleef het verder rustig, maar de zon en de lente waren zeker niet van de partij.  Tipjes van de sluier rond de lijstvorming werden opgelicht bij Groen en N-VA.  Ook bij die andere lijst, BRON, kwam er een einde aan het welles nietes en wordt Marc Van Hoecke opnieuw lijsttrekker.  Één ding staat vast, namelijk de lijsttrekkers bij alle gekende lijsten: Johan De Rycke bij CD&V, Marc Van Hoecke bij Bron, Gijs Degrande bij N-VA en oude bekende Rolle De Bruyne bij Groen-Beernem.

Op 15 juni glijdt opnieuw een schokgolf door politiek Beernem: schepen Patricia Waerniers is geen kandidaat voor de volgende verkiezingen.  Deze keer lijkt een tsunami door CD&V te golven.  Zoals Mie sereen en tactvol het toneel verlaat, knalt Patricia met harde cijfers en bezwaarde lokale belangen de deur dicht.  Deze keer komt het CD&V bestuur Beernem keihard in contact met zichzelf.

Na de verkiezingen van 2006 werden er aan Patricia zekere uitgestelde beloftes gedaan in het kader van haar compromisloos verkiezingsresultaat vanuit de 7de plaats op de toenmalige lijst: 3de plaats na lijsttrekker  en kandidaat burgemeester Johan de Rycke en Luc Goutry, bekend lid van het federaal parlement.  Bij de huidige lijstvorming bleken de gedane beloftes op het communiezieltje van het partijbestuur ondergeschikt aan interne verhoudingen en belangen. 

Mensen uit de directe omgeving van Patricia kennen de directe, ambitieuze maar vooral correcte gedrevenheid in haar werkwijze.

Het gekonkel van het partijbestuur en het toepassen van de regels en de communicatie rond de lijstvorming ‘á la tête du client’ moest vroeg of laat tot een catastrofale botsing leiden. 

Beloftes niet nakomen met daarbovenop een zoals zijzelf aanhaalt ‘gebrek aan consequente criteria en een gebrek aan respect voor de kiezer’ vormen de basis voor een orkaan annex tsunami.

Een partij met beleidsverantwoordelijkheid en een absolute meerderheid sinds mensen heugenis heeft de morele verplichting tegenover zijn kiezers om de juiste expertise en het electoraal gewicht op de juiste plaats te zetten, ongeacht de interne verhoudingen en belangen.  Op deze wijze heeft zij haar beleidsniveau de daadkracht waar de kiezer om vraagt conform de verkiezingsuitslag.

Volgens uittredend schepen van Openbare werken, groen, begraafplaatsen, nutsvoorzieningen, erfgoedbeleid en monumenten zorg, feestelijkheden, evenementen en plechtigheden en Europese aangelegenheden Patricia Waerniers vormden haar opgedragen functies in vergelijking met haar expertises, een cultuurshock bij haar aanstelling.

Zoals zijzelf aanhaalt in een recent interview heeft zij de diverse functies graag gedaan en het beste van haarzelf gegeven met respect voor haar medewerkers.  Ook de collega’s schepenen en de burgemeester vormden een goed beleidsteam waarmee zij constructief heeft samengewerkt en veel steun in moeilijke persoonlijke omstandigheden heeft gekregen.

Nu heeft de interne politieke keuken anders beslist en CD&V Beernem zit in het oog van de storm.  Volgens de voorzitter en de lijsttrekker zit de partij op schema met een goede mix en zien zij de toekomst vol vertrouwen tegemoet.  Vriend en vijand kijken uit naar oktober want zal bij het verlaten van het oog de orkaan zijn uitgewoed of zal deze als een tsunami over CD&V Beernem heen rollen? Hier zal de kiezer het laatste woord hebben.