Zondag 27 mei 2018

Toespraak tgv Opening fototentoonstelling vzw Ter Muiden en 30 jarig jubileum

Geschreven door Gijs Degrande op 10-10-2016

Dames en heren,

Geachte aanwezigen, in al uw titels en hoedanigheden,

Beste mensen van het Fotohuis,

Beste mensen van Ter Muiden,

 

Vooreerst proficiat met de 30ste verjaardag van vzw Ter Muiden. Ik wens jullie allen een feestelijk jaar, veel voldoening in jullie activiteiten en een mooie toekomst.

Dertig jaar, zolang zal het wellicht ook geleden zijn dat ikzelf voor het eerst kennis maakte met Ter Muiden. Toen ik als kind eerst op mijn driewieler en later op mijn grote fiets toertjes draaide rond ons huis in de Oudeputstraat, op een boogscheut van het bezigheidstehuis in de Meulestraat leerde ik voor de eerste maal de bewoners kennen. Daar mochten mijn vriendjes en ik de bewoners van Ter Muiden op de fiets, soms ook op de driewieler, of tijdens een wandeling in de wijk ontmoeten. Vaak kwamen we elkaar ook tegen in de winkel of bij de bakker of elders in de gemeente.

Voor zover ik mij kan herinneren, is Ter Muiden altijd een deel van onze gemeenschap geweest. Zeker aanwezig, zichtbaar maar niet altijd nadrukkelijk, misschien zelfs eerder op de achtergrond. Ter Muiden was er, daar stelden wij ons geen vragen bij, maar was ook enigszins onbekend. Dat moet ook gezegd. De voorbije jaren is daar verandering in gekomen en komt Ter Muiden merkbaar meer zichtbaar naar buiten en nemen jullie actief deel aan het gemeenschapsgebeuren. En dat is positief. Dat wij hier vandaag staan, is daar het beste voorbeeld van.

Deze tentoonstelling, ‘Ter Muiden, het leven zoals het is’, biedt ons een unieke maar ook kunstzinnig beeld van het dagelijks leven in het tehuis, van haar bewoners, hun karakter en hun leefwereld. De keuze voor fotografie, kunstfotografie, is wat mij betreft ook een goede keuze.

Fotografie zien wij vaak als de weergave van de werkelijkheid. En dat is het uiteraard ook. Echter, vanuit die realiteit en door de interpretatie ervan wordt het kunst. Een goede fotograaf kan door zijn techniek, zijn aanvoelen, zijn keuze voor een moment, plaats of persoon een extra, een diepere dimensie geven aan een beeld. En dan wordt de foto kunst. Kunst die nog altijd een weergave is maar veel meer vertelt dan de realiteit alleen. Immers, een foto is vlak, de werkelijkheid bevat daarentegen oneindig veel diepten. Fotografie kan dan ook nooit een objectieve nabootsing van de werkelijkheid zijn. Kunstfotografie gaat over kijken en wat we zien en wat we daarbij voelen of denken te voelen. De kracht van een goede foto kan niet onderschat worden. En op dat vlak worden we verwend, hier op deze expo.

Alvast mijn felicitaties aan de mensen van het Fotohuis voor de hoge kwaliteit en sterke fotografie, voor deze prachtige tentoonstelling. Daarnaast uiteraard ook een dikke proficiat en dank aan de fotomodellen van Ter Muiden zonder wiens medewerking deze tentoonstelling echt niet mogelijk was geweest.

Dames en heren,

Toen Bart naar mij toe kwam met de vraag of het gemeentebestuur interesse had om mee te werken aan deze tentoonstelling, heb ik geen enkel moment geaarzeld. In de eerste plaats omdat wij het tehuis en haar bewoners uiteraard een warm hart toedragen en we het dertigjarig bestaan niet zomaar voorbij konden laten gaan. Maar ook omdat de opzet van deze tentoonstelling perfect past in het vernieuwde cultuurbeleid dat wij sinds enkele jaren voeren. In dat beleid trekken wij enkele nieuwe sporen. Eén van die doelstellingen is het actief opzetten van kwaliteitsvolle tentoonstellingen voor of door Beernemnaars hier in het Schepenhuys. Deze expo past perfect in het rijtje expo’s die wij hier sinds de opening konden organiseren. Een rijtje dat we de komende jaren ook willen doortrekken in het vernieuwde Schepenhuys.

Een andere doelstelling is het opzetten van een kunstenbeleid op maat van Beernem.  Het opzet bestaat erin zoveel mogelijk mensen te betrekken bij kunst en de drempels voor kunstbeleving zo laag mogelijk te maken. Zo zoeken we met het jongerencultuurproject Made in Beernem naar manieren om jongeren kennis te laten maken met kunst in al haar vormen en om hen aan te zetten creatief bezig te zijn. In 2017 plannen we in dat kader overigens een reeks acties en activiteiten rond het centraal thema muziek. Op basis van onze kunstencafés met Beernemse kunstenaars werken we dan weer aan een project rond kunst in de publieke ruimte en er staat ook een participatieproject rond kunst op stapel. Ik ben ervan overtuigd dat deze expo ook heel wat drempels voor kunstbeleving naar beneden haalt, niet in het minst voor de bewoners van Ter Muiden. Ik wil dan ook Bart en zijn team bedanken voor deze mooie gelegenheid.

Dames en heren,

Het was u wellicht al opgevallen. Hier staat een tevreden schepen van cultuur. Het is mij een eer en genoegen om deze tentoonstelling mee te mogen openen.

Dank u wel.