Maandag 20 augustus 2018

Jaarlijkse auditie academie Beernem

Geschreven door Jef Vansteenhuyse op 01-04-2017

Goede namiddag

Geachte ouders, broers en zussen, grootouders van onze leerlingen van onze de academie voor woord, dans en muziek.

Geachte directie, leerkrachten en toezichtsters 

Het is me als schepen bevoegd voor onderwijs en in het bijzonder voor het kunstonderwijs een waar genoegen jullie te mogen verwelkomen op deze jaarlijkse auditie.

Iedereen die hier in de Kleine Beer aanwezig is, is uniek. Elk denkt op een verschillende manier. Alle mensen zijn uniek. Misschien is je buurman een excellente kok en is de overbuur een geweldig toneelspeler. Of is er iemand die uitstekend een tango kan dansen. De ene drukt zich gemakkelijker uit met woorden, de ander met muziek. De ene met beelden, een andere met dans en beweging. Belangrijk voor de ontwikkeling van jonge mensen is de zorg dat ze zich juist in een taal kunnen en mogen uitdrukken waar ze zich het best bij voelen. 

Jonge mensen zijn vaak onbevangen. Jonge mensen en kinderen zijn durvers. Dat betekent soms ook al eens fouten maken en op je bek gaan. Daar hoeven die durvers niet bang voor te zijn. Integendeel. Fouten maken en op je bek gaan is toegelaten. Je kunt immers je talenten niet ontdekken als je niet op ontdekkingstocht gaat. Om te experimenteren moet je soms risico’s nemen. Of om het met de woorden van Bruce Springsteen te zeggen: you can not start a fire without a spark. (je kunt een vuur niet starten zonder vonk)

En daar ligt precies de essentiële taak van creatieve opvoeding en kunstonderwijs. Jonge mensen kansen bieden op het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talenten. Binnen een veilig en stimulerend leer- en werkklimaat, waarbij we vooral waarderen waar kinderen goed in zijn. Onderwijs legt immers al te vaak de nadruk op wat kinderen niet of nog niet kunnen. Belangrijker is dat we veel aandacht geven aan datgene waar jongeren wel aanleg voor hebben. Goede cultuureducatie draagt immers bij tot meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld. 

Jullie ouders en grootouders, onderschrijven duidelijke deze stelling.

Jullie stimuleren de kinderen om hun talenten te leren ontwikkelen.

Jullie aanwezigheid hier deze namiddag getuigt van de interesse voor de muzische vaardigheden van zoon of dochter. Het strekt jullie tot eer en het verdient onze waardering voor de kansen die jullie aan de kinderen geven om zich muzisch te ontplooien. 

Mijn dank en appreciatie gaat vervolgens naar de directeur en zijn leerkrachten voor hun inzet, engagement en professionaliteit. Daardoor krijgen onze jeugdige kunstenaars de gelegenheid om hun beeldende vaardigheden te laten bloeien, te laten ontluiken. Met veel deskundigheid laten jullie de leerlingen van de academie hun talenten ontdekken en exploreren. De expressiviteit van onze leerlingen wordt zodra geïllustreerd. 

Last but not least, gaan mijn welgemeende felicitaties naar de hoofdfiguren van deze auditie: de leerlingen.

Proficiat voor jullie volgehouden inspanningen en creativiteit. Jullie zijn de durvers, waarover ik zopas sprak. Jullie zijn niet bang om te experimenteren, om je eigen talenten te leren ontdekken en te zoeken naar datgene waar jullie goed in zijn.

Beste leerlingen, jullie bewijzen straks over heel wat artistiek talent te beschikken maar er ook iets mee te willen doen. Dat verdient de appreciatie van ons allemaal. 

Tot slot wil ik jullie nog meedelen dat we ook in de toekomst willen blijven investeren in ons Beernems deeltijds kunstonderwijs. In een tijd van besparingen, waarbij alle Vlaamse gemeenten het zeer moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, is dat geen evidentie. Ik heb samen met Kunstacademie Maldegem een aanvraag gericht aan het ministerie van Onderwijs om hier bij ons een filiaal te krijgen van hun tekenacademie. Zo zouden we beschikken over een volledig gamma in het kunstonderwijs tvv onze kinderen.

Mijn bestuursvisie is duidelijk: ik wil het deeltijds kunstonderwijs zo dicht mogelijk bij de kinderen brengen en de drempel zo laag mogelijk houden. Met de bedoeling om kinderen met talent voor kunsten extra kansen te bieden.  

Met deze positieve conclusie wil ik meteen afsluiten, jullie danken  voor de luisterbereidheid en jullie nog een prettige avond toewensen met de vele dansen, woorden en de muziek.

Ik dank u