Zondag 27 mei 2018

NIEUWJAARSTOESPRAAK MARKT 8 januari 2017

Geschreven door Johan De Rycke op 18-01-2017

Beste vrienden,

Het voorbije jaar 2016 was een schrikkeljaar. Vorig jaar wenste ik u dat dit geen ‘verschrikkelijk’ jaar zou worden, met de aanslagen in Parijs toen nog vers in het geheugen. Mijn wens is helaas niet uitgekomen. In 2016 bleven we niet gespaard van verschrikkelijke dingen: de aanslagen in Brussel en Zaventem, in Berlijn, in Istanbul, Nice, … en wellicht zal het er dit jaar niet op verbeteren. In elk geval wens ik u en uw familie toe dat u van dergelijk leed mag gespaard blijven.

Onze gemeente biedt in ieder geval alle mogelijkheden om hier goed te wonen en te leven. Ook met onze gemeentediensten proberen we elke dag onze dienstverlening te verbeteren: sinds deze week zijn al onze diensten elke dinsdag open tot 18u30. En ook onze digitale dienstverlening gaat er met rasse schreden op vooruit. Niet voor niets kreeg onze website de beste punten van de hele regio in het gemeenterapport van het Nieuwsblad. Je kan er heel wat documenten online aanvragen, je kan zalen boeken en materiaal reserveren, waardoor je vanuit je zetel thuis heel wat verrichtingen kan uitvoeren waarvoor je anders naar onze kantoren moest komen.

Maar we willen niet op onze lauweren rusten. Neen, ook de uitdagingen voor de toekomst gaan we niet uit de weg.

Om ons daarop voor te bereiden starten ook heel wat bouwwerken aan gemeentelijke lokalen, of de bouwwerken zijn lopend.

Ik som er enkele op:

straks worden het gemeentehuis en de bibliotheek uitgebreid en aangepast. De werken starten in februari. Het OCMW/sociaal huis verhuist naar het Sjok in de Bloemendalestraat. Dat gebouw wordt eerst uitgebreid met een aantal nieuwe kantoren. De werken starten deze maand nog. In 2019 houdt het OCMW immers op te bestaan als afzonderlijk bestuur en hun diensten worden volledig opgenomen in de gemeentediensten.

In Oedelem is de renovatie van het Schepenhuys lopend. De lokale afdeling van de bibliotheek komt daarin. We hopen de nieuwe lokalen te kunnen inhuldigen tegen Oedelem-kermis in het voorjaar.

In St.Joris wordt het sociaal huis omgebouwd tot ‘Huis van het Kind’. Onder meer de Buitenschoolse Opvang en de diensten van Kind en Gezin (die de Reigerlo moeten verlaten) worden er in ondergebracht.

De Sinjo werd onlangs door onze diensten prachtig gerenoveerd en verbouwd.

Daarnaast zijn ook nog bouwwerven lopend in het sportpark Drogenbrood met de bouw van de nieuwe turn- en fuifzaal, en aansluitend daarop deze zomer de nieuwbouw van kleedkamers en kantine voor het voetbal.

In het Bargepark komen dit jaar bijkomende lokalen voor de scouts, en wordt het Bargegebouw deels aangepast voor het medegebruik door tennisclub Bloemendale, die zelf in het park 3 nieuwe tennisterreinen zal aanleggen.

Tenslotte wordt ook de vroegere boltent in het Galgeveld omgebouwd tot lokaal voor de Chiro van St.Joris.

Ik zou ook nog een even lang lijstje van grote wegenwerken kunnen opsommen, maar dat is op deze nieuwjaarsviering niet de bedoeling.

Wat ik wilde aantonen is dat onze gemeente leeft en bruist van activiteit. Voor ons hoeven er geen vrijwillige of verplichte fusies van gemeenten te komen, waarover de laatste tijd heel wat ballonnetjes worden opgelaten. Van collega’s uit buurgemeenten verneem ik dat we wel een gegeerde bruid zijn.

Maar wij kunnen best wel voor onszelf wel zorgen en beslissen waar we met onze toekomst naartoe willen en op welk vlak en voor welke projecten we met anderen willen samenwerken.

Wij doen dat ook, elke dag opnieuw worden beslissingen genomen door ons bestuur.

Ik besef ten volle dat daarbij ook wel eens beslissingen vallen waarvan achteraf blijkt dat die beter konden, of waar meer overleg beter ware geweest. Dat is juist, maar de omstandigheden veranderen soms in de loop van een traject, en niet, of soms te laat beslissen is soms nog slechter.

Ik lees ook overal dat er meer inspraak van de burger moet zijn, ik lees over medeverantwoordelijkheid, enz…maar er zit heel veel waarheid in wat Pieter Lesaffer de redacteur van het Nieuwsblad eergisteren schreef: “Politici zijn verkozen om beslissingen te nemen, niet om ze door te schuiven naar anderen”.

Dat houdt risico’s in, juist. Zowel voor diegene die  de beslissingen neemt, als voor diegene die ze moet ondergaan.

Maar zolang men begrip toont voor elkaar, en men elkaar na een beslissing nog in de ogen kan zien, is er hoop voor een mooie toekomst.

In die context wil ik ook afsluiten met mijn Nieuwjaarswens voor u allen:

Toen mijn teamgenoot in Kenia in oktober ll. eindeloos onderhandelde met een lokale handelaar over de aankoopprijs van waterkranen, pompen en leidingen, sprak ik de handelaar aan en zei hem dat het veel te lang duurde omdat hij teveel vroeg.

Verbaasd keek de man me aan, staarde me recht in de ogen, en zei na een korte pauze: ‘Sir… money is not important in life, friendship is important’.

Die woorden zijn me bijgebleven, en ik wil ze jullie ook toewensen voor het komende jaar: ‘Laat vriendschap uw leidraad zijn in 2017, en maak van elke dag, 365 keer opnieuw, een dag waarop je gelukkig bent !’

Dat wens ik jullie van ganser harte als burgemeester.

Deze Nieuwjaarsdrink is hiervoor een goede start. Ook volgende vrijdag kan u op de markt in Oedelem van een hapje en een drankje genieten waar VZW De Bunker een Nieuwjaarsfeest organiseert.

 

Beste vrienden,

Op een gezond en mooi 2017 !

Burgemeester Johan De Rycke