Woensdag 26 februari 2020

Nieuwjaarsgroet voor de bevolking 2020

Geschreven door Jos Sypré op 06-01-2020

Beste inwoner van St.-Joris, Oostveld, Oedelem en Beernem.

Het voelt goed aan om na 19 jaar terug in St.-Joris te gast te zijn om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen.

De Millenniumafsluiter van 6 januari 2001 staat nog in de geesten van de Lattenklievers gebeiteld. Velen maakten het spektakel mee, of kunnen het zich al dan niet nog vaag herinneren.

Het enthousiasme van toen is typisch voor de gemeenschap hier en met uitbreiding ook voor heel Beernem. Het belangeloos iets doen voor de vereniging, groepering, adviesraad, of gewoonweg voor de ander zit ingebakken in de ziel van de Beernemnaar èn dat precies moeten we koesteren. Waar het vrijwilligerswerk eindigt, stopt ook het dorpsleven.

Gelukkig is Beernem rijk aan initiatieven van inwoners, dankjewel hiervoor!

Opmerkelijk is het op de kar springen van enkele handelaars uit St.-Joris om hun verkoop te koppelen aan de nieuwjaarsdrink van vandaag. Allen straks daarheen zou ik zeggen…

Beste inwoner van Beernem.

Het voorbije jaar hebben we hard gewerkt aan de opbouw van ons toekomstplan voor onze gemeente. We zijn er trots op!  Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes voor de komende jaren, het is ambitieus en realistisch. We gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg en creëren beleidsruimte om zo’n 33 miljoen euro te investeren. Investeringen die noodzakelijk zijn om Beernem voor te bereiden op de toekomst.

Samen met de collega’s van het schepencollege ben ik er klaar voor.

Patricia Waerniers draagt zorg voor de socio-culturele verenigingen en beweegt de Beernemnaar tot sporten. Ze koestert ons erfgoedverleden, coördineert de kermissen en heeft de portefeuille financiën in handen.

Jan Vanassche draagt de verantwoordelijkheid over een goede ruimtelijke ordening. Ook heeft hij oog voor wonen, duurzaamheid, groenbeheer en ontgint hij de toeristische troeven van Beernem.

Claudio Saelens is als kersvers boer bevoegd over landbouw, maar ook over de vele senioren die wij rijk zijn. Hij leidt de openbare werken in goede banen, waarbij waterzuivering tot één van de kerntaken behoort.

Ruben Strobbe is het gezicht van onze jeugd en ondernemers. Hij is bevoegd voor afvalbeleid en ontfermt zich over het fantastisch onderwijsaanbod

Vicky Reynaert is verantwoordelijk voor ons sociaal beleid, armoedebestrijding en sociale tewerkstelling. Ze maakt hard werk van de uitbouw van het Huis van het Kind en ontplooit volksgezondheid en gezinsbeleid.

Samen met de 25 gemeenteraadsleden en de 9 leden van het Bijzonder Comité staan we voor bruisend en ondernemend, ecologisch en gezond, sociaal en zorgzaam en burgerparticipatie.

Ben je benieuwd wat we voor Beernem, St.-Joris, Oedelem en Oostveld concreet in petto hebben de komende jaren en meer specifiek voor de buurt waar je woont?  Kom dan zeker langs tijdens onze ‘Ronde van Beernem’. We komen er het meerjarenplan toelichten.  We starten op 13 januari in Oostveld, eindigen doen we in St.-Joris op 3 februari. Tussenin stoppen we ook  in Beernem en in Oedelem.

Beste inwoner van Beernem.

Laten we met z’n allen het glas heffen op een bruisend 2020.

En niet zomaar een glas. Vlaanderen verplicht alle publieke organisaties om vanaf 1 januari met herbruikbare bekers te feesten. Voor onze verenigingen maken we werk van een regeling zodat ook zij milieuvriendelijk kunnen organiseren.

Voor het eerst heffen we onze herbruikbare ‘beirebeker’.

Je kan die vandaag gebruiken, inwisselen als je iets anders wil drinken en de  Beirebeker straks ook mee nemen naar huis.

 

Op de gezondheid èn een gelukkig nieuwjaar!